Individuell jobbstøtte (IPS)

Publisert: 23. september 2015.   Endret: 22. september 2021

Målet med tjenesten Individuell jobbstøtte (IPS) er å hjelpe personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer, som ønsker å delta i arbeidslivet, ut i ordinært, lønnet arbeid. Metodikken bygger på et forpliktende samarbeid mellom helsetjenestene og NAV. Arbeidsdeltakelse integreres som en del av behandlingen.

Artikler om: Individuell jobbstøtte (IPS)
 • Sist publiserte (87)
 • Nyheter (69)
 • Praksiseksempler (11)
 • Blogg (0)
 • Vitenskapelige artikler (3)
 • Verktøy ()
 • Reportasjer (0)
 • Brukererfaringer (0)
 • Forskning (5)
 • Multimedia (0)
 • Offentlige publikasjoner (0)
 • Prosjektrapporter (1)
 • Video (0)