Publisert: 19. mars 2019.   Endret: 19. mars 2019
Ansatte ved Mestringshuset, Rask psykisk helsehjelp i Asker

Lavterskeltilbudet hos Mestringshuset Rask psykisk helsehjelp i Asker har blitt besøkt av flere andre nysgjerrige kommuner. Her noen av de ansatte: Bak f.v. Anne Lise Barø, Anne Therese Svendsen, Tove Langbråten Opso. Foran f.v Hanne Hovdal, Christin Wangen Sjølie, Bengt Eirik Frantzen og Ingri Luthen. FOTO: Svein-Ivar Fors/Asker kommune.

Gruppetilbud fjernet venteliste på individuell terapi

Gruppetilbud fjernet venteliste på individuell terapi

Med hyppige og påmeldingsfrie gruppekurs om søvn, selvhevdelse, angst og depressiv tenkning har Asker kommune på et halvt år fjernet køen til individuell behandling.

-Vi har hatt omtrent 150 deltagere på kurs fra oppstart i august til starten av mars i år, sier rådgiver i Virksomhet for psykisk helse- og rustjenester i Asker kommune, Trine Hoff.

Påmelding ikke nødvendig

Kurstilbudet er en del av Mestringshuset, Rask psykisk helsehjelp, som retter seg mot mennesker med lettere til moderate psykiske helseproblemer. Hoff mener introkurset skiller seg ut ved at det ikke er nødvendig med påmelding i forkant.

-Kursene går uansett hvor mange som deltar. De fire kurssamlingene er laget slik at man kan starte når som helst, og ta igjen tematikk dersom det er datoer som ikke passer. Innbyggere som ønsker individuell behandling får først tilbud om introkurs. Ventetiden etter henvendelse er maks seks dager, bortsett fra i ferien, sier hun.

Erfaringen så langt er at svært mange nøyer seg med introkurs, men at det også fungerer som en god inngangsport til det øvrige kurstilbudet eller til individuell behandling.

-Kurset vårt fokuserer på psykoedukasjon uten tung fagterminologi, og går raskt inn på verktøy og mestringsstrategier. Kurslederne har valgt å innlemme søvn som tema da dette er en folkehelseutfordring, samt grensesetting og selvhevdelse da dette er tema som er svært gjentagende fra de individuelle behandlingssamtalene, sier Trine Hoff.

Kuttet venteliste

Mestringshuset har laget en nokså omfattende kurskalender. Dette er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger i behandlingssamtaler og introkurs.

-Vi opplever stor pågang til kurs som følge av dette. Tidligere var det vanskeligere å rekruttere, da det kun var få og sjeldne kurs. Ved å sette opp kurs oftere, reduseres ventetiden. Det er viktig for oss å møte etterspørselen så raskt som mulig.

Hun forteller at flesteparten av de som henvender seg loses inn på kurs, eller de har tatt kontakt fordi det er det de ønsker seg.

-Dette har medført at vi ikke lenger har venteliste på individuelle samtaler, slik at også dette tilbudet er styrket for de som trenger det, sier Hoff.

Kursene foregår hverdager på dagtid. Det mener hun ikke har forhindret folk i å delta.

-Det har generelt vært lite etterspørsel etter tilbud utenom kontortid, og det er sjelden vi får tilbakemelding om at folk ikke har anledning til å delta på grunn av arbeid. Vi ser heller at folk prioriterer å komme, og at de melder at arbeidsgiver stiller seg positiv til slik deltagelse, sier hun.

Ønsker besøkende fagfolk velkommen

Tilbudet har åpnet opp for at ansatte i kommunen kan delta på lik linje med innbyggerne.

-Vi mener det er forebyggende i forhold til stigma, sier Hoff.

Hun ønsker nysgjerrige fagfolk velkommen på besøk.

-Det er allerede flere kommuner som har fått kjennskap til tilbudet vårt og som kommer på besøk, sier hun.

Kontakt Mestringshuset, Rask psykisk helsehjelp, i Asker kommune.

KLART SPRÅK: -Kurset vårt fokuserer på psykoedukasjon uten tung fagterminologi, sier Trine Hoff i Asker kommune.

Kommenter:

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen