Publisert: 14. juni 2019.   Endret: 15. juni 2019
Mark Hopfenbeck, Connecting People - 20. nordic nettworkconferance

FORSKER PÅ ÅPEN DIALOG: - Vi ønsker ikke bare vise hvordan Open dialog virker og at det fungerer for alle slags mennesker og i alle situasjoner, men også hvordan vi kan forbedre metoden, sier Hopfenbeck. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Vil bevise at brukerstøttet åpen dialog virker

Vil bevise at brukerstøttet åpen dialog virker

Om ti år bør Åpen dialog være et tilbud tilgjengelig over hele Stor-Britannia, sier Mark Hopfenbeck. For å få gjennomslag, er en omfattende randonomisert-kontrollert studie i gang.

-Til nå har det vært vanskelig å referere til evidens, derfor sliter vi med å få legitimitet, sier Mark Hopfenbeck, som er involvert i forskningsprosjektet ODDESSI.

Om to og et halvt år kan de presentere resultatene. I dag ble det pågående forskningsprosjektet presentert på den 20. nordiske nettverkskonferansen om Åpen dialog - Connecting People i Trondheim13. juni, 2019.

Helt grunnleggende

Open Dialog ble utviklet for nærmere 30 år siden i Finland. Hopfenbeck og andre i fagmiljøet har stor tro på metoden. Helt grunnleggende i den er det å ikke spørre folk hva som er galt med dem, men hva som har hendt dem, og starte en dialog.

-Samtidig trenger vi enda mer brukerorientert praksis, så løsningen er peers, peers og atter peers, sier Hopfenbeck.

Peers kan oversettes med likemenn, erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring, og Hopfenbeck understreker at de bør involveres i all utvikling av praksis.

Opplæring i Åpen dialog

Derfor er prosjektet POD PARADIGM opprettet. Det kombinerer peer-support med Open dialog (på norsk brukerstøttet åpen dialog). Det skal fremme verdibasert praksis, mindfullness, selvhjelp og relasjonskompetanse, og innebærer en sosiopolitisk tilnærming til recovery.

-Team som inkluderer erfaringsmedarbeidere møtes til fire ukes-samlinger og lærer sammen i løpet av et år. 12 lærere fra fire ulike land bidrar, forteller Hopfenbeck. 

Første randomisert-kontrollerte studie

Forskningsprosjektet ODDESSI  (Open Dialog Development and Evaluation of a Social Network Intervention for Severe mental Illnsess) blir den første randonomisert-kontrolerte studien om brukerstøttet åpen dialog. 

-I årevis har jeg trodd på dette, og endelig skal vi skaffe evidens, sier Hopfenbeck.

Omfattende datagrunnlag

644 mennesker er med i studien. Disse skal følges gjennom tre år. Team fra flere steder i verden blir involvert, for å vise at dette ikke bare fungerer i Storbritannia, men er universelt interessant. Data blir innsamlet i stor skala.

- Vi ønsker ikke bare vise hvordan Open dialog virker og at det fungerer for alle slags mennesker i alle slags situasjoner, men også hvordan vi kan forbedre metoden, sier Hopfenbeck.

Brukerstøttet åpen dialog er ikke statisk, men dynamisk, altså i endring. 

 

Kommenter:

Mer om

åpen.dialog åpen.dialog.i.nettverksmøter nyheter forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen