Publisert: 09. oktober 2018.   Endret: 10. oktober 2018
18049446 glad

AKTUELT: – Budsjettet viser at regjeringen tar kommunenes bekymring på alvor, og vi setter av 82 millioner kroner til Program for folkehelsearbeid i kommunene. Det er en styrking på 10 millioner kroner i 2019, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. (Ill.foto: www.colourbox.com)

82 millioner til folkehelsearbeid

82 millioner til folkehelsearbeid

Regjeringen setter av 82 millioner kroner til Program for folkehelsearbeid i kommunene. Det er en styrking på 10 millioner kroner i 2019.

Dette slås fast i en fersk pressemelding fra Helse og Omsorgsdepartementet.

– Jeg vil legge til rette for at vi som samfunn investerer i folks helse – den viktigste ressursen vi har. Folkehelse er noe alle statsrådene har ansvar for, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

En ny folkehelsemelding skal legges fram våren 2019.

– Meldingen skal synliggjøre utfordringene innen fysisk og psykisk helse og sammenhengen mellom disse, slik at vi kan sette inn tiltak for å møte disse utfordringene, sier Michaelsen.

Bistår kommunene

Det poengteres at kommunene selv ser på psykisk helse som den største folkehelseutfordringen, men at de er usikre på hvordan de skal møte utfordringen.

– Budsjettet vi legger fram, viser at regjeringen tar kommunenes bekymring på alvor, og vi setter av 82 millioner kroner til Program for folkehelsearbeid i kommunene. Det er en styrking på 10 millioner kroner i 2019, sier Åse Michaelsen.

Psykisk helse - en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet

Programmet skal fremme lokalt rusforebyggende arbeid og bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge er prioriterte målgrupper.

Satsingen skal styrke kommunens mulighet til å utvikle og prøve ut nye måter å fremme barn og unges psykiske helse på.

 

Kommenter:

Mer om

nyhet folkehelse helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen