Publisert: 04. januar 2019.   Endret: 04. januar 2019
NAPHA inngangsdør

NAPHA holder til i Trondheim, og har 23 ansatte som skal serve alle landets kommunale psykisk helse- og rustjenester. FOTO: Roald Lund Fleiner/Napha.no arkiv.

Kommunene fornøyde med NAPHA - og bruker senteret stadig mer

Kommunene fornøyde med NAPHA - og bruker senteret stadig mer

93 prosent av kommunale psykisk helse- og rustjenester er fornøyd eller svært fornøyd med NAPHA. Alle landets kommuner vet om NAPHA, og stadig flere bruker senteret.

Det viser nye tall fra SINTEF.

Mens det for to år siden var 65 prosent av kommunene som rapporterte at de har brukt eller vært i kontakt med NAPHA, hadde dette tallet steget til 75 prosent våren 2018, som var da SINTEF innhentet tallmaterialet. Samtlige av landets kommuner kjenner til NAPHA.

Ingen misfornøyde - Hedmark og Buskerud mest fornøyd

Samtidig som 93 prosent av tjenestene svarte at de er fornøyd eller svært fornøyd med NAPHA, så svarte de 7 siste prosentene verken eller. Det vil si at ingen kommuner rapporterte at de var misfornøyde. På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært fornøyd og 5 er svært misfornøyd, ligger NAPHA på bedre enn 2 i alle fylker unntatt Finnmark, der scoren er 2,1. Aller størst er fornøydheten i Hedmark og Buskerud, med et snitt på 1,4 blant kommunene i begge de fylkene. Det viser mer detaljerte tall NAPHA har fått fra SINTEF, og som ikke står i rapporten.

Rekord-vekst i årsverk

SINTEF gjør årlig en omfattende undersøkelse blant de kommunale psykisk helse- og rustjenestene, av blant annet årsverk og en rekke andre faktorer. Årets undersøkelse viste at økningen i årsverk fra 2017 til 2018 var den største på 10 år.

Nettsiden napha.no mest brukt

Kommunene spørres også om hvor fornøyde de er og hvilken kontakt de har med ulike kompetansesentre innen psykisk helse og rus, deriblant NAPHA.

Besøk på nettsiden Napha.no og lesing av fagartikler er de mest utbredte måtene tjenestene bruker NAPHA, etterfulgt av deltakelse på kurs, telefonkontakt og konkret samarbeid.

Samkjøring med andre sentre 

Bare 45 prosent av kommunene opplever  at de ulike kompetanse-  og  ressurssentrene innen psykisk helse og rus opptrer samordnet og koordinert i sitt tilbud til kommune. Dette er likevel noe bedre enn i 2017, da andelen var 41 prosent.

Les mer om hva de kommunale psykisk helse- og rustjenestene mener om NAPHA, på side 232-234, samt side 244, i SINTEF-rapporten.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen