Publisert: 15. mai 2018.   Endret: 15. mai 2018
kilden

-KILDEN, ET GODT STED Å VÆRE: Fra v. Bjørn Evensen, Trond Ytterbø,  Elin Løberg Pedersen, Per-Ivar Larsen, Thor Eik, Steinar Stokstad, Gunn Karin Slaaen Rørvik. (FOTO: Siri Bjaarstad/ NAPHA)

Et hus for alle

Et hus for alle

I Notodden ligger Kilden lærings- og opplevelsessted. Et sted som rommer så mye og så mange, at opplevelsen av å være der nesten er magisk.

-Den yngste deltakeren er 13, og den eldste er 93 år og jobber som frivillig, forteller Elin Løberg Pedersen, leder ved Kilden lærings- og opplevelsessted. For to år siden flyttet Kilden inn i det ærverdige bygget fra 1895, som nå huser både Kilden og Skoland aktivitetshus. Sammen skaper de mening og mestring for Notoddens befolkning.

Visjonen for huset er å være en plass for alle innbyggerne i kommunen. Leder av Skoland aktivitetshus, Gunn Karin Slaaen Rørvik, er opptatt av å inkludere mennesker i alle aldre.

-Alle har noe verdifullt å bidra med. Det er bruk for alle, dette er plassen for alle fra null til 100, stadfester Rørvik.

Mulighetene ligger i menneskene

Hun forteller at de eldre setter pris på at det er mer liv i huset, nå som også Kilden har kommet dit.

-Det er et stort potensiale for å få til nye ting sammen. Vi har for eksempel planer om en Skoland-redaksjon, der unge møter eldre, forteller hun entusiastisk.

-Mulighetene ligger i alle menneskene som bruker huset.

Sterk historie

Det er en fin vårdag, og vi er ni mennesker rundt et bord. Sammen deler vi mat fra husets kafe, og tanker om hva som skaper gode hverdager.

Silje Slettetveit har brukt Kilden i tre år. Hun forteller en sterk historie om hva dette huset har betydd for henne. Hun hadde nærmest gitt opp å leve da hun gikk inn på Kilden for første gang.

-Det skal ikke så mye til å redde et liv

-Her har jeg funnet styrke til å gjøre ting jeg aldri hadde trodd jeg skulle klare, sier hun. Historien til Sletteteveit handler om vennskap, om å bli akseptert som du er, og å føle seg verdifull.

-Det er opplevelsen av å skape noe, og at min stemme er viktig, som har fått meg videre. Her kan du komme som du er. Du føler deg velkommen og ønsket. Det skal ikke mye til for å redde et liv. Det har jeg fått av de andre som er her, sier Slettetveit.

Hun har etter at hun fant Kilden skrevet to bøker og jobber med kreative uttrykk gjennom maling.

Alle skulle hatt et sånt hus!

Også for Bjørn Evensen har Kilden vært grunnleggende på veien mot gode dager. Han mener at alle kommuner i Norge burde ha hatt et liknende tilbud.

-Det er så mange som sitter hjemme. Det er drepen for livet, mener han.

Evensen beskriver et liv med ensomhet, depresjoner, psykiatri. Helt til han fant dette huset.

Varme, toleranse og vennskap

-Jeg vet ikke hvor jeg skulle vært uten, egentlig, forteller han.

På Kilden møtte han varme, toleranse og vennskap.

-Her er alle som en familie. Vi er alle mennesker med ulik ballast. Her finner du egenskaper hos deg selv du ikke visste du hadde. Her finner vi kjærlighet, sier Evensen.

Jobber mot lokalsamfunnet

Kilden og Skoland jobber aktivt ut mot lokalsamfunnet, med det ønske om å skape noe for alle. De arrangerer blant annet utstillinger, spiller på festivaler, deltar på konferanser, lager aksjoner og drar i gang kulturarrangement.

I juni i år gjentar de fjorårets suksess, og inviterer til ny piknik i Skolandsparken. Pikniken er en gratisfestival med musikk, mat og lek på tvers av generasjoner, på tvers av kulturer og på tvers av religioner.

Stolte av hverandre

-Vi har stilt ut i Telemarksgalleriet, vært på Notodden teater, spilt for mer enn 200 mennesker på Oslo Kongressenter. Og i vinter hadde vi «is for fred»-aksjonen der vi laga lyslykter, hadde kafe, musikk og ord om fred, forteller Elin Løberg Pedersen stolt.

For det er ingen tvil om at denne gjengen er stolte av hverandre, og av det de sammen har fått til.

-Her er det folk som mener det

Trond Ytterbø leder musikktilbudet ved Kilden. Han mener noe av forklaringen på at man har fått til mye ligger i ektheten til alle de som er her.

-Her på huset er det folk som mener det, som Elin, som er med, med hele seg, og mere til. Du må mene det. Det er litt mer enn en jobb, forklarer han.

 

 

 

 

Kilden
  • Lærings- og opplevelsessted som drives av Notodden kommune
  • Samarbeider med mange lokale aktører
  • Tilbyr et stort spekter av grupper og kurs som deltakerne selv har tatt initiativ til
  • Holder også foredrag og ekskursjoner, arrangerer konserter, utstillinger og har sin egen festival
  • Har mottoet: "Mennesker møtes og skaper hverdagen sammen"

 Se film om Kilden

Skoland aktivitetshus
  • Åpnet tilbud for alle hjemmeboende i Notodden kommune
  • Eldresenteret Skoland ble etablert i 1979, og er nå åpent for både alderspensjonister og andre
  • Bygger på folks egen ressurser
  • Tilbyr et rikt og variert aktivitetstilbud, med daglige faste aktiviteter
  • Har som overordnet mål å opprettholde aktivitet og førlighet både fysisk og psykisk, samt å forebygge psykososiale problemer som ensomhet og sosial isolasjon
KREATIV: Bjørn Evensen viser stolt frem ørnen han har laget på Kilden. Han liker å skape ting fra naturen. (FOTO: Siri Bjaarstad/ NAPHA)

Kommenter:

Mer om

recovery aktivitet.og.fritid god.hjelp.i.et.brukerperspektiv relasjon praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen