Publisert: 13. juni 2019.   Endret: 13. juni 2019
Kristin Mjåset Hjertø og Viviann Sandberg Larsen

STREKKER STRIKKEN: -Balanse mellom jobb og hjem kan være aktuelt for mange å se på. En del strekker strikken langt på begge arenaer, og får lite tid til seg selv, sa Kristin Mjåset Hjertø (t.v.) og Viviann Sandberg Larsen under en konferanse om lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp, på Gardermoen 12. juni.  FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no 

Unngå empatitrøtthet gjennom veiledning

Unngå empatitrøtthet gjennom veiledning

-Mange som jobber med å hjelpe mennesker med psykiske problemer kan kjenne på empatitrøtthet, og trenger bistand til å ivareta seg selv.

-Hjelpere snakker med mange som har problemer, og det kan etter en stund være lett å tenke at jeg har da hørt langt mer alvorlige ting enn dette før. Ikke minst gjelder dette de som jobber med mennesker med milde og moderate psykiske helseproblemer, sier NAPHA-rådgiver Kristin Mjåset Hjertø.

-Selvivaretagende veiledning

40-85 prosent av helsearbeidere opplever det å bli lei av å vise empati. 

-Det vi kaller selvivaretagende veiledning, og helst da i grupper, har vist seg å redusere sykefraværet blant helsearbeidere, sier psykologspesialist Viviann Sandberg Larsen.

Tømme seg og forstå egne reaksjoner

Blant behovene som kan dekkes av å få veiledning og snakke med andre om jobbsituasjonen sin er det å kunne tømme seg, få emosjonell støtte og bli møtt på at dette er tøft å stå i.

-Det handler også om å kunne reflektere sammen med andre over ens egne reaksjoner, og forstå disse, sier Larsen.

Utenfra-perspektiv og egenomsorg

-Det er lettere å forstå de menneskelige relasjonene og reaksjonene som skjer, når man ikke står midt i det. Fra andre kan man også få råd om hva man kan gjøre og hvordan man kan løse ulike situasjoner, sier Mjåset Hjertø.

Veiedningen kan også hjelpe fagfolk med å bli mer bevisste på når de opplever empatitrøtthet, og på å gi seg selv egenomsorg.

-Balanse mellom jobb og hjem kan være aktuelt for mange å se på. En del strekker strikken langt på begge arenaer, og får lite tid til seg selv. Veiledning kan gi tips om hvordan man kan ta seg større frirom og gjøre ting som gir energi på fritiden, og samtidig ta pauser fra arbeidsoppgaver på jobben hvor man har gått lei, sier de.

Gruppe-veiledning gunstig

Blant fordeler med å ha veiledning i grupper trekker de frem det å kunne kjenne seg igjen i andre, dele erfaringer og se seg selv utenfra gjennom andre.

-Ved å få veiledning og ta nødvendige grep blir man mer effektiv i jobben, bidrar mer positivt i eget arbeidsmiljø, og det er økonomisk lønnsomt for arbeidsplassen ved at sykefraværet går ned, poengterer de.

Faresignaler

Blant faresignaler er det at man trekker seg bort fra det sosiale fellesskapet på jobben.

-Man tar kanskje på seg hodetelefoner, og spiser lunsj på pulten. Synkende motivasjon og negativitet kan også smitte over på kolleger, som i utgangspunktet ikke opplever situasjonen som vanskelig, sier de.

De to snakket om dette temaet under en konferanse for kommuner som har tilbudet Rask psykisk helsehjelp, på Gardermoen 12. juni.  

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen