Publisert: 07. mai 2018.   Endret: 08. mai 2018
fotball i eng

HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNN: Folkehelseprogrammet er etablert for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Aktivitet og deltakelse er viktige stikkord. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Nye fylker får tilskudd til folkehelsetiltak i kommunene

Nye fylker får tilskudd til folkehelsetiltak i kommunene

Av årets søkere er Akershus, Finnmark, Hordaland, Telemark og Trøndelag valgt ut til å få midler til å utvikle folkehelsetiltak.

-Det var veldig gode søknader i år, og stor konkurranse om å få midler. Mange av søknadene som ikke ble valgt ut var også gode. Og det var litt av en jobb å velge ut de som skulle få, sier Sturle Nes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

I Helsedirektoratet ser man at årets søkere har kommet litt lengre i dialogen med FOU-miljøene enn søkerne hadde i fjor.

-De fleste har en veldig tydelig plan for evalueringsarbeidet sitt. Vi er imponert over jobben som er gjort, sier Nes.  

-Uvant at forskningsinitiativ kommer fra kommunene

I 2017 var det Oslo, Oppland, Østfold, Vestfold og Agder som fikk midler fra tilskuddsordningen knyttet til Program for folkehelsearbeid i kommunene.

-Vi har nå begynt å få inn rapporter fra fylkene som fikk i fjor, og ser at de fleste ennå er tidlig i prosessen. Det viser seg at mange må bruke tid på å få til en god kobling mellom tiltak og forskningsmiljøer, forklarer Nes.

Han påpeker at det på mange måter er nytt og uvant at initiativ til forskning går fra det kommunale nivået til FOU-miljøene, og ikke motsatt vei.

-Dette innebærer ny tenkning fra begge partene.

-Må få oversikt

-Å søke om midler fra Norsk forskningsråd er også en utfordring i disse prosjektene. Det tar som regel tid å få svar derfra. Og kommunene må også få oversikt over utfordringene de vil jobbe med, før de får de konkrete tiltakene på plass og kan begynne å planlegge evaluering, sier Nes.

-Han er glad for at det kan være flere måter å nå målet på.

- FOU-miljøer i universitets- og høyskolesektoren er meget aktuelle samarbeidspartnere. Og vi ser allerede at det har oppstått et tettere samarbeid mellom kommuner og FOU-miljøer flere steder, sier Nes.

-Evaluering må til

Han understreker hvor viktig det er at kommunene evaluerer arbeidet de gjør.

-Vi er glade for at Program for folkehelsearbeid kan bidra til at flere kommuner setter i gang prosjekter som følges opp med et godt evalueringsarbeid. Programmet kan også bidra til å styrke kompetansen internt i kommunen, slik at man kan gjøre gode egenevalueringer av tiltakene, sier Nes.

-Tradisjonelt har vi kanskje ikke visst nok om hvordan tiltakene har slått ut, og kanskje gjelder dette særlig folkehelsetiltak. Men evaluering må til. Hvordan kan man ellers få vite om tiltakene virkelig har effekt, og om det er verdt å gjøre jobben?

Nyttig samarbeidsorgan

Helsedirektoratet følger opp fylkene som får støtte til folkehelsearbeid gjennom arbeidsseminarer og samlinger.

-Fylkene har etablert et samarbeidsorgan som skal sikre at prosjektene som kommunene skal utvikle er nye, kunnskapsbaserte og mulige å evaluere. Derfor er et krav at alle samarbeidsorganene skal ha med ett eller flere forsknings- og kompetansemiljø. Og det er viktig for oss at også representanter fra kommuner er med der og å gi råd i arbeidet, sier Nes.

-Spennende å følge fylkene

Han påpeker at det er spennende å følge arbeidet som blir gjort de ulike stedene.  

-Når man møtes, kan man gi hverandre tips og dele utfordringer. Vi ser at de ofte sliter med det samme på flere steder.

-Når man snakker sammen, kan man se løsninger man ellers ikke ville sett.

Program for folkehelsearbeid i kommunene
  • I 2017 gikk kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet sammen om å etablere et tiårig (2017- 2027) Program for folkehelsearbeid i kommunene.
  • Programmet er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord.
  • Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene ble opprettet for å utvikle kunnskapsbaserte tiltak i kommunene for å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Det er fylkeskommunene som søker Helsedirektoratet om midler.

Les mer om programmet

Sturle Nes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Kommenter:

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging nyheter forskning kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen