Endret: 12. september 2019
Arbeid verksted

Kurs i individuell jobbstøtte (IPS) og Supported Employment (SE)

Kurs i individuell jobbstøtte (IPS) og Supported Employment (SE)

Her finner du oversikt over kurs i IPS og SE i 2019!

Flere og flere helsetjenester tar i bruk Individuell jobbstøtte (IPS) og Supported employment (SE). Tiltakene retter seg mot å hjelpe mennesker med rusutfordringer, psykiske helseproblemer og andre funksjonsnedsettelser ut i ordinært arbeidsliv.

Arbeids- og velferdsdirektoraret og Helsedirektoratet tilbyr kurs og opplæring i IPS og SE. Direktoratene samarbeider med ressurssentrene på IPS og NAPHA om opplæringen.  

Grunnkurs i Supported Employment er et obligatorisk kurs for alle som skal jobbe som jobbspesialister/metodeveiledere i disse ordningene. Jobbspesialister/metodeveiledere som skal jobbe med IPS, skal også ha Grunnkurs IPS.

Kurs i 2019:

9. – 11. januar: Grunnkurs i Supported Employment for jobbspesialister. 
Sted: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Sannergata 2.
Målgruppe: Jobbspesialister og metodeveiledere i Utvidet Oppfølging og IndividuellJobbstøtte (IPS).
Kontakt: Ane Marit Stø (ane.marit.sto@nav.no)
Plasser: 50 Kurset er fullt.

Beskrivelse: Grunnkurs i Supported Employment for nye jobbspesialister og metodeveiledere som er ansatt i Oppfølging i Egen regi og jobber med Utvidet oppfølging eller IPS i NAV, eller IPS-prosjekter i helse, eller som mottar tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Andre ansatte i NAV eller i tiltaksbransjen bes undersøke andre muligheter for opplæring i SE. Kurset går over tre dager og veksler mellom foredrag, gruppearbeid og praktiske øvelser.

13. – 15. februar: Grunnkurs i Supported Employment for jobbspesialister.
Sted: Scandic Oslo City
Målgruppe: Jobbspesialister og metodeveiledere i Utvidet Oppfølging og IndividuellJobbstøtte (IPS).
Kontakt: Ane Marit Stø (ane.marit.sto@nav.no)
Plasser: 50
Påmelding til kurset: Kurs i Supported Employment 13.-15.februar

Beskrivelse: Grunnkurs i Supported Employment for nye jobbspesialister og metodeveiledere som er ansatt i Oppfølging i Egen regi og jobber med Utvidet oppfølging eller IPS i NAV, eller IPS-prosjekter i helse, eller som mottar tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Andre ansatte i NAV eller i tiltaksbransjen bes undersøke andre muligheter for opplæring i SE. Kurset går over tre dager og veksler mellom foredrag, gruppearbeid og praktiske øvelser.

21. - 22. februarGrunnkurs i IPS.
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo. 
Målgruppe: Behandlere, NAV-veiledere, ledere, jobbspesialister og metodeveiledere som skal jobbe etter IPS-modellen.
Kontakt: Kine Nan Lium (kine.nan.lium@nav.no)
Plasser: 50
Meld deg på. Frist for påmelding: 10. januar 2019

Beskrivelse: Kurset er basert på de 8 prinsippene for IPS og kvalitetsskalaen i IPS. Brukerperspektivet og integrering mellom NAV og helsetjenesten er vektlagt. Kurset gir innblikk i grunnlagstenkningen for IPS, og de ulike rollene som inngår i samarbeidet. Foredragsholdere fra NAV og helsetjenesten med egen erfaring fra IPS formidler sin kunnskap i løpet av disse to dagene. Kurset er praktisk rettet. Arbeids- og Velferdsdirektoratet dekker kurs med lokaler og dagspakke. Reise, overnatting med frokost og middag dekkes av de respektive organisasjoner. Overnatting bestiller dere selv med oppgitte referansenr. Bruk ref.kode 27536742 ved bestilling på mail til opera@olavthon.no

Frist for bestilling av overnatting er innen 10. januar. Pris for rom/frokost kr. 1395,- for en person per natt.

14. - 15. mars: Evaluatorsamling.
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo.
Kontakt: Kine Nan Lium (kine.nan.lium@nav.no)
Plasser: 50.
Meld deg på. Frist for påmelding: 14. februar 2019.

Beskrivelse: Alle evaluatorer, observatører og evt. nye observatører som gjennomføre,r eller skal starte å evaluere etter IPS-kvalitetsskala. Skal jobbe i godkjente IPS-tjenester og være ansatt i NAV eller Helse. Samlingen vil ha fokus på deling av erfaringer og jobbing med ulike temaer knyttet til kvalitetsskalaen og evalueringer.

Arbeids- og Velferdsdirektoratet dekker kurs med lokaler og dagpakke og middag. Reise, overnatting med frokost dekkes av de respektive organisasjoner. Overnatting bestiller dere selv med oppgitte referansenr. 27536990 til opera@olavthon.no innen 14. februar.  Frist for bestilling av overnatting er innen 14. februar. Pris for rom/frokost kr. 1895,- for en person per natt.

EKSTRA KURS! 28. – 29. mars: Grunnkurs i IPS. 

Sted: Clarion Hotel The Hub, Oslo

Målgruppe: Behandlere, NAV-veiledere, ledere, jobbspesialister og metodeveiledere som skal jobbe etter IPS-modellen. 

Kontakt: Kine Nan Lium (kine.nan.lium@nav.no)
Plasser: 40
Påmelding.

Påmeldingsfrist: 8. mars

Beskrivelse: Kurset er basert på de 8 prinsippene for IPS og kvalitetsskalaen i IPS. Brukerperspektivet og integrering mellom NAV og helsetjenesten er vektlagt. Kurset gir innblikk i grunnlagstenkningen for IPS, og de ulike rollene som inngår i samarbeidet. Foredragsholdere fra NAV og helsetjenesten med egen erfaring fra IPS formidler sin kunnskap i løpet av disse to dagene. Kurset er praktisk rettet. Arbeids- og Velferdsdirektoratet dekker kurs med lokaler og dagspakke. Reise, overnatting med frokost og middag dekkes av de respektive organisasjoner. Overnatting bestiller dere selv med oppgitte referansenr. 

Bestilling gjøres til hotellet på følgende måte: Mail: meet.thehub@choice.no eller ring 23108015 med referansenummer:  1036GR001993

Gjør oppmerksom på at kortnummer og utløpsdato må oppgis ved bestilling. Pris for overnatting inkl. frokost er 1850,--  og må bestilles innen 8. mars. Etter den datoen kan vi ikke garantere ledig rom og pris.

10. april: Metodeveilederopplæring

Sted: Kommer
Målgruppe: Metodeveiledere for Utvidet Oppfølging/SE og IPS som har jobbet kortere enn 6 mnd.
Kontakt: Ane Marit Stø (ane.marit.sto@nav.no) og Kine Nan Lium (kine.nan.lium@nav.no)
Plasser: 20

11. – 12. april: Fagkonferanse for metodeveiledere. Inspirasjon og konkret faglig påfyll for metodeveiledere i IPS og Utvidet oppfølging.

Sted: Thon Hotel Storo, Oslo
Målgruppe: Metodeveiledere i Utvidet Oppfølging og IPS og fylkeskontakter
Kontakt: Ane Marit Stø (ane.marit.sto@nav.no)
Plasser: 120

Påmelding

NB, frist for påmelding er 5. mars!

22. –24.mai: Grunnkurs i Supported Employment
Sted: Thon Hotel Storo, Oslo
Målgruppe: Jobbspesialister og metodeveiledere i Utvidet Oppfølging og Individuell Jobbstøtte (IPS)
Kontakt: Ane Marit Stø (ane.marit.sto@nav.no)
Plasser: 50
Påmelding: Grunnkurs i Supported Employment 22.-24.mai

13. – 14. juni: Grunnkurs IPS
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
Dag 1 kl. 10.00 - 16.30, og  dag 2 kl. 09.00 - 15.00
Målgruppe: Behandlere, NAV-veiledere, ledere, jobbspesialister og metodeveiledere som skal jobbe etter IPS-modellen.
Kontakt: Kine Nan Lium (kine.nan.lium@nav.no)
Plasser: 50
Meld deg på.

Beskrivelse: Kurset er basert på de 8 prinsippene for IPS og kvalitetsskalaen i IPS. Brukerperspektivet og integrering mellom NAV og helsetjenesten er vektlagt. Kurset gir innblikk i grunnlagstenkningen for IPS og de ulike rollene som inngår i samarbeidet. Foredragsholdere fra NAV og helsetjenesten med egen erfaring fra IPS formidler sin kunnskap i løpet av disse to dagene. Kurset er praktisk rettet.

Arbeids- og Velferdsdirektoratet dekker kurs med lokaler og dagpakke. Reise, overnatting med frokost og middag dekkes av de respektive organisasjoner.

Overnatting bestiller dere selv, med oppgitte referansenr: 27537491 til opera@olavthon.no . Fristen er 9. mai. Etter den datoen kan ikke ledige rom garanteres. Pris for rom/frokost kr. 2495,- for en person per natt.

28. – 30- august: Grunnkurs i Supported Employment
Sted: Scandic Vulkan, Oslo
Målgruppe: Jobbspesialister og metodeveiledere i Utvidet Oppfølging og Individuell Jobbstøtte (IPS).
Kontakt: Ane Marit Stø (ane.marit.sto@nav.no)
Plasser: 50

Beskrivelse: Grunnkurs i Supported Employment for nye jobbspesialister og metodeveiledere som er ansatt i Oppfølging i Egen regi og jobber med Utvidet oppfølging eller IPS i NAV, eller IPS-prosjekter i helse, eller som mottar tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Andre ansatte i NAV eller i tiltaksbransjen bes undersøke andre muligheter for opplæring i SE. Kurset går over tre dager og veksler mellom foredrag, gruppearbeid og praktiske øvelser.

5. - 6. september: Kurs for kvalitetsevaluatorer IPS
Sted: Clarion The Hub Oslo
Målgruppe: Nye evaluatorer og observatører som skal evaluere etter IPS-kvalitetsskala.
Påmelding
Kontakt: Kine Nan Lium (kine.nan.lium@nav.no)
Plasser: 10-20

Beskrivelse: Et obligatorisk kurs for de som skal evaluere etter IPS-kvalitetsskala. Evaluatorer skal ha godkjent deltakelse og gjennomføring av kvalitetsevalueringer fra leder og være ansatt i NAV eller Helse og knyttet til en IPS-tjeneste.

Arbeids- og Velferdsdirektoratet dekker kurs med lokaler og dagpakke og middag. Reise, overnatting og frokost dekkes av de respektive organisasjoner. 

Overnatting bestiller dere selv med oppgitte referansenr: 1691 til meet.thehub@choice.no eller 23108000

Frist for bestilling av overnatting er innen 16. august Pris for rom/frokost kr. 1880,- for en person per natt.

26. - 27. September: Metodeveilederopplæring
Sted: Kommer
Målgruppe: Metodeveiledere for Utvidet Oppfølging/SE og IPS som har jobbet kortere enn 6 mnd.
Kontakt: Ane Marit Stø (ane.marit.sto@nav.no) og Kine Nan Lium (kine.nan.lium@nav.no)
Plasser: 20

Påmelding

9. – 11. oktober: Grunnkurs i Supported Employment
Sted: Thon Hotel Storo, Oslo
Målgruppe: Jobbspesialister og metodeveiledere i Utvidet Oppfølging og Individuell Jobbstøtte (IPS)
Kontakt: Ane Marit Stø (ane.marit.sto@nav.no)
Plasser: 50

Beskrivelse: Grunnkurs i Supported Employment for nye jobbspesialister og metodeveiledere som er ansatt i Oppfølging i Egen regi og jobber med Utvidet oppfølging eller IPS i NAV, eller IPS-prosjekter i helse, eller som mottar tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Andre ansatte i NAV eller i tiltaksbransjen bes undersøke andre muligheter for opplæring i SE. Kurset går over tre dager og veksler mellom foredrag, gruppearbeid og praktiske øvelser.

17. - 18. oktober: Regionsamlinger metodeveiledere Østlandet (Øst-Viken, Vest-Viken, Innlandet, Oslo, Vestfold/Telemark).
Sted: Quality Hotel Tønsberg.
Påmelding.
Beskrivelse: Veiledning av metodeveiledere. Erfaringsutveksling. Case-drøfting. Trening på veiledning. Kontakt: Ane Marit Stø (ane.marit.sto@nav.no) og Kine Nan Lium (kine.nan.lium@nav.no)

29. – 30. oktober: Regionsamlinger metodeveiledere Vest + Sør (Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Agder)
Sted: Clarion Hotel Stavanger.
Påmelding.
Beskrivelse: Veiledning av metodeveiledere. Erfaringsutveksling. Case-drøfting. Trening på veiledning.
Kontakt: Ane Marit Stø (ane.marit.sto@nav.no) og Kine Nan Lium (kine.nan.lium@nav.no)

31. oktober – 1. november: Grunnkurs IPS
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
Målgruppe: Behandlere, NAV-veiledere, ledere, jobbspesialister og metodeveiledere som skal jobbe etter IPS-modellen. For å melde deg på dette kurset må du være tilknyttet eller samarbeidspartner med en IPS-tjeneste som er i NAVs regi, eller som har fått midler av Helsedirektoratet til IPS. Eventuelt må det være et formelt samarbeid mellom NAV og helsetjenesten. Er du usikker på om du kan delta? Send en mail til: kine.nan.lium@nav.no
Påmelding

Plasser: 50
Beskrivelse: Kurset er basert på de 8 prinsippene for IPS og kvalitetsskalaen i IPS. Brukerperspektivet og integrering mellom NAV og helsetjenesten er vektlagt. Kurset gir innblikk i grunnlagstenkningen for IPS og de ulike rollene som inngår i samarbeidet. Foredragsholdere fra NAV og helsetjenesten med egen erfaring fra IPS formidler sin kunnskap i løpet av disse to dagene. Kurset er praktisk rettet.

Arbeids- og Velferdsdirektoratet dekker kurs med lokaler og dagpakke. Reise, overnatting med frokost og middag dekkes av de respektive organisasjoner.

Overnatting bestiller dere selv med oppgitte referansenr: 27537492 til opera@olavthon.no

Frist for bestilling av overnatting er innen 26. september. Pris for rom/frokost kr. 1695,- for en person per natt.

6.-7. november: Regionsamlinger metodeveiledere Midt + Nord (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark).
Sted: Scandic Havet Bodø.
Påmelding.
For å booke hotell her: send mail til: havet@scandichotels.com. Oppgi koden "NAV 1" og dato.
Beskrivelse: Veiledning av metodeveiledere. Erfaringsutveksling. Case-drøfting.  Trening på veiledning.
Kontakt: Ane Marit Stø (ane.marit.sto@nav.no) og Kine Nan Lium (kine.nan.lium@nav.no)

21. - 22. november: Evaluatorsamling
Sted: Clarion The Hub, Oslo
Målgruppe: Alle evaluatorer, observatører og evt. nye observatører som gjennomfører eller skal starte å evaluere etter IPS-kvalitetsskala. Skal jobbe i godkjente IPS-tjenester og være ansatt i NAV eller Helse.
Kontakt: Kine Nan Lium (kine.nan.lium@nav.no)
Plasser: 50

Beskrivelse: Samlingen vil ha fokus på deling av erfaringer og jobbing med ulike temaer knyttet til kvalitetsskalaen og evalueringer.

Arbeids- og Velferdsdirektoratet dekker kurs med lokaler og dagpakke. Reise, overnatting med frokost og middag dekkes av de respektive organisasjoner. 

Overnatting bestiller dere selv med oppgitte referansenr: 1692 til meet.thehub@choice.no eller 23108000.

Frist for bestilling av overnatting er innen. Pris for rom/frokost kr. 1880,- for en person per natt.

Kommenter:

Mer om

ips arbeid.og.psykisk.helse kurs supported.employment

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen