Publisert: 21. februar 2017
I fellesskap for endring: Håndbok i klient- og resultatstyrt praksis

I FELLESSKAP FOR ENDRING - en håndbok i klient- og resultatstyrt praksis, er skrevet av Barry Duncan og Jaqueline Sparks. Den ble oversatt til norsk og utgitt på Gyldendal  Akademisk Forlag i 2008.

I fellesskap for endring - håndbok

I fellesskap for endring - håndbok

Det er brukeren som har størst innvirkning på resultatet av behandlingen. Denne fagboken er nyttig for psykisk helsearbeid som vil lytte mer til brukerne og samtidig styrke det faglige samarbeidet mellom behandler og bruker.

En del er etter hvert blitt kjent med tanken om Klient- og resultatstyrt praksis (KOR), også nå kalt FIT. Heroic Clients, Heroic Agencies: Partners for Change er originaltittelen på denne håndboken som kom ut i 2003. I 2008 ble den oversatt til norsk og utgitt med tittelen I fellesskap for endring;. En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis.

Den er anbefalt for alle som vil utvikle psykisk helse- og rustjenester ved hjelp av systematisk tilbakemelding fra brukerne gjennom verktøyet FIT (Feedback-informerte tjenester).

Brukerne er heltene

Målet med boka er å stimulere til praksis med rom for å utvikle det faglige fellesskapet mellom bruker og behandler. Håndboken gir en rekke gode og praktiske eksempler på hvordan brukerstemmen kan komme frem, og brukermedvirkning realiseres på en måte som driver behandlingsprosessen fremover.

-Vårt håp er at det snart skal bli slutt på de store fortellingene om de fantastiske terapeutene, som ved hjelp av sine magiske piller og metoder redder de tragiske og sykelige klientene. I denne boken er det klientene som er de virkelige heltene, sier forfatterne boken.

Verktøy

Boken er et godt verktøy for å forbedre arbeid som allerede gjøres. Brukeren som ekspert i behandlingsprosessen tas på alvor. Forfatterne beskriver også prosesser hvor de selv, som terapeuter med lang erfaring, likevel har stått fast og hvordan situasjonene ble forsøkt løst. De mange eksemplene som blir presentert kan være gjenkjennbare og tankevekkende for både brukere og behandlere.

Boka er skrevet i et direkte språk, og den inneholder en mengde praktiske eksempler, alt fra "innhold i verktøykassa", til eksempler på terapeutiske samtaler og tilbakemeldinger fra klientene i konkrete case.

I hver av bokens tre deler finnes ideer og forslag til hvordan et fellesskap med klienten kan skapes. Forfatterne ønsker å starte en kreativ prosess, og eksemplene er presentert på en måte som gjør det mulig å prøve ulike teknikker med en gang. For at leseren lett skal finne frem til den informasjonen som søkes, er det  gjennomgående markering av "tips, eksempler og sammenfatting".

Tankevekker

Gjennom klient -og resultatstyrt praksis, er det mulig å se kritisk på sin egen praksis og forsterke klientens egen stemme. Boken  passer for terapeuter, rådgivere, saksbehandlere, veiledere og studenter.

-Gjør mer av det gode arbeidet du allerede gjør, sier forfatterne. Mer brukerstyrte, mer resultatorienterte, mer effektive og riktige tjenester skapes når brukerstemmen blir hørt!

 

 

 

 

 

 

 

Forfatterne

Barry L. Duncan, Dr. Psychol. er terapeut, veileder og forsker med stor kliniske erfaring. Han er en av lederne for Institute for the Study of Therapeutic Change (ISTC) i Florida. Han har publisert over hundre tekster, inkludert tretten bøker.

Jaqueline Sparks, PH.D., jobber som førsteamanuensis ved University of Rhode Island innenfor fagfeltet familieterapi. Hun har arbeidet som terapeut, veileder og som administrator i offentlig helsetjeneste.

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning faglitteratur kor fit feedback-informerte.tjenester systematisk.tilbakemelding

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen