Publisert: 12. juni 2018.   Endret: 12. juni 2018
Robert Smith

POSITIVE RESULTATER: Robert Smith i Folkehelseinstituttet presenterer nye positive resultater fra en randomisert kontrollert studie av Rask psykisk helsehjelp i Sandnes og Kristiansand, under en konferanse på Gardermoen 12. juni. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

Rask psykisk helsehjelp gir bedre resultater enn vanlig oppfølging

Rask psykisk helsehjelp gir bedre resultater enn vanlig oppfølging

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser markant bedre resultater av Rask psykisk helsehjelp enn vanlig tilbud for mennesker med depresjon, angst eller søvnproblemer.

-I kontrollgruppen, som til dels fikk hjelp av fastlege og eventuelt psykolog utenfor Rask psykisk helsehjelp, ble 36,9 prosent friske. 6 av 10 ble friske etter å ha fått Rask psykisk helsehjelp, som er vesentlig bedre enn treatment as usual, sier forsker Robert Smith ved Folkehelseinstituttet.

-Mye mer sikre nå

774 mennesker, som alle hadde tatt kontakt med Rask psykisk helsehjelp (RPH) i Sandnes eller Kristiansand, har deltatt i den randomiserte kontrollerte studien. Felles for dem var at de hadde hatt lettere til moderat angst, depresjon eller søvnproblemer. De ble delt i to grupper. Den ene fikk Rask psykisk helsehjelp, bestående av gruppetilbud og individuelle samtaler basert på kognitiv terapi. Den andre fikk vanlig oppfølging via fastlegen, som ved behov henviser videre til øvrige psykiske helsetilbud.

-Nå kan vi være mye mer sikre på at RPH virker. Ved å tilfeldig fordele deltakere til enten Rask psykisk helsehjelp eller omsorg som vanlig, har vi utjevnet andre faktorer som eventuelt kunne forklare forskjeller i effekt mellom behandlingstilbudene. På den måten står tilbud eller ikke ved Rask psykisk helsehjelp igjen som eneste forskjell mellom de to gruppene, sier Smith.

Bedre på nesten alle områder

Han forteller at gruppen som fikk Rask psykisk helsehjelp hadde bedre resultater enn kontrollgruppen på nesten alle andre områder som ble undersøkt.

-Livskvalitet, funksjonell status, sosial angst, agorafobi og insomni. På alle disse utfallsmålene finner vi bedre effekt av RPH enn vanlig oppfølging, sier han.

Ser ikke effekt på arbeidsdeltakelse

Kun på området arbeidsdeltakelse ser man per nå ikke bedre effekt av Rask psykisk helsehjelp enn ved vanlig oppfølging.

- Dersom det finnes en reell effekt på arbeidsdeltakelse, er denne sannsynligvis liten. Flere metodiske forhold, som manglende svar, selvrapportering og relativt kort oppfølgingstid gjorde det vanskelig å vise en eventuell slik effekt. Fremover skal vi koble opp mot registerdata, som gjør at vi får langt mer presise og komplette data over lengre tid, slik at vi får belyst denne problemstillingen bedre. Vi kan samtidig ikke utelukke at det vil være behov for en større studie for å kunne avklare en effekt på arbeidsdeltakelse. Det er viktig å huske på at i denne sammenhengen kan selv en liten effekt ha stor betydning i et samfunnsperspektiv, presiserer han.

Skal forske mer

Effekten er omtrent like god i både Sandnes og Kristiansand.

-Konklusjonen er at Rask psykisk helsehjelp fungerer bra begge steder, sier han.

-Veien videre blir å sjekke langtidseffekter etter 12, 24 og 36 måneder, koble selvrapportdata mot registerdata, undersøke kontekstuelle forhold knyttet til behandlingen og avklare kostnad-nytte, forteller Smith.

Han presenterte de nye tallene under en samling for ansatte i alle landets 55 Rask psykisk helsehjelp-tilbud, på Gardermoen 12. juni.

Tilfriskningsrate for Rask psykisk helsehjelp (i blått) sammenlignet med ordinært tilbud (i rødt).

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen