Endret: 21. november 2019

HVILKET FOREDRAG? Hold markøren nederst i høyre hjørne av bildet og klikk for å se meny med foredragene enkeltvis. 

HVILKET FOREDRAG? Hold mark&o...

Opptak fra Psykologer i kommunene 2018 - Dag 1 Nasjonal nettverkssamling

Opptak fra Psykologer i kommunene 2018 - Dag 1 Nasjonal nettverkssamling

Se opptak av alle foredragene fra dag 1 av konferansen med temaet Psykisk helse og livskvalitet - psykologers arbeid med folkehelse i kommunene 14. og 15. november. Klikk og hold markøren nederst i høyre hjørne av bildet for å se meny med foredragene enkeltvis.

Vi har også lagt ut opptakene fra dag 2. Programmet for dag 2 kan du lese nedenfor i denne artikkelen. 

Program dag 1: Psykisk helse og livskvalitet

Onsdag 14. november, 2018

10:00 Sendingen starter på Napha.no

10:00: Velkommen, Kjetil Orrem, prosjektleder, NAPHA, og Heidi Tessand, Visepresident i Norsk psykologforening

10:15: Åpning av konferansen v/ Kristin Holm-Jensen, statssekretær, Kunnskaps- og integreringsdepartementet

10:30: Folkehelseprogrammet – KS’ rolle og innsats i arbeidet for psykisk helse og livskvalitet i befolkningen Anne Gamme, fagleder myndighetskontakt Helse og velferd, KS.

11:00: PAUSE

11:30: Sosioøkonomi, psykologi og psykisk helse sett i sammenheng  v/ Tormod Bøe, forsker, RKBU Vest – Uni Research Helse. 

12:15: Hva slags kunnskapsstøtte har kommunen behov for? / Ellen M. Paulssen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og Nora Rusås-Heyerdahl, senorrådgiver i Folkehelseinstituttet.

13:00: LUNSJ

14.00: «Sammen»: Om å skape møteplasser, fellesskap og integrering lokalt
Berit Berg, forskningssjef, NTNU Samfunnsforskning.

14:30: Lokalt folkehelsearbeid og Trondheim kommune
Martin Schevik Lindberg, psykolog, Trondheim kommune.

15:00 PAUSE

15.30 Psykologers rolle i arbeidet med å forebygge vold og overgrep v/ Mona Rekkedal-Svensson, psykolog i Trondheim kommune og Espen Rutle Johansson, senterleder ved RVTS Vest.

Sendingen slutter kl. 16:30 (fortsetter i torsdag 15. november kl. 9:00)

Flere parallellsesjoner fra kl. 15:00-16:30

 

Se programmet her.

Program dag 2

Torsdag 15. november (se opptak)

09:00: Sendingen starter på Napha.no

09.00: Hva betyr psykisk helse og livskvalitet for en politiker? v/Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo

09.20: Psykologi i media. Dialog mellom psykologene Sissel Gran og Peder Kjøs

10:00 PAUSE

10.30: Hvilke muligheter gir det nye systemet for måling av livskvalitet i kommunene?
v/Ragnhild Bang Nes, psykolog og forsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

11:30 LUNSJ

12:30: (Utgår): Psykologens rolle i møte med fattige familier - hvordan jobbe for sosial utjevning fra klient til systemnivå? v/Ingvild Stjernen Tisløv, psykolog, Bufdir.

12:30: Kjetil Orrem, NAPHA: Behandling - et begrep til besvær.

13:00: Systematisk kultur- og holdningsendring som forutsetning for å styrke relasjoner og inkludering i skolen.
v/ Hanne Margrethe Olsen, avdelingsleder, og Ingrid Nygaard, psykolog i PPA, Skedsmo kommune.

14:00: Sosial inkludering med utgangspunkt i barnehager v/Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Levanger kommune.

14:45: Om psykisk helse og betydningen av å fremme menneskelige v/Lisa Vivoll Straume, gründer og faglig leder, MIND.

15.30: Slutt

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene videostrøm video nyheter folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen