Publisert: 22. oktober 2018.   Endret: 24. oktober 2018
Freesbegolf

AKTUELT: – En av foredragsholderne om recovery, Morten Brodahl, viser hvordan man kaster frisbee-golf i Ankerskogen på Hamar. (Foto: Solrun Steffensen/ NAPHA)

Styrker hverandre i fellesskap

Styrker hverandre i fellesskap

Rundt tretti engasjerte deltakere møtte på høstens første Recovery-verksted på Sagatun brukerstyrt senter.

Den første sesjonen hadde introduksjon til recovery som tema.

– Begrepet Recovery er ikke statisk, sier Morten Brodahl, som sammen med Marianne Haukland leder samlingen. Vi må hele tiden reflektere over begrepet, og tenkte på hva det betyr for oss, sier Brodahl.

Vi på Sagatun brukerstyrte senter holder begrep som tilhørighet, håp, identitet, mening og empowerment sentral i vår diskusjon om Recovery, sier Brodahl.  

Verdensarv i veggene

Fellesskap, sosialt engasjement og rettferdighet er noe som «sitter i veggene» på Sagatun brukerstyrt senter. Sagatun brukerstyrt senter holder hus i en ærverdig bolig bygd i 1864. Sagatun folkehøyskole var Norges første folkehøgskole. I sin tid var skolen kontroversiell fordi den var et sentrum for «liberalt tankegods». Johan Castberg, som var Norges første sosialminister og kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller, var forfatterne til lovverket de Castbergske barnelover. De hadde begge sterk tilknytning til miljøet på Sagatun folkehøgskole, og var ildsjeler som kjempet for utvikling av velferdsstaten, gode fellesskapsløsninger og sosiale rettigheter.  Konservative krefter var imot folkehøgskolen og dets radikale tankegods, men lærerne stod på sitt, og skolen holdt det gående frem til 1891.

Vær deg selv

– Det skal være nok å være seg selv, sier Morten Brodahl og tilføyer: – Vi er alle flinke til å snakke med oss selv, og sammenligner oss med andre som, i hvert fall på utsiden, har «det perfekte liv».  

Morten og Marianne får oss til å reflektere over hva som gir mening i livene våre, og vi går sammen i par for å gå en liten tur ut for å reflektere. Under oppsummering er det ingen som sier at meningen med livet er å være rik på gods og gull. Det å bli sett for den man er, bli tatt på alvor, bli inkludert i arbeidslivet, få ros og anerkjennelse og ha venner og familie er tema som går igjen. Det handler om verdsatte sosiale roller, å ivareta og utvide vanlige sosiale roller, som for eksempel kjæreste, arbeidstaker, student eller venn, og bidra til et fellesskap som man velger selv.

Fagpersoner må gi håp

Ta deg tid til å bli kjent med oss, før du kommer med utsagn som «du har jo så mange ressurser, dette greier du fint», er rådet til fagpersoner fra deltakerne på Recoveryverkstedet på Sagatun brukerstyrt senter. Slike utsagn, som sies i beste mening, kan være med på å bryte ned fremfor å gi håp. – Vi føler at vi skulle ha mestret det vi spør om hjelp til, og da blir dette enda et nederlag, sier en deltaker.

Fysisk aktivitet

– Har du lyst til å være med på frisbee-golf, spør en av deltakerne på Recovery-verkstedet. Etter en og en halv times frisbee-golf i Ankerskogen, har både latter og beinmuskler fått kjørt seg. Frisbee-golf-entusiastene lærer villig bort, og er rause med klapp på skuldra og positive kommentarer.

– Fysisk aktivitet er viktig i en recovery-prosess, sier Mariann Haukland. Sagatun brukerstyrt senter har mange aktiviteter på planen, alt fra gåturer, jakt og fiske, overnatting i telt og frisbee-golf. – Det er viktig å gjøre noe sammen med andre, og det er lettere å komme i snakk da. Aktiviteter kan gi mestringsopplevelser og deltakelse i det sosiale livet, avslutter hun.

Les også:

Rapport «Skipper og los på samme skute», som utdyper brukernes forståelse av recovery. En rapport fra verksted for Recovery-kunnskap, rapport nr. 1 - 2017. Sagatun Brukerstyrt Senter.

Sagatun Brukerstyrt Senter
  • et av seks regionale brukerstyrte sentre i Norge
  • lokaler på Hamar 
  • gir tilbud lokalt, og regionalt (Hedmark, Akershus og Oppland)
  • for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, men åpent for alle
  • gir tilbud om aktivitet, sosial kontakt, arbeidstrening, kurs- og kompetanseheving

Sentrets hovedide er å bidra til selvstyrking (empowerment) og bedringsprosesser (recovery). Ingen spør etter diagnoser. Brukerne definerer selv om, og hvordan tilbudene på huset skal brukes.

  • er regional ressursbase med nasjonal oppgave: Sprer kunnskap og kompetansehevende tiltak som fremmer brukermedvirkning og brukerstyring.
  • har «Verktøykassa for brukermedvirkning», som inneholder kurs for fag, tjenesteapparat, brukere og pårørende.

Kommenter:

Mer om

recovery brukerkunnskap

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen