Publisert: 31. oktober 2018.   Endret: 29. oktober 2018
Et hjem. Grünerløkka. Colourbox id 12949884

Hjem først: Å ha en trygg base gir et godt utgangspunkt for å takle livsutfordringer.

Brukermedvirkning sikrer en stabil bosituasjon

Brukermedvirkning sikrer en stabil bosituasjon

NAV Grünerløkka har gjennom prosjektet "Hjem Først" fått gode resultater ved å sates på tett oppfølging for de som mangler bolig.

Hjem Først har tatt turen til Trondheim for å lære mer om metoden Housing First, og har vært på besøk hos Housing First-teamet i Trondheim.

Ikke alle som er med på turen jobber i prosjektet, men er nære samarbeidspartnere til de fire som jobber i prosjektet.

NAV Grünerløkka tok initiativet til prosjektet etter at alarmerende tall kom til syne blant annet i BrukerPlan. Tallene viste oss at vi kanskje vet nok om brukeren. Hjelpesystemet kjenner ikke til brukerens helhetlige behov for bistand, og vet kanskje heller ikke nok om brukerens styrker og ressurser.

Vi mener at det å ha en trygg og god bolig er starten et godt samarbeid med brukeren. Vi må alle ha en trygg base for å kunne jobb med det som er vanskelig, sier NAV-leder Hanne Aspelien og prosjektleder Kristine Lier Nilsen.

Grundige forberedelse

Hjem Først startet som prosjekt i mai 2018. -Vi brukte mye tid på å bli kjent med prinsippene til Housing First og utvikle egne rutiner. Gjengen som jobber med Hjem Først har mye allsidig erfaring, både fra NAV og andre deler av det kommunale hjelpeapparatet.

–For meg er det viktig å ansette folk som både har relevant arbeidserfaring, men også som har praktisk erfaring og et menneskesyn som støtter opp under folks ressurser, sier Hanne Aspelien. Hun slår fast at alle som jobber i prosjektet brenner for Housing First, og er stolte av å kunne gjøre en forskjell for de som har strevd lenge.

BrukerPlan sikrer en rød tråd i tjenestene

54 prosent av de som ble kartlagt gjennom BrukerPlan i 2017, ble skåret som «rødt» og 13 prosent som» blålys» i bydel Grünerløkka. BrukerPlan viser at bydelen har mange som mottar økonomiske ytelser, og mangler aktiviteter eller arbeid. 13 prosent av de kartlagte er registrert som bostedsløse, og hele 62 prosent er registrert som personer som har lite kontakt med andre og et dårlig sosialt nettverk.

-Dette er noe vi i Hjem Først vil være med å gjøre noe med, sier Kristine Lier Nilsen.

Godt samarbeid med NAV

-Vi som jobber i teamet er der for å gi trygg, fleksibel og langvarig oppfølging. Foruten å følge opp deltakerne i boligen, går mye av jobben vår ut på å koordinere tjenester som deltakerne har.

-Kontoret vårt er i samme bygning som NAV holder til. Vi samarbeider så tett med NAV at det er ikke noe problem å stikke innom for en avklaring. Det betyr mye for suksessen og fremdriften at vi har faste strukturer som møtepunkter og kontaktpersoner, fortsetter Lier Nilsen.

Ved oppstart av Hjem Først var det allerede mange aktuelle deltakere, og teamet tok kontakt med de som var aktuell for både å bli kjent med dem, og for å fortelle om prosjektet Hjem Først. Åtte deltakere ble bosatt i løpet av sommeren, og åtte andre mottar oppfølging som for eksempel å gå på visninger og delta på ulike aktiviteter.

Frivillighet er viktig.

Teamet har erfart at når det er satt av god til å bli kjent med mulige deltakere i forkant av deltakelse, er det større sjanse for at deltakeren er positiv til programmet, enn om de blir «henvist» fra andre instanser.

-Hjem Først er der for deltakerne, selv om de ikke vil ha besøk eller slår av telefonen, sier teamet.

-Vi gir ikke opp kontakten, men er der for deltakeren. Som regel går det ikke lenge før deltakeren tar kontakt. Mange er redd for å bli avvist etter mange år i hjelpeapparatet, og har lært seg en strategi hvor det er best å ikke slippe andre for tett på. Dette respekterer vi, men gjør det klart at vi er der for dem, sier Lier Nilsen.

Dokumentasjon og evaluering er en viktig del av jobben.

Hun slår fast at det har vært viktig for teamet å lage gode rutiner for dokumentasjon, helt fra starten av.

-En ting er at Hjem Først har godt samarbeid med deltakerne, og at vi vet folk får det bedre. Samtidig er grundig dokumentasjon på arbeidet viktig. Det er ikke til å stikke under en stol at vi er nødt til å både forklare og dokumentere arbeidet vårt. Housing First er en evidensbasert metode hvor forskning er en viktig del av arbeidet. Evaluering gir gode indikasjoner på hva som må forbedres, men kan også bidra til implementering av nye måter å jobbe på. Kostnadseffektivitet er også en viktig del av arbeidet i en kommune. Tallene våre lyver ikke. Fra mai 2018 har vi bosatt åtte deltakere og følger opp det dobbelte antallet, som har et mål om å flytte inn i egen bolig før jul, avslutter Kristine Lier Nilsen og Hanne Aspelien.

 

 

Prinsipper i Housing First

  • Bolig er en menneskerett
  • Respekt og varme i møte med deltakeren
  • Sevlstendige leiligheter spredt i vanlige bomiljø
  • Skill mellom bolig og tjenester
  • Brukermedvirkning
  • Forpliktelse til å yte tjenester så lenge det er nødvendig
  • Recoveryorentering
  • Skadereduksjon

Kommenter:

Mer om

housing.first brukermedvirkning praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen