Publisert: 07. juni 2019.   Endret: 11. juni 2019
Jarle Sandven, rektor Bjøråsen skole

MÅ FORTSETTE: -Nå må vi ikke tenke at dette går bra fremover. Nå må vi stå i den strategien vi har valgt, og fortsette å stå samlet bak ungdommene, sier rektor ved Bjøråsen skole på Romsås i Oslo, Jarle Sandven. Her under Arendalskonferansen 7. juni. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

Fra frykt og kriminalitet til trivsel og samhold på ett år

Fra frykt og kriminalitet til trivsel og samhold på ett år

På Romsås i Oslo er kriminaliteten gått ned, og trivselen opp, etter at skole, foreldre, frivillige, bydel, næringsliv og politi ble et samlet lag rundt ungdommene.

-For ett år siden var det rus, trusler og pengeutpressing blant ungdommer i nabolaget. Når levekårene er slik de er på Romsås, så kommer de som detter utenfor lett inn i kriminelle miljøer, sier rektor ved Bjøråsen ungdomsskole, Jarle Sandven.

Inviterte bredt

Skolen bestemte seg for å ta grep.

-Vi meldte fra til ledere i kommunale etater, politisk ledelse i Oslo, politiet og BUP om at problemene er store og at vi må gjøre noe. Media fikk tak i saken også, så utenforskap på Romsås og andre bydeler slik som Holmlia, ble belyst, sier han.

Skolen inviterte inn foreldre, bydelstjenester og frivillige, og hørte om de ville være med og ta et tak, og få til en modell som kunne hindre dropout.

-Vi fikk med oss foreldre, lokale idrettslag, bydelen og private firmaer som ville bidra. Ernst & Young stiller for eksempel med fem ansatte, som kommer hver uke etter skoletid og hjelper elever med matematikk og realfag. Dette har vært en fantastisk god hjelp for mange elever, understreker rektoren.

Felles frokost og trening

Han peker på at det skjedde en stor endring i støtten fra foreldrene.

-De har støttet opp under skolen på en helt annen måte etter at vi belyste krisesituasjonen. Fokus ble flyttet til hva vi som foreldre kan gjøre for å hjelpe dere med å lage en god skole, i stedet for å snakke om alt feil skolen gjør, sier Sandven.

Hver morgen stiller foreldre på skolen hvor de serverer frokost til alle elever. To dager i uka er ulike idrettslag på plass med gode trenere, slik at ungdommene får trene den idretten de selv ønsker blant fotball, basket, turn, svømming og styrketrening.  

-Vi startet opp dette skoleåret med et mye sterkere lag rundt ungdommene enn tidligere. Fokus er på grunnleggende behov som mat, aktivitet og tilgang til trygge voksne. Vi åpnet skolen en time før med felles frokost der det var foreldre og miljøarbeidere tilstede. De kaller seg frokostklubben, forteller Sandven.

-Ville vise at det fungerer

Også etter skoletid stiller foreldre, frivillige og ansatte opp, og tilbyr både leksehjelp og en rekke aktiviteter.

-Da kan ungdommene være her med positive aktiviteter i stedet for å dra hjem til trangboddhet, sier Sandven.

Skolen tok disse tiltakene av eget budsjett i 2018.

-Vi ville vise at det fungerer. Nå får vi midler fra Groruddalssatsingen i Oslo, sier han.

-Hundre prosent oppmøte

Både lærere og elever rapporterer om betydelig bedre konsentrasjon i timene.

-Spesielt de to dagene hvor det foregår trening før skolen. Da har de også spist frokost før skolen, påpeker han.

Skolefravær er ifølge Sandven et stort problem i den delen av Oslo hvor Romsås ligger.

-Halvparten av skolens elever er med på det frivillige idrettstilbudet. På idrettsaktivitetene ser vi at det er nesten hundre prosent oppmøte. Vi skal etter hvert tilby mer innen kunst og kultur. Elevene kommer til skolen når de får jobbe med det de er interessert i, fastslår han.

-Mye sterkere samhold

Han rapporterer også om bedre samhold blant foreldrene rundt barna.

-Vi har merket et mye sterkere samhold rundt barna, et lag rundt barna. Det er helt annerledes enn tidligere. Det synes vi er et spennende resultat. Vi merker også at skolen har fått et betraktelig bedre omdømme. Tidligere søkte mange seg bort fra skolen. Dette året har ingen søkt seg bort. Derimot er det to som har søkt seg til skolen, for å få delta på idrettsaktiviteter, sier den tidligere topphåndballspilleren fornøyd.

-Vi vil skape en skole der folk ønsker å være. Vi ønsker å se at elevene er mer faglig og sosialt robuste når de forlater Bjøråsen skole, og bedre rustet til å gjennomføre videregående skole, som er svært viktig for hvordan det går videre med dem, sier han.

Slutt på hærverk

For et år siden var det ukentlige sabotasjer på de tre skolebygningene i området.

-Bortsett fra en liten hendelse sist uke har det det siste året vært fravær av sabotasje på alle tre skolene. I fjor var elever synlig ruset på skolen, og det foregikk salg av rusmidler på skolen. Nå er dette borte. Der har nok også politiet gjort en god jobb. De ble utfordret av oss da det var som verst i fjor, og de fikk 30 millioner til forebyggende arbeid, forteller han.

-Forstod stigmaet de følte

De som i fjor var mest involvert i kriminalitet fikk bedre oppfølging.

-Vi åpnet en dialog mot en sårbar gruppe som hadde falt ut av videregående skole, ga dem et sted å være og trening. En lærer stilte opp på fritiden sin en gang i uken. Det hjalp, sier Sandven.

Gjennom kontakt med ungdommene forteller han at han forstod at de følte seg utenfor.

-Jeg forstod det stigmaet de følte ved å ha falt ut av videregående, og den negative omtalen i media. Det er nå betydelig mindre kriminalitet på Romsås. Det er et trygt sted å vokse opp nå, sier han, og tar frem det han sier er hans aller viktigste budskap:

-Må ikke sakke av

-Nå må vi ikke tenke at dette går bra fremover. Nå må vi stå i den strategien vi har valgt, og fortsette å stå samlet bak ungdommene. Får vi det til kan vi oppleve at nærskolen vår kompenserer for levekårsutfordringene her, mener han.

Sandven har som leder hentet inspirasjon fra endringsteoretikeren John Kotters 8 steg for endring. Disse innebærer blant annet at man må etablere en felles erkjennelse av at endring trengs, bygge et lag som jobber for endringene, en felles visjon for endringen, feire kortsiktige seire og tilslutt få endringene til å befeste seg i organisasjonskulturen.

-Det er dit jeg håper vi kommer, at alt vi har oppnådd blir en del av en ny kultur som sikrer at vi jobber videre i det positive sporet, sa Sandven da han 7. juni snakket til et stort og entusiastisk publikum under Arendalskonferansen.

Kommenter:

Mer om

nyheter aktivitet.og.fritid barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen