Publisert: 23. januar 2018.   Endret: 05. januar 2021
Arbeid verksted

Opplæring i Individuell jobbstøtte (IPS)

Opplæring i Individuell jobbstøtte (IPS)

Her finner du oversikt over kurs og hospitering.

Flere og flere helsetjenester tar i bruk Individuell jobbstøtte (IPS).

IPS handler om å hjelpe mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer ut i ordinært arbeidsliv, på deres egne premisser.

Målgruppe for IPS-kursene:

Arbeids- og velferdsdirektoratet tilbyr kurs i IPS, i samarbeid med NAPHA og Helsedirektoratet. Kursene er obligatoriske for jobbspesialister og metodeveiledere som jobber i en IPS-tjeneste. 

Vi har begrenset kapasitet på kursene, og vil ikke være i stand til å tilby kurs for andre enn de som allerede har etablert en IPS-tjeneste i regi av NAV, gjennom en anbudsavtale på en rendyrket IPS-tjeneste eller som mottar midler fra Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen for IPS.

Er du i tvil om du er i målgruppa for kursene, send en mail til kine.nan.lium@nav.no.

Supported Employment (SE) og Utvidet oppfølging:

Tidligere har vi kjørt kurs for jobbspesialister i egen regi med et felles grunnkurs i Supported Employment. Det vil nå være en egen kurspakke for de som jobber med IPS.

Oversikt over kurs for jobbspesialister i Utvidet oppfølging og Supported Employment finnes på NAVs intranettsider. Spørsmål vedrørende disse kursene kan rettes til ane.marit.sto@nav.no.

Praktisk informasjon om kursene:

Påmelding:

Påmelding gjøres via link under de ulike kursene. Påmeldingslinken vil bli lagt ut i god tid før kursstart. Det er ikke mulig å holde av plasser, og påmeldingen vil være bindende.

Kostnader/deltakeravgift:

Det er ingen deltakeravgift på kursene. Arbeids- og velferdsdirektoratet dekker dagpakke (lunsj og kurslokaler), mens reise og opphold (overnatting og andre måltider enn lunsj) må dekkes av den respektive organisasjon.

Sted for kursene:

Kursene vil holdes sentralt i Oslo.

Beskrivelse av IPS-kursene:

Kursene er grunnleggende og gir en innføring i de ulike rollene. I tillegg til kursene anbefaler vi å ta kontakt med ressurssentrene for IPS i Bodø, Bergen, Østre Viken, Oslo og på Hadeland for ytterligere praktisk opplæring, gjennom blant annet hospitering.

Grunnkurs IPS

Varighet: 1 dag

Grunnkurset er for alle som er involvert i en IPS-tjeneste. Vi anbefaler at flere fra organisasjonene deltar på dette kurset, som ledere i NAV og helseenheter, behandlere, NAV-veiledere, i tillegg til jobbspesialister og metodeveiledere. Kurset tar for seg de grunnleggende prinsippene i IPS, og hvordan organisasjonen skal rigge seg for å kunne jobbe etter denne modellen.

Kurs for Jobbspesialister i IPS

Varighet: 2 dager

Kurset er en oppfølging og videreføring av Grunnkurs IPS som går mer inn i jobbspesialistrollen. Det vil være praktisk rettet, og gå mer inn i fasene i IPS-løpet og verktøyene jobbspesialisten skal benytte seg av. Deltakerne vil få mer inngående kjennskap til IPS-kvalitetsskala, og rollen i det integrerte samarbeidet med helsetjenesten. Det vil også bli deling av erfaringer fra praksisfeltet, gruppearbeid og case-jobbing.

Kurs for Metodeveiledere i IPS

Varighet: 2 dager

Dette kurset er for metodeveiledere og evt. deres ledere. Kurset går grundigere inn i IPS-kvalitetsskala og hvordan rollen som metodeveiledere skal utøves innenfor IPS-modellen. Det vil også være fokus på hvordan metodeveileder skal jobbe inn mot helsetjenesten for å få til god integrering i behandlingsteamene. Kurset vil gi en innføring i de ulike verktøyene til metodeveilederen, og hvordan det jobbes med mål- og resultatoppfølging i henhold til IPS-kvalitetsskala.

Kurs for kvalitetsevaluatorer IPS

Varighet: 2 dager

Dette er kurs for personer som skal gjennomføre kvalitetsevalueringer etter IPS-kvalitetsskala. Kurset er obligatorisk for de som vil bli kvalitetsevaluatorer i IPS. Vi ønsker flere kvalitetsevaluatorer. Er du interessert, ta kontakt med kine.nan.lium@nav.no.

Kriteriene for å bli kvalitetsevaluator er:

  • Skal være ansatt i NAV eller helsetjeneste
  • Bør være tilknyttet praksis i en eller annen form
  • Skal ha vært med som observatør minst tre ganger
  • Skal ha gjennomført todagers evaluatorkurs i regi av Direktoratene  (Helse/AV)
  • Skal ha vært metodeevaluator sammen med erfaren evaluator minst to ganger
  • Må bidra med noe/en forpliktelse
  • Avtalen om å være evaluator skal være godkjent av vedkommendes leder
  • Evaluator må gjennomføre minimum fire målinger i året for å fortsatt ha godkjent status som evaluator

Planlagte IPS-kurs i 2021

Grunnet korona er det foreløpig usikkert hvordan gjennomføring av kurs vil skje i 2021. Info vil komme etter hvert.

Andre tilbud og kurs

Ressurssentrene for IPS i Bodø, Bergen, Østre Viken, Oslo og Hadeland, samt regionale IPS rådgivere, kan være behjelpelige med ytterligere praktisk opplæring, gjennom blant annet hospitering.

IPS Employment Center tilbyr både jobbspesialist- og metodeveilederkurs online

IPS Grow har e-læring for jobbspesialister

OsloMet tilbyr kurs i Supported Employment og kvalitetsutvikling i et organisatorisk perspektiv.

Høyskolen i Østfold tilbyr videreutdanning i Arbeidsinkludering og Supported Employment.

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse kurs individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen