Endret: 31. januar 2018
Ingve Kindervaag

-Hvis du skal endre tjenestene, er det etter vår mening mer effektivt å jobbe med verdier og holdninger enn med strukturelle endringer, mener Ingve Kindervaag i KS. FOTO: Privat.

Bygger tjenester på felles recoveryverdier

Bygger tjenester på felles recoveryverdier

15 kommuner har gått sammen med brukerorganisasjoner og to helseforetak om et felles  verdigrunnlag for psykisk helse- og rustjenester, basert på recovery.

-Jeg er glad for at vi har fått til dette. At vi faktisk klarte å komme fram til noe som jeg tror alle deltakerne har et eierforhold til, ikke minst brukerorganisasjonen Mental Helse, RiO og LPP, sier Ingve Kindervaag, lokal koordinator for KS´ læringsnettverk for Rogaland og Sunnhordland.

-Verdier mer effektivt enn struktur

De 15 kommunene ligger i Rogaland og Sunnhordland, og har sammen med sine samarbeidspartnere i KS´ læringsnettverk kommet frem til fem hovedverdier for psykisk helse- og rusarbeidet:

Tilhørighet og tilknytning, håp og optimisme, identitet og egenverd, mening og mestring, selvstendighet og selvråderett.

-Hvis du skal endre tjenestene, er det etter vår mening mer effektivt å jobbe med verdier og holdninger enn med strukturelle endringer. Muligheten for at dette blir tatt i bruk i tjenestene er gode fordi det er tjenesteutøverne, brukerne og pårørende selv som har laget verdigrunnlaget, sier Kindervaag.

-Større forutsigbarhet

Meningen ifølge Kindervaag er at brukerne av tjenestene skal møte de samme grunnverdiene uavhengig av hvor de bor, og om de får behandling i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

-Forutsigbarheten vil ligge i at uansett hvor de får hjelp, så er den fundert på de samme verdiene, sier Kindervaag.

Recovery-kart

Hva som mer konkret ligger i de fem verdiene er omtalt i en brosjyre om det felles verdigrunnlaget. Denne presiserer også hva det vil si å være i recovery, å være pårørende, å gi recoverystøtte, å være en recoveryorientert leder og å fremme recovery som samfunnsaktør.

-Oppsummert handler det om at den som søker hjelps egne beskrivelser i større grad legges til grunn for hjelpen. Man tar utgangspunkt i dennes ressurser og at den som søker hjelp i større grad legger premissene. Man beveger seg mer bort fra fag og diagnoser, og mot hva den enkelte selv kan gjøre for å komme i en situasjon der man opplever styring over eget liv og god livskvalitet, sier Kindervaag.

-Troverdig

Han mener verdigrunnlaget er solid fundert.

-Troverdigheten til verdigrunnlaget styrkes av at det er laget av så mange ulike aktører innen rus- og psykisk helsefeltet, mener han.

Kommenter:

Mer om

nyheter recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen