Publisert: 11. juni 2018.   Endret: 12. juni 2018
29972796 yoga

YOGA GIR INDRE RO OG FOKUS: Spørreundersøkelsen i prosjektet viser at hele 92 prosent av pasientene følte en større indre ro etter yogatimene. 70 prosent følte seg mer fokusert. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Nytt fagutviklingsprosjekt: Yoga hjelper i avrusning

Nytt fagutviklingsprosjekt: Yoga hjelper i avrusning

Yoga kan hjelpe mot psykiske plager og/eller rusproblematikk. Et fagutviklingsprosjekt ved Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken, har vist så gode resultater at det blir et fast tilbud.

-De aller fleste pasientene som har deltatt i yoga-prosjektet, har både psykiske lidelser og rusproblematikk, ifølge FoU-rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken, Hilde N. Nymoen.

Nymoen er en av dem som står bak fagutviklingsprosjektet «Yoga som behandlingsform i avrusning". Hun slår fast at rundt tre firedeler av rusavhengige har psykiske lidelser.

-De vanligste er sosial fobi, depresjon og PTSD. Avrusningsfasen kan også i seg selv utløse psykiske plager. Grunnen til at vi startet prosjektet, var at vi ønsket å utvide den ikke-medikamentelle delen av behandlingstilbudet vårt, sier hun.

 Lærer nye strategier ved hjelp av yoga

Nymoen stadfester at medikamentell behandling for å lindre symptomer har vært en sentral del av norsk avrusningsbehandling de siste tiårene.

-Det har det også vært ved ARA Seksjon for avgiftning og utredning Bærum (Sau-B) i Vestre Viken. I avrusning er det generelt en utfordring at pasientene søker «quick-fix» løsninger med rusmidler eller medikamenter når de opplever psykiske plager.

-I prosjektet er målet å lære pasientene nye strategier, ved hjelp av yoga. Disse kan de bruke for å takle stress og regulere følelser på egen hånd.

Satset på yoga, fordi det har vist seg å ha effekt

En annen grunn til at seksjonen valgte å starte prosjektet var at de ønsket å utvide aktivitetstilbudet.

-Bakgrunnen var en brukerundersøkelse i 2016 som viste at pasientene var misfornøyde med aktivitetstilbudet. Siden forskning har vist at yoga har effekt mot helseplagene til pasientgruppen ved Sau-B, valgte de å satse på yoga, sier Nymoen, som er ansatt i en Forskings- og utviklingsavdeling i klinikken.  

Hun har bistått seksjonen med å igangsette prosjektet og søke om prosjektmidler.  Videre har hun styrt økonomien og evaluert prosjektet.

-Instruktøren har lært opp fem ansatte

Yogaprosjektet ved Sau-B startet opp i august 2017. En yogainstruktør har driftet prosjektet, i samarbeid med Sau-B.

-Yogainstruktøren som de leide inn fra stiftelsen Yoga for livet, har brukererfaring.  Han har utviklet et yogaprogram spesielt tilpasset pasientgruppa, og har også lært opp fem ansatte ved Sau-B til å instruere i yoga, forklarer Nymoen. Pasientenes tilbakemeldinger er brukt til å justere øvelsene etter pasientenes ønsker og behov.

-Han har instruert pasientene to ganger i uka i 75 - 90 minutter. Puste- og avslapningsøvelser har hatt en sentral plass i programmet.

-Mer indre ro og oppmerksomt nærvær.

Nymoen slår fast at evalueringen og erfaringene fra prosjektet tyder på at yoga kan være et godt supplement til den tradisjonelle medikamentelle behandlingen i avrusning.

-Resultatene viser at pasientene opplever at yoga både skaper indre ro og oppmerksomt nærvær. I avrusning får pasientene kun vært med på noen få yogatimer hver, på grunn av kort liggetid og helseplager.

Dersom man skal oppnå ønsket effekt med yogaen, bør man derfor tilrettelegge og motivere for at pasientene kan fortsette med yoga etter avrusningsoppholdet, sier Nymoen, og fortsetter:

-Evalueringen av prosjektet tyder på at de har lyktes med motivasjonsarbeidet.

Yogatilbudet blir del av den daglige driften

Siden prosjektet har vist gode resultater, er det bestemt at yogatilbudet skal bli en del av ordinær drift fra juni 2018. Noen ansatte ved seksjonen skal drifte tilbudet videre.

-Det beste med yoga er at det er en kostnadseffektiv aktivitet. Forskning viser at yoga har en gunstig effekt mot rus og psykiske lidelser. Samtidig er det enkelt og billig å igangsette et yogatilbud. Man trenger bare noen matter og en instruktør for å undervise en gruppe med pasienter, forklarer Nymoen.

-Kan hjelpe personer som strever psykisk

Hun tror også yoga kan være til hjelp for personer som sliter kun med den psykiske helsa, ikke rus.

-Pasienter som sliter psykisk har ofte problemer med å takle stress og regulere følelser. Igjennom yogaøvelser lærer man teknikker for selv å skape indre ro og å være tilstede i øyeblikket. Dette er forutsetninger for stressmestring og for å komme i kontakt med egne følelser, poengterer hun.

-Forskning viser at yoga har spesielt stor effekt mot depresjon. En sentral utfordring for deprimerte pasienter er nettopp tankekjør som innebærer lite oppmerksomt nærvær.

-Deprimerte har også ofte angst og høyt stressnivå. Yoga har også vist en effekt også mot flere andre psykiske lidelser, sier Nymoen.

Om yogatilbudet ved Vestre Viken HF, Avdeling for rus og avhengighet (ARA), seksjon for avgiftning og utredning Bærum (Sau-B)
  • Prosjektet ble igangsatt i august 2017. Avsluttes i juni 2018, og videreføres da til ordinær drift.
  • Man benytter en innleid yogainstruktør fra stiftelsen Yoga for livet.
  • Denne instruktøren har utviklet et yogaprogram spesielt tilpasset pasienter i en avrusingssituasjon.
  • Han instruerer pasientene to ganger i uka med yoga i 75-90 minutter.
  • Pasientenes tilbakemeldinger har blitt brukt til å justere øvelsene etter deres ønsker og behov.
  • I timene vektlegges det å gi mange positive bekreftelser, for å fremme en mestringsfølelse
  • Puste- og avslapningsøvelser har en sentral plass i yogaprogrammet. Hensikten er at pasientene skal bli mer avslappet, både fysisk og mentalt.

Kommenter:

Mer om

nyheter rusproblem.og.psykisk.lidelse forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen