Endret: 17. september 2018
staven

AKTUELT: -Kommunene vil så mye, og det er bra! Men det er nesten så vi må bremse dem litt. Det er ofte litt vanskelig å snevre inn til kun ett område, men det er nødvendig, sier Julie-Anne Staven, fra Finnmark fylkeskommune. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

30 millioner til folkehelse i nord

30 millioner til folkehelse i nord

I en periode på seks år får Finnmark 30 millioner kroner til å utvikle folkehelsetiltak, som skal fremme utvikling innenfor psykisk helse- og rusfeltet.

-Det er kjempeartig å ha fått midler, sier Juli-Anne Staven, fagleder for folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø i Finnmark fylkeskommune. Staven er prosjektleder for tiltaksutviklingen i Finnmark.

Fem fylker har i år fått tildelt midler fra Helsedirektoratet gjennom satsningen «program for folkehelsearbeid i kommunene». Foruten Finnmark, er disse fylkene Telemark, Akershus, Hordaland og Trøndelag.

På en samling for samarbeidsorganene i programmet i Oslo nylig, fortalte aktører fra de ulike fylkene om hvor langt de har kommet i arbeidet. Samlingen var i regi av Helsedirektoratet.

-Starter med å utvikle universelle tiltak, som skal testes ut

-I Finnmark er vi nå i full gang med å planlegge programarbeidet. Nå frem mot nyttår skal de ti programkommunene i Finnmark utvikle universelle tiltak, rettet mot alle, ikke tiltak mot spesielle grupper. Etter hvert skal de ulike tiltakene testes ut og evalueres, forklarer Staven.

-Målet er å få noen svar på hvilke av tiltakene som virker.

Samordning er viktig

I Finnmark jobber man i prosess med kommunene som har sagt at de ønsker å være med i utviklingsarbeidet. FOU-miljøene KoRus, RKBU, RVTS og SANKS bidrar med kompetanse og veiledning.

-I tillegg gjør Fylkesmannen i Finnmark ved 0-24 samarbeidet, KS læringsnettverk og Finnmark fylkeskommune dette til et samordningsprosjekt, sier Staven.

-Samordningen er viktig, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi konkurrerer om kommunenes oppmerksomhet og deltakelse. Nå skal vi opptre mer samordnet og helhetlig mot kommunene.  

-Midt i blinken

Finnmark fylkeskommune og fem kommuner i Finnmark har vært med i Nærmiljøprosjektet. Dette er også en folkehelsesatsing som er igangsatt av Helsedirektoratet. Denne satsingen er nå i sluttfasen.

-For de kommunene som har vært med i Nærmiljøprosjektet er det midt i blinken å delta i «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid».

-Disse kommunene har gode forutsetninger for valg av tiltaksområde. De er også vant til å jobbe grundig og kunnskapsbasert. Og de har erfart at utviklingsarbeid og ulike prosesser er krevende og tar tid, sier Staven.

-De vil så mye

Hun forklarer at mange av kommunene nå står og tripper for å få i gang tiltak.

-De vil så mye, og det er bra! Men det er nesten så vi må bremse dem litt. Det er ofte litt vanskelig å snevre inn til kun ett område, men det er nødvendig, sier Staven.

Hun slår fast at det i denne fasen er viktig å ha fokus på hvorfor man skal etablere tiltak innen et spesielt område, ikke hvilke tiltak.

-Man må først se på hva som er utfordringene, før man begynner å etablere konkrete tiltak. Dette er viktig, for å skape målrettede tiltak. For øvrig er det godt å se at mange av kommunene er godt i gang med dette.

Medvirkning - vil lytte til barn og unge

I programsatsingen er det et mål å involvere barn og unge i høy grad. Også Finnmark legger vekt på dette. 

-Det er spesielt viktig å invitere barn og unge inn i utviklingsarbeid som angår dem. Og for oss er det essensielt også å ha dem med på laget, når vi skal utvikle tiltak.

-Barn og unge skal involveres og delta både i det regionale samarbeidet og i de lokale, tverrfaglige prosjektgruppene i kommunene. Og vi vil oppfordre kommunene til å tenke utradisjonelt og «utenfor boksen» i arbeidet med å involvere barn og unge, poengterer Staven.

Fokus på samiske unge

Ett av tiltakene som er planlagt er et livsmestringsprogram for ungdomstrinnet i Kautokeino. Her stiller man spørsmålet: «Hvilke ferdigheter, hvilken kunnskap og hvilke livsbetingelser trenger samiske unge for å klare seg godt i livet?»

-Vi synes dette er et spennende tiltak. Og et samarbeid om dette med NTNU, rundt samiske kommuner i Trøndelag, er også nå satt i gang, sier Staven.

-Ikke lett å nå alle

En utfordring i folkehelsearbeidet i Finnmark er, ifølge Staven, at det ennå er flere små kommuner som ikke har valgt å prioritere folkehelsearbeid.

-Vårt mål er at alle kommunene i fylket skal bli med på en eller annen form for utviklingsarbeid. Men så er det ikke alltid så lett å nå alle.

-Et problem er at vi mangler kontaktperson i enkelte kommuner. Men gjennom samordningen som tidligere nevnt her ser vi at vi når flere av Finnmarks kommunene. Dette er svært positivt.

-Viktig å samordne regionale aktører i utviklingsarbeid

Staven slår fast at utviklingsarbeid er hardt arbeid, men at det er artig og berikende.

-Det løfter oss! Og utviklingsarbeid, som samtidig tar sikte på å samordne de regionale aktørene, tror vi vil ha stor effekt i vårt flotte fylke.

 

Kommenter:

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging finnmark barn.og.unge kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen