Publisert: 11. juni 2019.   Endret: 11. juni 2019
emil liljebakk

AKTUELT: -Når vi tar i bruk FIT som verktøy, kan vi få til gode samtaler om hva som er viktig for hver enkelt. På denne måten kan vi fortløpende gjøre justeringer og forebygge «drop out», sier teamleder i FACT Lofoten, Emil Liljebakk. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

-I FACT Lofoten satser vi på FIT

-I FACT Lofoten satser vi på FIT

FACT- teamet i Lofoten satser på systematiske tilbakemeldingsverktøy. Nå begynner de med FIT.

-Vi har tenkt at implementering av FIT skal være starten på å etablere en god tilbakemeldingskultur i FACT Lofoten, sier Emil Liljebakk, teamleder i FACT Lofoten. Liljebakk holdt i dag innlegg om FACT på Samhandlingskonfernsen 2019 i Svolvær, sammen med Andreas Lande fra FACT-teamet i Vesterålen.

FACT-teamet i Lofoten har foreløpig brukere i kommunene Vågan og Vestvågøy. Etter hvert vil samarbeidet også inkludere Flakstad og Moskenes kommune.

-Ved å ta i bruk FIT som verktøy, har vi et utgangspunkt for å få til gode samtaler om hva som er viktig for hver enkelt. På denne måten ønsker vi fortløpende å kunne gjøre justeringer og forebygge «drop out», sier Liljebakk.

-Spennende å se hvordan FIT fører til at FACT-teamet utvikler seg

Han slår fast at hovedfokuset til teamet er at det de driver med gir mening for pasienten.

-Målet er at arbeidet vi gjør fører til at pasienten oppnår sine egne målsettinger.

-For øvrig synes vi også det er spennende å se på hvordan FIT kan bidra til hvordan vi utvikler oss som team, sier Liljebakk, og påpeker at de aldri skal komme dit at de tenker at de gir perfekte helsetjenester.

-Da kan vi finne på noe annet å gjøre. Hele tiden skal vi etterstrebe å utvikle oss til det bedre. FIT kan forhåpentligvis ha en sentral rolle i vårt forbedringsarbeid, både individuelt og som team.

-FIT var en selvfølgelighet i FACT-teamet

Flere i forprosjektgruppen var kjent med FIT, da de startet i februar/mars 2018.

-Vi var klare på at dette var noe vi ønsket å få implementert i FACT Lofoten. I pakkeforløpene er det også anbefalt at man anvender et tilbakemeldingsverktøy.

-Fra første dag har det blitt presentert som en selvfølgelighet for partene i FACT Lofoten, at vi skal implementere FIT, sier Liljebakk.

Lokaler i Svolvær og på Leknes

Forprosjektavtalen er underskrevet av partene. Det jobbes med en mer omfattende samarbeidsavtale som er justeringer fra å være i mål.

-I dag jobber vi i FACT-teamet tre dager i uken. Vi skal gradvis øke antall dager fremover, i takt med opptrapping av pasienter.

Teamet har fått lokaler på Leknes og i Svolvær, som de holder på med å innrede med solide telestudio.

Fantastisk nytte av teknologien i rurale strøk

-Vi venter på avtale om biler, har handlet inn alt nødvendig IKT utstyr og venter på siste klareringene på tilganger, journaltilganger etc. Ting er på gang, sier Liljebakk. Han forteller at de kjører tavlemøter regelmessig.

-Teknologien er fantastisk og er noe vi er opptatt av å utvikle her ute i rurale Lofoten. Ett eksempel på hvordan det kan foregå er dette: En dag hadde vi tavlemøte over «Skype for Business», der to i teamet var på vei til et hjemmebesøk hos en pasient. De koblet seg opp via iPad under kjøreturen.

To kommuner til skal med

Teamet består i dag av ni ansatte. Dette er psykolog, psykiater i 20 prosent stilling og teamleder. Disse tre er ansatt ved Nordlandssykehuset. Fra Vestvågøy kommune er det ansatt en fagutviklingssykepleier og to sykepleiere, m/videreutdanning i prosjektet.

Mens Vågan kommune stiller med en sosionom, en barnevernspedagog og en erfaringskonsulent, som er ansatt i 60 prosent stilling.

-Vi jobber i dag med å få jobbspesialist og merkantilt ansatt på plass også. Og med å inkludere de to minste lofotkommunene Flakstad og Moskenes, som pr i dag er med i styringsgruppen, sier Liljebakk.

Vil få kapasitet på rundt 50-60 pasienter

I teamet i dag er det fire pasienter.

-Vi er et ruralt team, som vil ha en kapasitet på ca. 50-60 pasienter, når alle stillinger er på plass, sier Liljebakk. Han forklarer at erfaringene de har til nå er begrenset.

-Men vi merker allerede nå at vi, gjennom å være et tverrsektorielt team, skal klare å gi et bedre og mer helhetlig tilbud til målgruppen, enn som enkelt- behandlere.

Kjekt å få tips

Teamet har fått en del tips gjennom erfaringsutveksling på de nasjonale opplæringssamlingene for FACT/ ACT, og setter pris på det.

-Vi hadde f.eks. i utgangspunktet tenkt å benytte FIT outcome på store iPhone telefoner. Men etter tips fra andre team, ble vi anbefalt å prøve ut programvaren på iPad. Dette angrer vi ikke på.

-Vi ser det gir en helt annen brukeropplevelse. Skriften blir mye større, og det er lettere for pasienter med redusert syn å lese på iPad. 

 

Samhandlingskonferansen 2019 i Svolvær
  • Arrangert av Nordlandssykehuset
  • Tema: Samstemte partnere. God kommunikasjon og samhandling er en nøkkelfaktor for gode pasientforløp.
  • Målgruppe: Helsepersonell og helseledere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, politikere og brukerorganisasjoner.
FACT Lofoten
  • FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibelt, aktivt, oppsøkende behandling for personer med alvorlig psykiske lidelser og eventuelt rusmiddelproblemer.
  • FACT-teamet er et samhandlingsprosjekt mellom Lofoten og Vesterålen DPS, Vågan kommune og Vestvågøy kommune. Etter hvert vil samarbeidet også inkludere Flakstad og Moskenes kommune.
  • Teamene består av ansatte fra både kommunene og DPS, og kan dermed tilby tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, på et og samme sted.
  • Siden FACT-teamet er et prosjekt i etableringsfasen, vil antall ansatte og stillingsprosenter økes frem mot høsten 2019.
  • I temaet vil det jobbe psykolog, sykepleiere, erfaringskonsulent, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, arbeidsspesialist og psykiater. Ansatte i teamet kan ha ulike spesialiseringer og videreutdanninger.
FACT LOFOTEN: Fra v.: Emil Liljebakk (NLSH, Teamleder og klinisk vernepleier), Øyvind Zintzen (Vågan kommune, Sosionom), Bjørg Berger (Vestvågøy kommune, sykepleier), Nini Lilleslåtten (Vågan kommune, Erfaringskonsulent), Anja Thomassen (Vestvågøy kommune, Psykiatrisk sykepleier), Thea Heltzen (NLSH, Psykolog), Marte Klevstad (Vestvågøy kommune, Fagutviklingssykepleier). Ikke tilstede: Guri Ingebrigtsen (NLSH, psykiater), Rune Hansen (Vågan kommune, russpesialist og barnevernspedagog). (FOTO: Elisabeth Nordmo, KoRus-Nord)

Kommenter:

Mer om

oppsøkende.team samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen