Publisert: 05. september 2019.   Endret: 13. september 2019
petter anna anne Verona

EUROPAAKTUELT BUDSKAP: NAPHAs fagrådgivere Anna Kristina Knudsen (i midten), Anne B G Fjelnseth og Petter Dahle snakket om recovery på konferansen i Verona.  «Housing First fidelity scale in a Norwegian context. A shift in the services towards recovery” var temaet. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

-Recovery endrer hjernen, er alternativ til medisin

-Recovery endrer hjernen, er alternativ til medisin

Dette var ett av budskapene NAPHA-rådgiver Anna Kristina Knudsen kom med på konferansen «Shaping the future of Community Mental Health Care» i Verona i dag.

Sammen med Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth og Petter Dahle, som også er fagrådgivere i NAPHA, entret Knudsen podiet, for å fortelle et europeisk publikum om hvordan de psykiske helsetjenestene i Norge er i ferd med å bli mer recovery-orienterte. Temaet for innlegget var «Housing First fidelity scale in a Norwegian context. A shift in the services towards recovery”

-Jeg er glad for at fokuset har snudd. Recovery-perspektivet har ikke det tradisjonelle synet på at prosessen skal gå fra syk til frisk.

-Mer og mer er utgangspunktet for behandlerne det brukeren selv mener skal til for å få et godt liv, og hvilke trinn som må til for at dette skal nås, sa Knudsen.

Behandleren er en supporter, ikke den som vet best

Hun synes det er bra at man ikke lenger fokuserer mest på klinisk behandling, og på medisin først.

-Endring i livskvalitet i seg selv kan være medisin og ta vekk symptomer. Behandleren er ikke lenger den som vet best. Men en supporter.

Praktisk hjelp er viktig verdi

-I recovery er utgangspunktet de ønskene og behovene som brukeren har. Og hvilke trinn som må til for at dette skal nås, sa Knudsen. Hun nevnte forskeren Le Boutillier m. fl., som har funnet at verdiene tilhørighet, håp og optimisme, identitet og empowerment er viktige i en bedringsprosess.

-Dette er viktige verdier for oss alle. Jeg vil tilføye en verdi; praktisk hjelp. I min forrige jobb, i Trondheim kommune, så jeg hvordan brukerne fikk det mye bedre og mindre kaotisk, når det praktiske kom mer på plass. For oss var det verdifullt å la brukernes identitet få rom, å gi dem verdighet og praktisk hjelp, sa Knudsen.

Nyttig verktøy

Skal tjenestene bli mer recovery-orienterte, må brukerne være med å utvikle dem, understreket Knudsen.

-Når hjelperen skal legge vekk en del av det han/hun har lært og bli en supporter, kan det være viktig med verktøy. I Trondheim bruker recovery-teamet kort, for å få til dette. Fem kort med  med ulike verdier legges på bordet, og man ber brukeren velge de viktigste.

-Dette er til stor hjelp. I tillegg til at de ansatte bruker kortene direkte i arbeidet med brukerne, anvender de kortene internt, på faste tidspunkt, for å reflektere over holdningene sine og tjenestene de ga. De føler at det gir en kompasskurs i arbeidet. Brukerne føler seg mer sett og forstått.

Det er recovery-teamet i Trondheim kommune (enhet for psykisk helse og rus) som har utarbeidet recovery-kortene.

-Viktig at ledere ser hvor verdifullt det er

Knudsen fortalte at det stadig jobber flere erfaringskonsulenter i de psykiske helsetjenestene i Norge.

-Når de er med på å forme tjenestene, blir de mer recovery-orienterte. Det er bra for brukerne å se at det går an å komme seg ut av en vanskelig situasjon. De får rollemodeller. Det er også nyttig for de andre hjelperne å få kolleger som har slitt selv. Det gir dem nye ideer; de ser nye måter å jobbe på.

Sa Knudsen, før hun poengterte hvor viktig det er at kommuneledere ser hvor verdifullt dette er, og gir slike ordninger rom og ressurser.

-I lengden tror jeg at en recoverybasert tilnærming, med sitt helhetsperspektiv, vil være kostnadsbesparende for de psykiske helsetjenestene.

Bedre livskvalitet er første mål

NAPHA-rådgiveren setter stor pris på skiftet som har vært.

-Nedgang i symptomer er ikke lenger er det første og viktigste målet for en hjelper, med bedre funksjon og bedre livskvalitet som nummer to og tre.

-Med recovery er det snudd på hodet. Bedre livskvalitet er første mål, så kommer økt funksjon og nedgang i symptomer, sa Knudsen. Som selv har opplevd at en bruker med et kaotisk liv og masse symptomer, ikke har trengt hjelp lenger, etter å ha fått en tilhørighet.

Stadig flere erfaringskonsulenter jobber med Housing First

I NAPHA-innlegget fortalte også Dahle og Fjelnseth om at recovery-perspektivet er mer og mer integrert i Hosung First i Norge.

-En ting er bruken av fidelity, som innebærer at man evaluerer relasjonen og det som skjer mellom bruker og hjelper. Dette er en flott måte å se om den hjelpen brukerne får, faktisk virker!

-Et annent moment er den stadig økende bruken av erfaringskonsulenter i de ulike Housing First-teamene i Norge. Dette er en svært positiv utvikling, slo Fjelnseth fast.

 

Kommenter:

Mer om

recovery erfaringskonsulent housing.first

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen