Publisert: 06. september 2019.   Endret: 27. september 2019
Nancy Majoor

VISER TILBUDET: Leder for Digiteamet i Nord-Holland, Nancy Majoor, snakker med en kollega i Nederland som betjener e-terapitjenesten de har for mennesker med psykiske helseproblemer. Bildet er fra et foredrag under konferansen Shaping The Future of Community Mental Health Care, som foregår i Verona i Italia 5.-7. september. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Gir psykisk helsehjelp døgnet rundt via nettet

Gir psykisk helsehjelp døgnet rundt via nettet

Har gitt over 1300 brukere med psykiske helseproblemer tilgang til hjelp og samtale døgnet rundt hele uka.

-Mennesker med psykoselidelser og andre alvorlige psykiske helseproblemer er den største gruppen som bruker E-terapi. Men det er også brukere med angst og depresjon. Kriteriet er at man følges opp av psykisk helsetjenestene, sier sykepleier og leder for Digiteam i GGZ Noord Holland Noord, Nancy Majoor.

Ligner FaceTime og Skype

Tjenesten har eksistert i sin nåværende form i to år, og blir stadig mer brukt. Nå mottar de 1400 samtaler per måned. Man kan ringe når som helst på døgnet, og får da en samtale ansikt til ansikt med en sykepleier eller sosionom.

-Løsningen ligner FaceTime og Skype. Forskjellen er at den har en helt annen sikkerhet. Vicasa kalles løsningen, forteller Majoor.

Lav terskel for kontakt

Teamet hennes ønsker at brukerne skal ha lav terskel for å ta kontakt.

-Jeg er sikker på at vi forebygger selvmord. Vi vil at de ringer før de verste tankene kommer, slik at vi kan ta tak i problemene tidligst mulig. Vi følger planen som behandleren deres og brukeren har laget sammen. Er det en kutt alvorlig situasjon kan digiteam ringe kriseteamet, som drar hjem til dem, sier hun.

Får nettbrett og teknisk hjelp

De kommuniserer med brukerne via nettbrett, mobil eller pc.

-De som ikke har nettbrett får dette gratis av oss. Vi har også et eget teknisk support team, som består av personer med brukerfaring innen psykisk helse som har IT-kompetanse. De reiser ved behov hjem til brukerne og hjelper til med det tekniske, sier Majoor.

Får raskt kontakt

En til to hjelpere er på vakt til enhver tid.

-To er vi oftest utenom åpningstiden til de øvrige tjenestene, fordi pågangen da er størst. Om de er opptatt i samtale når en bruker ringer, får vedkommende beskjed om dette på skjermen sin, og vi ringer tilbake kort tid etter, sier hun.

Gode tilbakemeldinger

Stadig flere tar kontakt, så hun ser for seg at det kan bli behov for å øke bemanningen fremover. Brukerevalueringer er gjort, og viser svært positive tilbakemeldinger.

-Brukerne liker å kunne ta kontakt når de vil, de trenger ikke å ha avtalt time, og de føler at de har kontroll ved at de ser hjelperen de snakker med, ikke bare en stemme i en telefon. Det føles sikkert å være i deres eget hjem, og de er glade for å kunne ringe noen som alltid har tid til dem, forteller Majoor.

Færre innleggelser

Leder for digital transformasjon innen psykisk helsetjenestene i GGZ Noord Holland Noord, Rene Wubs, sier at  målet er at flere skal bli bedre mens de er hjemme.

-Vi ser en klar nedgang i innleggelser, e-terapitjenesten forebygger dette, sier han.

Inne i digital transformasjon

Psykisk helsetjenestene i regionen er inne i en større digital transformasjon, altså en overgang til stadig flere digitale tjenester.

-Presset ressurssituasjon med tanke på blant annet personale, og ønsket om å yte bedre tjenester, tvinger oss til å være innovative, sier Wubs.

E-terapi-tilbudet som Nancy Majoor leder er bare en av flere digitale tjenester de har utviklet de siste årene.

-Vi har ulike tilbud innen VR-teknologi til blant annet mennesker med angst. Og et annet e-terapi-tilbud bemannet av psykologer. De er alle utdannet i Nederland, men bor i mange ulike land mens de behandler pasienter i Nederland. Det gir noen fordeler. For eksempel har vi en psykolog i Israel, som der de har sabatten lørdager og vanlig arbeidsdag søndag. Han tar derfor unna mange samtaler hver søndag, sier Wubs.

Kunstig intelligens forutsier kostnader

De har også begynt så smått å ta i bruk maskinlæring, som er en form for kunstig intelligens.

-Vi bruker det til å forutsi kostnader ved behandling av ulike pasienter. Det er i en startfase, og under utvikling. Også blockchain-teknologi ser vi på, sier Wubs.

DIGITAL TRANSFORMASJON: Rene Wubs leder en større digital transformasjon av psykisk helsetjenestene nord i Nederland.

Kommenter:

Mer om

nyheter e-helse eaof-kongressen utland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen