Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 5

Siste nytt

Studenter
Spør 160 000 studenter om psykisk helse 160 000 studenter skal nå spørres om hvordan de «helt ærlig» har det, gjennom Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.
Frontalt Barcode-rekka, illustrasjon til artikkel om BrukerPlan-kartlegging i Oslo
Omfattende psykisk helse- og ruskartlegging med BrukerPlan i Oslo For første gang har alle Oslos 15 bydeler gjennomført kartlegging med BrukerPlan. Resultatene viser blant annet at Oslos psykisk helse- og rustjenester, sammenlignet med resten av landet, har flere brukere med alvorlige utfordringer.
Ingve Kindervaag
Bygger tjenester på felles recoveryverdier 15 kommuner har gått sammen med brukerorganisasjoner og to helseforetak om et felles  verdigrunnlag for psykisk helse- og rustjenester, basert på recovery.