Endret: 05. februar 2018
10802796 folkehelse

AKTUELT: Hovedmålet til Program for folkehelsearbeid i kommunene er å styrke og å bidra til jevnere fordeling av helse og livskvalitet i befolkningen. (Ill.foto: www.colourbox.com)

29 millioner til folkehelsearbeid

29 millioner til folkehelsearbeid

Ennå er det noen uker til årets frist for å søke om midler til lokale folkehelseprosjekter går ut. –Vi skal plukke ut mellom tre og fem nye fylker, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Hildegunn Brattvåg.

Frist for å søke er den 1. mars. Og i Helsedirektoratet er man nå spente på å se hvilke søknader som kommer inn.

-Vi forventer at mange av fylkeskommunene vil søke. Også at noen vil søke for andre gang, sier Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver i avdeling levekår og helse, Helsedirektoratet.

I fjorårets runde fikk fem søkere innvilget støtte: Vestfold, Østfold, Agder, Oppland og Oslo.

Ønsker flere universelle og helsefremmende tiltak

-Det som kjennetegnet disse søknadene, var at kommunene i stor grad prioriterte tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Flere tiltak rettet seg mot tidlig innsats for utsatte grupper, og i Helsedirektoratet ønsker vi oss enda flere tiltak som er universelle og helsefremmende, sier Brattvåg.

Hun forklarer at man i direktoratet foreløpig har lite kunnskap og erfaring om hva som skjer på kommunalt nivå, i forhold til de ulike prosjektene.

-De fleste tiltakene er i en utviklingsfase ennå. Men vi vet at det er stor aktivitet i kommuner og bydeler!

 -Målet er at alle som ønsker vil bli del av arbeidet innen tre år

Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet ble ikke representert i forrige runde med tildeling.

 - Vi er opptatt av å få inn gjennomarbeidede søknader, og har ingen geografiske prioriteringer i tildelingen av midler. Dette er også forankret i departementet og KS, sier Brattvåg.

- Målsettingen er imidlertid at alle fylkene som ønsker det vil bli del av arbeidet under Program for folkehelsearbeid i kommunene, i løpet av en tre årsperiode.

Planer for dialog og samarbeid

En god og gjennomarbeidet søknad svarer på alle delene av regelverket, påpeker hun.

-En slik søknad viser planer for dialog og samarbeid med kommuner, samt med forsknings- og kompetansemiljø, noe vi ser på som en særlig utfordrende i programmet.

Tiltakene skal ikke beskrives i søknaden.

-Utviklingen av disse skal skje etter at man har analysert utfordringsbildet og hatt medvirkningsprosesser lokalt.

Vil gi god tid til utvikling og evaluering

I 2017 delte Helsedirektoratet ut 42,1 mill. kroner. I år skal ca. 29 mill. kroner deles ut.

-Det er et ønske at det lokale utviklingsarbeidet skal få god tid til å bli utviklet, gjennomført og evaluert grundig. Derfor åpner regelverket opp for at programfylkene kan søke og motta midler for inntil fem år. Alle fylker som fikk innvilget tilskudd i 2017 fikk innvilget i en femårsperiode, forklarer Brattvåg.

Nå gleder hun seg til å se hvilke søknader som kommer i år.

 -Vi har planer om å gi svar til søkerne før påske!

Ønsker jevnere fordeling av helse og livskvalitet

Hovedmålet til Program for folkehelsearbeid i kommunene er å styrke og å bidra til jevnere fordeling av helse og livskvalitet i befolkningen. Ellers kan målene summeres opp slik:

  • For folkehelsearbeidet: Integrere psykisk helse og rusforebygging, styrke kommuners systematiske arbeid, forsterke nasjonal, faglig støtte
  • For kunnskap og forskning: Få mer kunnskap om hva som kan være virksomme, helsefremmende tiltak lokalt. Få mer forskning i, på og med kommunen
  • For samarbeidsrelasjoner: Forsterke samarbeid regionalt og kommunalt: på tvers av sektorer, profesjoner, fag- og forskningsmiljøer, frivillighet

 

Fakta om folkehelseprogrammet
  • Helsedirektoratet inviterer alle landets fylkeskommuner til å søke om midler til utvikling av lokale tiltak for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.
  • Fylkeskommunene kan søke om å bli programfylke. De gis da det overordnede ansvaret for å samordne programarbeidet regionalt, og vil være ansvarlige for å tildele midler til tiltak i kommunene.
  • Fylkeskommunene må inngå samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører gjennom programarbeidet.
  • Helsedirektoratet har i samarbeid med KS og Folkehelseinstituttet nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet.

Les mer

Kommenter:

Mer om

folkehelse nyheter helsefremming.og.forebygging barn.og.unge kompetanseutvikling forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen