Publisert: 08. mai 2018
7112526 hjemløs

AKTUELT: Samtalen dreier seg ofte om helt konkrete problemstillinger knyttet til enkeltbrukere. Det kan for eksempel handle om hvordan man kan ivareta brukere som ruser seg mye eller forsvinner fra avtaler og oppfølging. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Norske Housing First-team får coaching av internasjonal guru

Norske Housing First-team får coaching av internasjonal guru

-Coachingen er så langt en suksess. Sam Tsemberis grunnla Housing First-modellen, og er en stor kapasitet når det gjelder hjemløse. Han kommer med mange gode råd og tips til deltakerne.

Det sier faglig rådgiver i NAPHA, Petter Dahle. Det var Dahle som fikk i gang Skype-coachingen, gjennom kontakten han har hatt med Tsemberis gjennom flere år.

-Opplegget startet i fjor høst. Målet er å gi teamene veiledning på vanskelige utfordringer de står ovenfor i hverdagen, opp mot modellens tenkesett og prinsipper, sier Dahle.

Gir helt konkrete tips

Samtalen dreier seg ofte om helt konkrete problemstillinger knyttet til enkeltbrukere.

-Det kan for eksempel handle om hvordan man kan ivareta brukere som ruser seg mye eller forsvinner fra avtaler og oppfølging. Andre tema knytter seg til hvordan man kan ivareta recovery-perspektivet, når det meste handler om å redusere skadevirkningene av en tøff livsførsel.

-Tsemberis er en erfaren veileder som setter seg inn i hver enkelt case og veileder ut fra egen erfaring og de verdiene HF bygger på. Han er flink til å holde fokus på modellen og de virksomme elementene i denne, sier Dahle.

-Coaching over nettet er kommet for å bli

Coachingen foregår en gang i måneden. Alle Housing First-teamene i landet fikk i utgangspunktet tilbud om å bli med.

-Så langt har Housing First-team i Sandnes, Stord, Bergen og Drammen deltatt. Sandefjord, Tromsø, Moss, Ålesund og Bodø starter også opp i disse dager. Det er ingen tvil om at coaching over nettet er kommet for å bli, stadfester Dahle.

-Eliminerer unødvendig «snakk rundt grøten»

Han påpeker at coaching naturligvis ikke kan erstatte den nærheten man får, når man fysisk sitter sammen, og kan utforske tema dypt og grundig.

-Men på den andre siden så får det folk til å bli tydeligere på sine problemstillinger. Kanskje eliminerer det også unødvendig «snakk rundt grøten». Teamene er i alle fall så langt godt fornøyd med opplegget, stadfester Dahle.

Gir inspirasjon til det daglige arbeidet

Foruten å være initiativtaker til coachingen, er NAPHAs rolle nå å være tilrettelegger og deltaker.

-Så langt har det vært en suksess. Teamene opplever å få svar på sine problemstillinger på en god og grundig måte. Det gir dessuten inspirasjon til det daglige arbeidet! Alle ønsker også å fortsette med coachingen, sier Dahle.

Coachingen skal evalueres til sommeren. Da vil man se om behovet for videre coaching er til stede, og om man vil fortsette tilbudet.

 

 

 

 

ERFAREN VEILEDER: Sam Tsemberis grunnla Housing First-modellen. Nå gir han jevnlig råd til Housing First-team i Norge.
Housing First
  • Modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer.
  • Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få.
  • Modellen ble utviklet i New York på begynnelsen av 1990-tallet av psykologen Sam Tsemberis og hans hjelpeorganisasjon «Pathways to Housing». Den har nå spredd seg til mange land i Europa og andre deler av verden.
  • Modellen bygger på en evidens for at personer med omfattende tjenestebehov kan oppnå bostabilitet med sosial støtte og tett individuell oppfølging. 
  • Housing First har blitt prøvd ut med gode resultater både i Danmark, Sverige og Finland. I Norge startet de første Housing First prosjektene opp i 2012.
  • Undersøkelser i USA viser at denne måten å jobbe på fungerer. 85 prosent blir boende i sine boliger, og rusmiddelmisbruk og kriminalitet reduseres samtidig som livskvaliteten øker (Husbanken 2013).

Kommenter:

Mer om

housing.first bolig rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen