Publisert: 12. april 2019
sortland

Æ E MÆ: Målet er at alle barn skal ha en trygg oppvekst, uten vold og overgrep. Det er Sortland kommune som har utarbeidet innholdet på nettstedet. (FOTO: Magdalena Vassbotn Hestholm).

Sortlandsmodellen for å unngå vold og seksuelle overgrep er nå tilgjengelig på nett

Sortlandsmodellen for å unngå vold og seksuelle overgrep er nå tilgjengelig på nett

I Sortland kommune har man i flere år jobbet med en helhetlig modell for å forebygge vold og seksuelle overgrep. I dag lanseres nettstedet æemæ.no.

-Nettstedet æemæ.no er for andre kommuner som ønsker å ta i bruk Sortland kommune sin forebyggingsmodell for vold og seksuelle overgrep, forteller Elisabeth Sjølie, kommunepsykolog i Sortland kommune.

Hun forteller at nettstedet inneholder alt man trenger for å ta i bruk Æ E MÆ-modellen i en annen kommune.

Jobber med hele samfunnet

-Æ E MÆ er en helhetlig modell som har et omfattende undervisningsopplegg til barn og unge. Den inneholder undervisningsmaler for undervisning til barnehage (aldersgruppen 2-5 år), til 7. klasse og til avgangskullet / russen i videregående skole.

-På nettstedet finner man også en plan for kompetanseheving hos ansatte som gjennom sin jobb kan forebygge vold og overgrep, samt plan for involvering av foreldre. Vold og seksuelle overgrep er et samfunnsproblem, og kun ved å jobbe med hele samfunnet vil man kunne ha mulighet til å bekjempe problemet, slår Sjølie fast.

-Mange har bidratt

Målet med Æ E MÆ er at alle barn har en trygg oppvekst, uten vold og overgrep. Det er Sortland kommune som har utarbeidet innholdet på nettstedet.

-Modellen vår er utviklet over år og er nå tilpasset digitalt. Det er mange som har deltatt i arbeidet: Ansatte i barnehager, helsestasjon, jordmor, jeg som kommunepsykolog og ansatte i administrasjonen.

Har vekket oppmerksomhet

Med hjemmesiden Æ E MÆ håper Sortland kommune å kunne bidra til godt forebyggingsarbeid mot vold og overgrep i mange av landets kommuner, forteller Sjølie. Hun slår fast at Æ E MÆ har vekket oppmerksomhet i kommuner og fagmiljøer i hele landet.

-Mange ønsker å innføre hele eller deler av programmet i sin kommune og noen er også kommet godt i gang. I 2018 søkte derfor Sortland kommune økonomisk støtte for å gjøre Æ E MÆ tilgjengelig for også andre kommuner.

Anmoder kommuner om å evaluere

-Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helsedirektoratet har alle bidratt med like beløp for å lage denne hjemmesiden. Den er nå tilgjengelig uten kostnad for alle som ønsker å bruke modellen.

Det er til nå ikke gjort studier på effekten av Æ E MÆ, ifølge Sjølie.

-Sortland kommune anmoder nye Æ E MÆ-kommuner om å planlegge en evaluering av tiltaket. Man kan se råd for evaluering av folkehelsetiltak hos FHI, sier hun.

 

æemæ.no
  • En helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge.
  • Er i sin helhet utviklet av Sortland kommune. I første omgang som prosjekt (2011-2015) støttet gjennom Fylkesmannen. Fra 2015 er alle tiltak en del av det ordinære tilbudet til innbyggere i Sortland kommune.
  • Sortland kommune mener et slikt forebyggingsarbeid skal være like selvsagt som eksempelvis arbeid med trafikksikkerhet.
Kommunepsykolog Elisabeth Sjølie. (FOTO: Marius Birkeland)

Kommenter:

Mer om

forebyggende.arbeid folkehelse nordland helsefremming.og.forebygging barn.og.unge vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen