Publisert: 28. juni 2018.   Endret: 30. august 2018
maraton 8307114

AKTUELT: Bli med på gåtur eller maraton med startpunkt i Trondheim sentrum 1.september. -Det er viktig å få mulighet til å erfare at fysisk aktivitet nytter, poengterer Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA. -Det kan bidra til å gi mestring og velvære, og gjøre dagene lettere. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Fra dørstokkmil til Trondheim maraton

Fra dørstokkmil til Trondheim maraton

Se videostrøm fra fagseminaret Mental Helse, NAPHA og Trondheim Maraton arrangerer 31.august. Temaet er psykisk helse og fysisk aktivitet . Lørdag er det maraton for alle - løpende, gående, langt eller kort.

Se direkte videostrøm fra seminaret På Fylkesmannen i Trøndelags nettsider.

Programmet starter fredag 31. august kl. 12

-Mental helse i Trøndelag har inngått et samarbeid med Trondheim Maraton og NAPHA om det todagers arrangementet «Fysisk aktivitet og psykisk helse i et folkehelseperspektiv», sier Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA.

31.august er det et gratis seminar om fysisk aktivitet og psykisk helse. 1.september er det et Maratonløp, eller gåtur, for den som heller velger det. Utgangspunktet er like ved Mercursenteret i Trondheim.

Se en kort film med informasjon om gåturen her.

-Slik kan man motivere for økt fysisk aktivitet

Blant foredragsholderne på seminaret 31.08 er Anders Farholm fra Norges idrettshøgskole, som vil snakke om motivasjon og fysisk aktivitet for personer med psykiske helseutfordringer. Hvordan kan fagfolk bli gode til å motivere og få i gang fysisk aktivitet?

Ellers vil Michelle Iversen holde innlegg om hvordan fysisk aktivitet kan påvirke egen helse og livskvalitet. Og Werner Fredriksen, seniorrådgiver v/Rådet for psykisk Helse, vil snakke om «Den gode hjertebanken» og hvordan man kan tilrettelegge for fysisk aktivitet i behandlingen.

Andre spennende tema vil også bli tatt opp!

Ønsker bredt samarbeid

-Det er Karl Johan Johansen, fylkesleder i Mental Helse som tok initiativ til prosjektet «Fysisk aktivitet og psykisk helse i et folkehelseperspektiv», forteller Steffensen.

-Mental Helse ønsker å bygge et bredest mulig samarbeid med ulike instanser, som ser dette som et viktig område. I planlegging og gjennomføringen av arrangementet legger de vekt på at det skal være stor grad av brukerinvolvering.

Dette er starten på et prosjektsamarbeid som skal gå over tre år.

Gratis seminar dagen før

Hun forklarer videre at Mental Helse ønsket å ha med NAPHA på laget, blant annet for å sette fokus på fysisk aktivitet og psykisk helse i et folkehelseperspektiv.

-Et mål er også å nå ut til fagfeltene for rus- og psykisk helsetjenestene. Derfor arrangeres gratisseminaret, dagen før. Vi håper på å nå ut bredt i fagmiljøene for rus- og psykisk helse, både i kommunene og innen spesialisthelsetjenestene, sier Steffensen.

Les mer og meld deg på seminaret her.

-Alle kan være med i maratonløpet 

Mental Helse oppfordrer flest mulig av sine medlemmer, samt personer som har en psykisk helseutfordring, som er pårørende eller som jobber innenfor feltet, til å komme til Trondheim sentrum den 1. september.

- Å gå fem kilometer i Trondheim Maraton kan være et mål som motiverer i seg selv, enten man er ung, gammel, utrent, veltrent, eller sliter med ulike plager, sier Steffensen. Som har tro på en flott dag, med mye liv og glede i Trondheim sentrum.

Først til mølla

De 30 første medlemmene av Mental Helse får gratis deltakelse i Trondheim Maraton. Resten av medlemmene i Mental Helse betaler 150 kr

  • Øvrige deltakere betaler ordinær deltakeravgift på 300 kr.
  • De som melder seg på før 1.august får navnet sitt på trøya.

Fysisk aktivitet bør inn i all behandling

Hun mener at fysisk aktivitet bør inn i all behandling i de psykiske helsetjenestene.

-Dette er også forankret i nasjonale retningslinjer for depresjon og psykoselidelser i kommuner og spesialisthelsetjenesten, sier Steffensen.

Se retningslinjene:

-Flere må ta kunnskapen i bruk

-Målet er at flere i fagfeltene for rus og psykisk helsetjenester, både i kommunene og spesialisthelsetjenesten, aktivt tar i bruk fysisk aktivitet i behandlingen, med et recoveryperspektiv, sier Steffensen.

-Dessverre er det nok slik, at fysisk aktivitet ikke har eller har hatt nok oppmerksomhet som en god behandlingstilnærming. Men vi har nå kunnskap om at fysisk aktivitet gir god helseeffekt. Flere må bidra til at dette tas i bruk.

-Og vi trenger mer fokus på hvordan man kan legge til rette for og implementere fysisk aktivitet som en behandlingstilnærming.

-Aktivitet som gjør deg andpusten og svett er det beste

Steffensen håper arrangementet kan gi deltakerne tips om hvordan de kan øke motivasjonen, hos seg selv eller andre.

-Mer fysisk aktivitet er noe vi kan anbefale alle som forebyggende, i et folkehelseperspektiv. Og når vi vet at mennesker med psykiske lidelser har økt risiko for fysiske lidelser og tidlig død, må man sørge for å tilby bedre behandling.

-Mennesker med psykiske lidelser har en forventet levetid omkring 15- 20 år kortere enn for befolkningen for øvrig. Bivirkninger av medisiner, lite fysisk aktivitet og usunne levevaner fører til dårlig fysisk helse. Fysisk aktivitet gir angstreduksjon, bedre søvn og mindre behov for medisiner. Aktivitet som gjør deg andpusten og svett er det beste. Aktivitet motiverer og avleder, sier Steffensen.

-Stor mobilisering

Det er viktig at man selv får mulighet til å erfare at fysisk aktivitet nytter, poengterer Steffensen.

-Det kan bidra til å gi mestring og velvære, og gjøre dagene lettere. De to dagene i Trondheim ligger det an til en stor mobilisering. Og vi ønsker å bygge et bredest mulig samarbeid med ulike instanser som synes dette er viktig. 

Kom og bli inspirert til hvordan man kan legge til rette for og implementere fysisk aktivitet som en behandlingstilnærming, sier Solrun E. Steffensen, faglig rådgiver NAPHA

Kommenter:

Mer om

fysisk.aktivitet recovery empowerment nyhet folkehelse helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen