Publisert: 30. oktober 2018.   Endret: 30. oktober 2018
Lajla Svartbekk (t.v.), Bent Høie og Birgit Valla

HELSEMINISTEREN PÅ BESØK: -Alle brukerne jeg traff her i dag bekrefter at Stangehjelpa jobber slik de sier de jobber, sa helseminister Bent Høie da han besøkte Stangehjelpa i 2016. Her sammen med erfaringskonsulent Lajla Svartbekk (t.v.) og leder for Stangehjelpa, Birgit Valla (t.h.). FOTO: Are Stenfeldt-Nilsen.

Et lavterskeltilbud basert på tilbakemeldinger fra brukere

Et lavterskeltilbud basert på tilbakemeldinger fra brukere

Stangehjelpa har bygget opp en tjeneste basert på tilbakemeldinger fra brukere og ideen om en lett tilgjengelig tjeneste for alle.

Stangehjelpa er et tilbud til alle innbyggerne i Stange kommune som selv opplever å ha behov for hjelp fra dem. Det er ikke behov for henvisning, det fattes ikke vedtak, og det er ingen ventelister.

Kan hjelpe flere tidligere

– Alle som tar kontakt, får hjelp hvis de ønsker det. Vi har dreid oppmerksomheten vekk fra vedlikehold, støtte eller bistand og i større grad mot endringsarbeid. Dette gjør at vi også lovmessig har endret fokus, og betyr blant annet at vi ikke fatter vedtak i tilbudet vårt, forteller leder av Stangehjelpa, Birgit Valla.

Hun mener dette senker terskelen for å oppsøke hjelp og gjør at en kan hjelpe flere tidligere.

– Vi kan komme inn på et tidligere tidspunkt, før problemene har vokst seg for store eller det oppstår krise. Da er også folk i bedre stand til å være aktive i egen bedringsprosess, noe som gir bedre resultater både på kort og på lang sikt.

Sjekker om hjelpen virker

Stangehjelpa innhenter systematisk tilbakemeldinger fra brukere om hvordan hjelpen fungerer. De endrer og tilpasser tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette gjør de gjennom bruk av et digitalt tilbakemeldingsverktøy. Verktøyet er anbefalt i blant annet Helsedirektoratets veileder Sammen om mestring og i regjeringens strategi for god psykisk helse, Mestre hele livet.

– En kan gjennom dette verktøyet både få tilbakemelding på om brukere opplever bedring, og hvordan de opplever samarbeidet med oss i Stangehjelpa. I dialog med brukerne utformer vi hjelpen på en måte som er i tråd med hva som er viktig for dem og hva de ønsker, sier hun.

Valla forteller at navnet Stangehjelpa ble valgt etter innspill fra brukere, og gir eksempler på to endringer de har gjort basert tilbakemeldinger.

– Vi har for eksempel satset på traumekompetanse fordi folk har fortalt oss at de ikke får hjelp med de vonde opplevelsene de bærer på, og vi startet dagbehandling rus fordi vi fikk tilbakemeldinger fra brukere om at ettervernet vårt var for dårlig.

Bredt tilbud – bred kompetanse

For å kunne være fleksible og endre tjenestene etter brukernes behov, mener Valla at det er viktig med både et bredt tilbud og bred kompetanse blant de ansatte. De har blant annet ansatt sosionomer, psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier og erfaringskonsulenter.

– Når vi jobber med endring hos dem vi møter, blir kompetansebehovet mer differensiert fordi vi berører flere sider ved menneskers liv. Behovene er også forskjellige, så vi trenger kompetanse på mange områder.

Lettere og moderate helseutfordringer

I sitt tilbud til personer med lettere og moderate utfordringer tilbyr Stangehjelpa både individuelle samtaler, på eller utenfor kontoret, nettverksmøter, yoga, sykling og andre former for fysisk aktivitet, kurs i mestring av depresjon og angst samt selvhjelp.

– Basert på hva brukeren forteller i den første og senere samtaler, vil den ansatte og den som søker hjelp, i fellesskap komme frem til hva som vil være den beste og mest nyttige hjelpen for den enkelte.

Forside lavterskelhefte
Last ned NAPHA-hefte om lavterskeltilbud, ved å trykke på bildet. Denne artikkelen er del av heftet.

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud brukermedvirkning fit

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen