Publisert: 26. juni 2019.   Endret: 26. juni 2019
nora samuelsen

SNAKK MED INNBYGGERNE-Alle har ideer og noe verdifullt å komme med, sier Nora Warhuus Samuelsen, folkehelsekoordinator i Vestvågøy kommune. Hun tror det er mye uforløst potensiale ute i kommunene. Og at mye kan vinnes på å koble de rette folka sammen. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

-Nærmiljøprosjektet har bidratt til bedre dialog med innbyggerne

-Nærmiljøprosjektet har bidratt til bedre dialog med innbyggerne

Folkehelsekoordinator i Vestvågøy, Nora Warhuus Samuelsen, sier mye har skjedd i kommunens arbeid, etter at de deltok i nærmiljøprosjektet. –Det har skapt en varig endring i måten vi tenker på.

Det aller første Nora Warhuus Samuelsen tok til med, da hun begynte som folkehelsekoordinator i Vestvågøy i 2015, var å skrive en søknad fra kommunen, om å få delta i Nærmiljøprosjektet.

-Jeg var da ansatt i samme enhet som kulturetaten i kommunen. Et kultursenter var på gang, og vi ønsket å skape et sted med lav terskel, der folk, barn, voksne og eldre kunne møtes. Vi tenkte det var viktig med en slik sosial arena, sier Samuelsen.

Ville etablere kultursenter fylt med liv og engasjement

De fant ut at det kunne være nyttig i utviklingen av kultursenteret, å bli knyttet til Nærmiljøprosjektet.

- Vi ble veldig glade da vi fikk midler til å utvikle Meieriet kultursenter for det året vi søkte, 2016.

De startet med å tenke ut hvordan kultursenteret skulle være. Hva de måtte gjøre for å fylle det med liv og engasjement.

Inviterte folk til å komme med ideer

-Det var et poeng for oss å skape forventninger blant innbyggerne, om hva senteret skulle være. Vi som jobbet med kultursenter-prosjektet, snakket mye med biblioteket, kulturskolen og fritidsklubben om dette.

Alle disse instansene skulle inn i det nye kultursenteret.

-Vi prøvde å se på det med nye øyne. Vi så for oss kultursenteret i et byutviklingsperspektiv, Leknes er jo en by, ikke et tettsted. Vi arrangerte åpne kvelder, der vi inviterte folk til å komme med ideer og innspill, forteller Samuelsen.

Tok med politikerne på runde i kommunen

Folk kom. Eldre, voksne og unge.

-Da vi jobbet med samfunnsdelen i kommuneplanen, dro vi også på en rundtur i kommunen, der vi snakket med innbyggerne de ulike stedene.  Vi hadde med oss politikere, nærmere bestemt formannskapet i kommunen, og spurte innbyggerne om hva som var viktig for at de skulle trives i kommunen.

Vi stilte åpne spørsmål, med en langsiktig horisont. Folk kom med konkrete råd og forslag, om aktiviteter de ønsket skulle bli en realitet, sier Samuelsen.

Samfunnsdebatt, leksehjelp og møter med innvandrere

Det dukket opp forslag om at biblioteket kunne bli en arena for samfunnsdebatt. Noen ønsket strikkekvelder. En gjeng pensjonister sa de kunne drive med leksehjelp i bygget, og noen frivillige kunne tenke seg å møte innvandrere og lære dem norsk.

De som jobbet med å utvikle kultursenteret tok alle innspillene med seg, og brukte dem videre.

Møteplass med stor M

-Flere av forslagene som kom inn, har nå blitt til konkrete aktiviteter som foregår på kultursenteret. Det er også mange flere, sier Samuelsen.

Nå, fire år etter at hun fikk jobben i Vestvågøy kommune, har Meieriet kultursenter blitt en møteplass med stor M.

-Målet er at senteret skulle være tilgjengelig for alle, og ha lav terskel. At det skulle være et universelt tilbud. Og det har blitt minst like bra som vi håpet det ville bli!

Fikk midler også til kommuneplan

Også i 2017 og 2018 søkte Vestvågøy kommune om midler fra Nærmiljøprosjektet, og fikk søknaden innvilget.

-I 2017 fikk vi midler til å jobbe med samfunnsdelen i den nye kommuneplanen, og i 2018 midler for å jobbe med arealdelen. Metodene vi bruker har vi utviklet hele veien, sier Samuelsen.

Fra å yte service til å samskape

Nå gleder de seg til fortsettelsen. At det er et yrende liv i Meieriet kultursenter på Leknes i Vestvågøy kommune, er i alle fall sikkert. Og at mye av det som skjer har sprunget ut av dialog med innbyggerne.

-Vestvågøy er i ferd med å gå fra det å være en servicekommune, til å bli en kommune som samskaper med innbyggerne, sier Samuelsen.

-Kommunen har begynt å sette av midler til involvering og samskapings-prosesser. Jeg blir stolt, når ordføreren framsnakker arbeidet vi gjør!

 

 

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging nordland inkludering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen