Publisert: 07. september 2019.   Endret: 27. september 2019
Eva van Nunen

INTERNASJONAL INTERESSE: Eva van Nunen forteller om resultatene av sin forskning på personer med generalisert angstlidelse, under konferansen Shaping The Future of Community Mental Health Care, som foregår i Verona i Italia 5.-7. september. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Hjelper angstrammede med kunstig virkelighet-briller og stressmåling

Hjelper angstrammede med kunstig virkelighet-briller og stressmåling

Personer med generalisert angstlidelse lærer å roe seg selv ved bruk av kunstig virkelighet-briller og beskjed om eget stressnivå.

-Mennesker som slapper av har større variasjon i puls enn de som i liten grad klarer å slappe av, slik som personer med generalisert angstlidelse. Avslapning er vist å ha god effekt på denne pasientgruppen, sier sykepleier og forsker Eva van Nunen fra Eindhoven i Nederland.

Avslappende kunstig miljø

Hun har gjort en studie av 10 personer med generalisert angstlidelse, hvorav fem kvinner og fem menn i alderen 32 til 72 år. De fikk velge mellom fire ulike avslappende miljøer å gå inn i gjennom kunstig virkelighet-briller, eller såkalte VR-briller. Blant annet kunne de velge en strand eller et leirbål på kvelden. De kunne velge selv om de ville stå, sitte eller ligge mens de hadde VR-brillene på seg.

-Hensikten med VR er at de skal stenge ute distraksjoner i sine vanlige omgivelser, og befinne seg i et miljø hvor de er komfortable, sier van Nunen.

Trafikklys-system

Å måle variasjonen i lengden mellom to hjerteslag, altså variasjonen i puls, var måten hun målte grad av avslapning hos deltakerne i studien. 

-Når man puster inn øker hjerterytmen, og når man puster ut synker den. Jeg målte pulsvariasjonen hos deltakerne mens de hadde på seg VR-briller, og de fikk tilbakemelding på hvor de lå ut fra et trafikklyssystem. Grønt lys var avslappet modus, oransje middels og rødt fortalte dem at de var stresset, forteller hun.

Bedre til å regulere selv

For personer med generalisert angstlidelse er pulsvariasjonen ofte lav, det vil si at de ikke slapper av. Mange kan ifølge van Nunen også ha vanskelig for selv å vite om de slapper av eller ikke, fordi denne evnen er svekket etter at de har vært utsatt for stress over lengre tid.

-Systemet med grønt, oransje og rødt lys gjør at de vet når de er i hvilket avslapnings- eller stressmodus, og de kan da lære seg å kjenne etter hvordan det føles når de er i de ulike modusene. Studien viste at deltakerne ble mer bevisste på sin grad av avslapning eller stress, og gjennom det bedre i stand til å regulere denne tilstanden i riktig retning selv, sier hun.

Testet i en uke

I studien hennes var hver pasient med i en uke. Første dag brukte de VR-brillene mens hun var der og målte hjerteslagene. Deretter hadde de VR-brillene hjemme i 2-6 dager og øvde på å slappe av, men uten å få tilbakemelding på hjerteslagene. Dag sju var hun igjen tilbake og målte hjerteslag, for å se om det var fremgang. 

-Alle fikk positiv effekt, men mange sa at de gjerne skulle hatt målingen av pulsen tilgjengelig hele tiden, for å vite hvor den lå. Slik kunne de blitt mer selvhjulpne og trygge i treningen, sier hun.

En konklusjon var også at mange av deltakerne ble flinkere til å identifisere negative tanker som dukket opp, når de var i en tilstand der målingen viste at de slappet av. Van Nunen konkluderte også med at tilstedeværelsen til en fagperson er aller viktigst i starten av treningen, for å lære opp brukeren i riktig bruk av VR-utstyret og pulsmålingen. Hun opplyser at VR-teknologien består av en app som heter VR Relax Tour-app.

Eva van Nunen gjorde denne studien som del av sin utdanning for å bli spesialsykepleier.

MER SELVHJULPEN: -Studien viste at deltakerne ble mer bevisste på sin grad av avslapning eller stress, og gjennom det bedre i stand til å regulere denne tilstanden i riktig retning selv, sier Eva van Nunen.

Kommenter:

Mer om

nyheter e-helse eaof-kongressen utland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen