Publisert: 27. juni 2019.   Endret: 19. august 2019
fauske

AKTUELT: -Vi legger vekt på å ufarliggjøre arbeidsmengden som en koordinator har. Dette vil ikke være noe annerledes enn en koordinator for en individuell plan, sier enhetsleder, Helse i Fauske kommune, Hilde Sørensen, og Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester, Lene Gulstad. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Først ut med pakkeforløp i Nordland

Først ut med pakkeforløp i Nordland

Fauske er først ut med å jobbe med pakkeforløp, av kommunene som ligger innunder Nordlandssykehuset. –Det er topp for brukerne, om vi lykkes med dette, sier enhetsleder, Helse i Fauske kommune, Hilde Sørensen.

Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester, Lene Gulstad, nikker. De var begge deltakere på Samhandlingskonferansen, som nylig ble arrangert av Nordlandssykehuset.

-Startskuddet gikk i januar i år. Da begynte vi med pakkeforløp. Vi starta med en informasjonsrunde for de ansatte, og med oss da hadde vi Tarald Sæstad, som er prosjektleder for Psykisk helse og rusklinikken ved Nordlandssykehuset.

Laget egen prosedyre

De ansatte ga totalt sett positiv respons på at dette ble satt i et system.

-Deretter satte vi oss ned og laget en prosedyre, for hvordan vi ønsker å jobbe med pakkeforløp i Fauske. Vi tok utgangspunkt i veilederen pakkeforløp for barn og voksne, klippet og limte og tilpasset, slik at den passer vår kommune.

Ufarliggjør arbeidsmengden

I Fauske tenker man at en forløpskoordinator skal være tilknyttet koordinerende enhet ved Tildelingskontoret.

-Vår intensjon er at den som er nærmest barnet/bruker/pasienten er den som er koordinator. Videre har vi lagt vekt på å ufarliggjøre arbeidsmengden som en koordinator har. Dette vil ikke være noe annerledes enn en koordinator for en individuell plan. Koordinatoren vil trekke inn eventuelle fagpersoner ved behov, forklarer Sørensen.

Økt forutsigbarhet

De to trekker frem at den økte forutsigbarheten for pasienten, med tidsfrister, er noe som oppleves som positivt så langt.

-Kontaktpunktet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene er mer formalisert. Man trenger ikke å forholde seg til mange forskjellige utøvere. Det er også noe vi ser veldig positivt på.

Utfordrende å få med alle sektorer

I Fauske er man nå forventningsfulle til hvordan arbeidet med pakkeforløp vil utvikle seg.

-Vi håper og tror at pakkeforløpet skal medvirke til at pasienten opplever glidende overganger og et mer helhetlig tjenestetilbud. Ting blir mer forutsigbart for alle parter, også oss ansatte, sier Sørensen. Hun påpeker imidlertid at det er utfordrende å få alle sektorer med på tankegangen.

Dilemma om koordinatorrollen

-Utfordringen i samarbeidet med skole og barnehage er at de forholder seg til opplæringsloven, og ikke lov om helse og sosialtjenester. Dette medfører at de som er nærmest barnet i barnehage og skole ikke vil inneha rollen som koordinator, selv om dette vil være til det beste for barnet og dens foresatte.

-Kommunepsykolog i vår kommune tok kontakt med Fylkesmannen for å forhøre seg litt om hvordan vi kunne løse dette dilemmaet. Fylkesmannen så utfordringen. Vi får se hvordan dette utvikler seg videre.

Kommenter:

Mer om

pakkeforløp nordland praksiseksempel god.hjelp.i.et.brukerperspektiv samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen