Publisert: 11. april 2019.   Endret: 11. april 2019
Lena Pedersen (lengst t.v.), Marianne Moland, Evy Oftedal og Torill Winnie Kvig

GODT TEAM RUNDT BRUKERNE: Jobbspesialistene Lena Pedersen (lengst t.v.) og Marianne Moland, helsekontakt Evy Oftedal og jobbspesialist Torill Winnie Kvig. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

-Jobbspesialister i kommunen kommer tett på brukerne

-Jobbspesialister i kommunen kommer tett på brukerne

Bodø kommune opplevde så stort behov for IPS jobbspesialist i kommunen at de nå har økt fra en til tre jobbspesialister.

-Vi snakker med helsekontaktene til brukerne hver dag, spiser lunsj sammen og jobber i samme åpne kontorlandskap. Det gir oss en unik tilgang på mange potensielle brukere av IPS, sier IPS jobbspesialist i Bodø kommune, Torill Winnie Kvig.

Blir jobb-bevisste

Frem til nyttår var hun alene som jobbspesialist i kommunen. Etter nyttår har hun fått to nye kolleger.

-Behovet var så stort at vi trengte å utvide for å unngå venteliste, sier hun.

Rundt 40 helsekontakter i kommunen henviser brukere til de tre IPS jobbspesialistene.

-Bevisstheten rundt at jobb og behandling parallelt kan være en løsning er så tilstede hos helsekontaktene, nettopp fordi de ser oss og prater med oss hver dag, sier Kvig.

-Tid til å være tett på

Virksomhetsleder for oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i Bodø, Jan Olav Fjelldal, bekrefter denne verdien av å ha jobbspesialister ansatt i kommunen.

-Vi får en tett og nær oppfølging av den potensielle arbeidskraften som vi har blant brukerne i tjenesten vår, og mulighet for at de kan finne meningsfulle hverdager og se at håpet er der. IPS-jobbspesialistene har en metodikk og tid til å være tett på og bistå, sier Fjelldal. 

I tillegg til at jobbspesialistenes tilstedeværelse setter jobb i fokus i hele tjenesten, mener han at de også har gjort noe med arbeidsgivernes holdninger.

-De får god respons fra arbeidsgivere, og de får folk ut i jobb. Jobbspesialistene er aktive ut mot arbeidsgiverne, og er med på å synliggjøre en betydelig ressurs. Aksepten for våre brukere er blitt større blant arbeidsgiverne, mener han.

Total forvandling

Marianne Moland er også nyansatt jobbspesialist i kommunen. Hun startet oppfølging av første jobbsøker i januar, og har nå fem jobbsøkere hun følger opp.

-Tre har fått jobbtilbud og en skal på intervju.  Dette er en helt fantastisk måte å jobbe på, som treffer meg veldig. Som jobbspesialist er du litt selger. Du må rundt på dørene til arbeidsgiverne, og være veldig aktiv, sier Moland.

Hun sier det gir henne mye å møte jobbsøkerne, løfte dem og gi dem håp om at de er verdifulle.

-Den første jeg fikk i jobb sa hun hadde fått papirer fra NAV på at hun var udugelig. Etter at hun kom seg i jobb er hun blitt en helt annen jente, sier Moland.

Oppfordrer daglig om å henvise

Jobbspesialist Lena Pedersen startet opp i mars, har nå fire brukere, og skal startet opp med en femte.

-Vi jobbspesialistene er med på rapport hver dag sammen med resten av psykisk helsetjenesten. Det gjør at vi får nærhet både til de andre som jobber i tjenesten og til brukerne.  Vi har et kvarter av rapporten der vi informerer om IPS, hva som rører seg hos oss, og hvor vi oppfordrer til henvisning, forteller hun.

-Mange potensielle deltakere

Helsekontakt og miljøterapeut Evy Oftedal er glad for å ha muligheten til å henvise brukere til IPS og muligheten for ordinært, lønnet arbeid.

-Vi har rundt 450 brukere som psykisk helse- og rustjenesten følger opp totalt sett. Dette gir en nærhet til mange potensielle IPS-deltakere, sier Oftedal.

Kriteriet for å få IPS er at man må ha et vedtak om oppfølging av psykisk og rustjenesten, og ha en helsekontakt. Oftedal mener det er viktig å signalisere at uansett hvilken diagnose man har, så kan man tenke jobb.

-Det er kjempebra at vi har jobbfokus i tjenestene, og at jobbspesialistene er lette å få tak i. Jobben skal gjøre deg frisk. Brukere har sagt at det er godt å kjenne at de får til ting. De får anerkjennelse, på linje med andre folk. Jobbspesialistene sørger for at arbeidsgiver er forberedt på situasjonen, noe som også er viktig for et godt samarbeid, mener Oftedal.

-Ga en trygghet

Napha.no snakker med en dame på 30 år som har bipolar lidelse, og som har fått oppfølging av jobbspesialist Torill Winnie Kvig. Hun har det siste året jobbet i en klesbutikk, men ble uten arbeid da butikken nylig ble nedlagt.

-Hadde det ikke vært for Torill vet jeg ikke om jeg hadde kommet meg ut i jobb.  Vi brukte tid på forhånd på å snakke om hva jeg kunne tenke meg, satte mål for samarbeidet og laget jobbstøtteplan, og Torill hadde møter med arbeidsgiveren før jeg også ble med. Det ga en trygghet for meg, sier hun.

-Ble sykere enn jeg egentlig var

Erfaringen fra klesbutikken har gitt henne tilbake troen på at hun kan jobbe, etter at hun var mange år utenfor arbeidslivet.

-Å ikke ha jobb er fryktelig deprimerende. Det første nye folk spør om er alltid hvor du jobber. Jeg måtte finne på en annen forklaring. Jeg ble sykere enn jeg egentlig var av å gå uten jobb. Jeg vil anbefale andre som sliter og vil i jobb, å prøve IPS.

-Jeg kan klare dette

Snart skal hun ut i en fire ukers jobbsmak i en barnehage. 

-Jeg vil teste om det kan fungere. Det er viktig for meg med en fleksibilitet, fordi jeg har svingninger med perioder der jeg klarer mye, og perioder der jeg ikke klarer så mye, sier hun.

På spørsmål om hvor hun ser seg selv om tre år, svarer hun.

-Forhåpentligvis er jeg i fast jobb, kanskje ved siden av studier. Jeg har gått fra å tro at jeg var ubrukelig, til å tenke at jeg kan klare dette, sier hun.

FORNØYD MED Å HA IPS: Virksomhetsleder for oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i Bodø, Jan Olav Fjelldal.
IPS - Individuell Jobbstøtte

IPS står for Individual Placement and Support.

Kalles Individuell Jobbstøtte på norsk.

Går ut på å hjelpe mennesker med psykisk helse- og rusproblemer ut i ordinært lønnet arbeid, mens de får behandling parallelt.

IPS Jobbspesialist

Bistår jobbsøkeren med å skaffe seg ordinært lønnet arbeid.

Kontaktledd ut mot potensielle arbeidsgivere

Jobber aktivt overfor arbeidsgiverne med å kartlegge deres behov, og selge inn arbeidstakere med psykisk helse- og rusproblemer som fyller disse behovene. 

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen