Publisert: 12. april 2019.   Endret: 12. april 2019
Beate Brinchmann (t.v.) og Lene Hellesvik Hansen

KARTET FYLLES: Beate Brinchmann (t.v.) og Lene Hellesvik Hansen viser stolt frem at 14 plasser i Nord-Norge nå har IPS-tilbud, fra Kirkenes i nord til Brønnøy i sør. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Økte fra fem til 45 IPS jobbspesialister på to år

Økte fra fem til 45 IPS jobbspesialister på to år

-Vi har snart nådd femårsmålet vårt på under to år. Ledelsesforankring og en klar strategi for implementering er hovedforklaringen.

Det sier Lene Hellesvik Hansen ved IPS ressurssenter Nord, og leder for Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse, Beate Brinchmann.

-Beslutningstakerne forpliktet seg

For to år siden satte man seg i Nord-Norge et mål om at IPS innen fem år skulle tilbys til alle med alvorlige psykiske lidelser i Nord-Norge som ønsket det.

-Vi anslo at vi trengte 50 IPS jobbspesialister for å nå dette målet. Nå er vi på 45, og har sånn sett snart nådd målet på veldig kort tid.

Les også på napha.no: Ønsker å tilby IPS i hele Nord-Norge

Da de startet med det som kalles IPSNOR-prosjektet forankret de det i ledelsen både hos Helse Nord RHF, og hos fylkesdirektørene hos NAV i Nord-Norge.

-Vi lagde en felles strategi for å nå målet. Dette var det beslutningstakerne som forpliktet seg til, og det virket, sier Beate Brinchmann.

-Mer av det vi vet virker

Lene Hellesvik Hansen, seniorrådgiver NAV Nordland og IPS ressurssenter Nord sier at det var mange insentiver for NAV til å gå inn i dette.

-Fordi man både nådde en målgruppe det hadde vært vanskelig å få i jobb, og fordi NAV hadde bestemt seg for å gjøre mer av det som er forskningsbasert og vi vet virker. Vi har også i våre oppdragsdokumenter at NAV og Helse skal samarbeide tett om felles brukere, og dette ivaretas i IPS, forteller hun.

Fikk 13 millioner i 2018

De lagde en strategi for hvordan de skulle gjøre det i Nord-Norge. Deretter reiste de rundt til mange ulike DPS, hvor de samlet NAV-kontor, kommunale rus og psykisk helsetjenester, DPS og NAVs fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse.

-Vi ga undervisning og felles opplæring om IPS. For å sikre sterk lokal forankring drøftet vi sammen med de lokale aktørene samarbeidsavtaler mellom kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og NAV. Vi bistod, der det var nødvendig med å skrive søknader om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Dette medførte at Helsedirektoratet bevilget 13 millioner til opprettelse av IPS i Nord-Norge i 2018, sier Brinchmann.

-Mange lokale entusiaster

Det er nå IPS-tjenester 14 plasser i Nord-Norge, fra Kirkenes i nord til Brønnøy i sør.

-Tallene er gode. Samtidig ser vi at det er mange utfordringer med å få til IPS på en god måte i praksis. Det gjelder særlig samarbeidet mellom NAV og helsetjenestene, som er selve kjernen i IPS. Delvis henger dette sammen med at veldig mange av teamene er relativt ferske, og at det er en nokså ny tjeneste i Norge, sier de to.

De anser seg derfor ikke å være i mål.

-Vi fortsetter å reise rundt, og forsøker å gi støtte til de lokale IPS-tjenestene slik at de klarer å fungere slik de skal. Et svært positivt tegn er at man alle steder har en vilje til å få dette til, og at det er mange lokale entusiaster som står på, sier de.

Undervurderte behovet

For å nå målet om at IPS skal tilbys til alle med alvorlige psykiske lidelser i Nord-Norge, ser de nå at det trengs flere IPS jobbspesialister enn man først trodde.

-For to år siden anslo vi 50 IPS jobbspesialister som nok til å dekke behovet, men ser nå at det trengs flere, sier de.

Kommenter:

Mer om

nyheter ips implementering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen