Publisert: 02. mai 2019.   Endret: 02. mai 2019
Deltakere ved Idrettsveien Bofellesskap

AKTUELT: Den sosiale støtten og fellesskapet de opplever Idrettveien Bofellesskap, er avgjørende for at de skal klare å gjennomføre målene de setter seg. (FOTO: Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth/ NAPHA)

-Bruk ressursene våre

-Bruk ressursene våre

Det sier beboere i et bofellesskap NAPHA har besøkt. Det ligger på Melhus i Trøndelag, og har nylig vært gjenstand for forskning.

Et av de beskrevne botilbudene i en ny SINTEF-rapport,Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger med rus- og psykiske lidelser (2019) er Idrettsveien bofellesskap i Melhus kommune.

Dette er et botilbud basert på recovery-tenking. Beboerne gis mulighet til leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av rus og psykiske helseutfordringer. Bofellesskapets personalbase er døgnbemannet. Tilbudet har 14 leiligheter. I tillegg er det rundt 50 tilknyttede brukere, som bor andre steder i kommunen.

Ansatte, beboere, frivillige og snekkere pusset opp loftet

Avdelingsleder Marit Leer Øyaas møter NAPHA i personalbasen.

-Jeg vil helst vise dere det nye loftet med en gang, sier hun. Vi geleides opp og inn i et stort og lyst aktivitetsrom, som ansatte, beboere, frivillige og snekkere nylig har pusset opp sammen.

Loftet er innredet med kjøkken, stue og et stort spisebord som jevnlig er i bruk til større arrangement med beboere, ansatte, familie og pårørende.

-Var på kant med alt og alle

Daniel, en av beboerne som møter NAPHA, forteller om hvor viktig det er for ham, både å være med på oppussing og å være delaktig i utviklingen av bofellesskapet.

-Tilbudet om leilighet i Idrettsveien ble et vendepunkt. Tidligere hadde jeg en svært dårlig bolig, og greide ikke å ta de valgene jeg innerst inne visste var bra. Alt var bare kaos, og jeg var på kant med alt og alle, sier han.

-I den første tida jeg bodde i Idrettsveien hadde jeg også mange kamper med deg, Marit, ler han og ser bort på Leer Øyaas.

Hjelper med plenklipping og forefallende arbeid

Han fortsetter:

-Idrettsveien har gitt meg tro på at jeg har mye å bidra med.

Ikke bare har Daniel syklet Birken, deltatt i NM i Gatefotball og vært med på å pusse opp loftet. Han hjelper også eldre i kommunen med plenklipping og forefallende arbeid, i regi av Idrettsveien.

-Jeg trodde ikke jeg kom til å bli så ettertraktet som arbeidskar. Men jeg liker å hjelpe andre, smiler Daniel.

Avgjørende sosial støtte og fellesskap

Beboere og ansatte i Idrettsveien forteller om et felles engasjement for å hjelpe hverandre med å gjennomføre aktiviteter og prosjekter.

Den sosiale støtten og fellesskapet de opplever, er avgjørende for at de skal klare å gjennomføre målene de setter seg, både når det gjelder trening og andre mål i livet generelt. 

–For meg er trening viktig. Det hjelper mot alt, sier Trond, som også er bruker av Idrettsveien. Han er en habil syklist, og har flere år med sykling på høyt nivå bak seg.

-Gjennom idretten har jeg lært meg å se hva andre tåler, og pushe på når jeg vet folk har mer på lager, sier han med et smil.

År med strategisk arbeid ligger bak

Beboerne synes det er viktig å bidra i lokalsamfunnet. En gang i måneden er de i aktivitet på sykehjemmet, serverer kaffe og stiller opp for de som bor der.

-Vi har inntrykk av at de aller fleste i lokalmiljøet er positive til beboerne i Idrettsveien bofellesskap. Beboere på sykehjemmet etterspør kontakten, hvis det går for lang tid uten at de kommer, sier Leer Øyaas.

Hun fortsetter:

-Det høres kanskje rosenrødt ut når vi forteller om de gode historiene. Men det er år med strategisk arbeid for å involvere beboerne i lokalmiljøet som ligger bak. Det har vært utfordringer underveis. Men vi har ikke gitt oss.

Mange faktorer må til for å skape god livskvalitet i boforholdet

Men å ha en bolig er ikke nok, ifølge beboere og ansatte i Idrettsveien bofellesskap. Som det også kommer frem i SINTEF-rapporten, forteller de at det å ha det bra og oppleve en god livskvalitet i boforholdet, er sammensatt av flere faktorer. Det er viktig å oppleve fellesskap og sosial støtte fra andre beboere og ansatte.

Andre viktige momenter er at bofellesskapet er sentralt, og at man gjennom å delta i vedlikehold og oppussing opplever boligen som sin egen.

Beboere og ansatte i Idrettsveien mener også at det er viktig at det legges til rette for deltakelse i trening og aktivitet, ut fra egne forutsetninger og ønsker.

 

 

 

 

Rapporten «Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger med rus- og psykiske lidelser (2019)»
  • Forskere fra SINTEF Byggforsk har sett på ulike boformer for mennesker som har rus- og psykiske lidelser i Melhus kommune og Trondheim kommune.
  • Det har vært gjennomført en case-studie med tre gruppeintervjuer og 20 individuelle intervjuer av beboere, pårørende, ansatte i tjenesteapparatet og samarbeidspartnere.
  • Videre har det vært gjennomført befaringer og analyse av de ulike byggene (småhus, minihus, eneboliger og bofellesskap).
  • Arbeidet med rapporten er finansiert av Husbanken.
Idrettsveien bofellesskap, Melhus kommune
  • Bofellesskapet har en egen nettside med informasjon med lenke til bloggen, der de skriver om aktivitetene de arrangerer og idrettsarrangementer de deltar på.
  • Bofellesskapets aktivitetskalender finnes også i bloggen.
  • Her finner du video fra aktivitetsåret 2018.
  • På Facebook kan følge Idrettsveien bofellesskap ved å melde deg inn i gruppen:» Idrettsveien Bofellesskap - Aktivitet, Fellesskap og Glede !»
  • Idrettsveien bofellesskap er også aktiv på Twitter

Kommenter:

Mer om

bolig brukerkunnskap praksiseksempler fysisk.aktivitet aktivitet.og.fritid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen