Publisert: 23. april 2019.   Endret: 24. april 2019
34103635 pc

AKTUELT: På den nye nettressursen kan interesserte finne ut hva kommunene som er involvert i Program for folkehelsearbeid sysler med. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Nytt nettsted viser hva kommunene gjør i Program for folkehelsearbeid

Nytt nettsted viser hva kommunene gjør i Program for folkehelsearbeid

Lurer du på hva den tiårige satsingen Program for folkehelsearbeid konkret har ført til ute i kommunene så langt? Et flunkende nytt nettsted gir svar.

I mange av landets kommuner popper det nå opp nye folkehelsetiltak, som konsekvens av støtten man har fått fra Program for folkehelsearbeid. Dette er en tiårig satsing, som skal foregå fra 2017–2027.

Nå er det lansert et nytt nettsted, som viser hva kommunene som har fått støtte gjennom satsingen jobber med. Nettstedet er utviklet i et samarbeid mellom redaksjonen i forebygging.no/KoRus-Nord og Helsedirektoratet.

Et skjema gir konkrete beskrivelser

-Plattformen har vært etterspurt fra kommunene, sier Hildegunn Brattvåg i Helsedirektoratet til forebygging.no. Hun tror dette vil være nyttig for kommuner som vil arbeide med å fremme barn og unges trivsel og livskvalitet, og som lurer på hvordan de skal gjøre det.

Det er utarbeidet et skjema som beskriver de ulike prosjektene og hvordan det jobbes med disse i kommunene. Her kan man lese konkret om område/tema, utfordringer og aktiviteter i tiltaket.

Oversikten oppdateres

De som står bak nettstedet kommer til å ha fokus på ytterligere forbedringer av skjemaet fremover, etter innspill fra deltakerne i programmet. Målet er at dette skal være en plattform der kommuner som deltar kan dele kunnskap og erfaringer fra tiltaksutvikling og evaluering.

Ifølge forebygging.no er det nå registrert ca. 80 ulike prosjekter fordelt på 11 fylker. Oversikten skal oppdateres etter hvert som flere fylker blir med i programmet og kommuner iverksetter tiltak. Det er fylkene som er ansvarlige for å sørge for at prosjektene er oppdaterte og sende inn nye prosjekter.

 

 

 

 

 

 

Program for folkehelsearbeid i kommunene
  • Er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid.
  • Barn og unge er programmets prioriterte målgruppe.
  • En del av programmet omfatter tiltaksutvikling ute i kommunene. Dette utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i lokale utfordringer og søkes forankret i kommunens planer.
  • Alle tiltakene som utvikles skal evalueres.

 KILDE: handling.forebygging.no

Kommenter:

Mer om

nyhet folkehelse helsefremming.og.forebygging barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen