Publisert: 12. september 2019
musikkterapi

Musikkterapi gjør en forskjell, viser ny rapport

Musikkterapi gjør en forskjell, viser ny rapport

En ny rapport om musikkterapi, fra KoRus Vest Bergen slår fast at musikkterapi betyr mye for deres brukergruppe.

Rapporten «Brukarerfaringar, evaluering av musikkterapi ved Bergensklinikken», som ble publisert tidligere i år, beskriver hvilke erfaringer brukere har med denne terapiformen.

-Som dere vil lese i rapporten, er tilbakemeldingene unisont positive. Musikkterapi dreier seg om å skape en følelse av mestring og inkludering på en relasjonsskapende måte. For oss som har en bakgrunn fra helt andre deler av spesialisthelsetjenesten, gjør tilbakemeldingene fra våre pasienter og brukere oss ydmyke for den betydningen terapiformen har for dem, skriver Eystein J. Hauge, daglig leder for Bergensklinikken i forordet.

Selvskreven del av behandlingstilbudet

Han slår fast at musikkterapi er kommet for å bli og for å videreutvikles.

-Vi vil jobbe mot at en ny rapport fem år frem i tid vil kunne dokumentere ikke bare en solid pasienttilfredshet, men også outcome-data som viser en positiv effekt på morbiditeten, skriver han videre.

Musikkterapi har de siste fem åra utviklet seg til å bli en selvskreven del av behandlingstilbudet ved Bergensklinikken.

Hauge stadfester at dette først og fremst dreier seg om dedikerte medarbeidere som tror på det de gjør, brenner for faget sitt og som har et genuint ønske om å bidra til å hjelpe våre pasienter og brukere til et bedre liv.

Mestring, glede og håp

-Dernest dreier det seg om de samme medarbeidernes evne til å jobbe sammen med kollegaer fra andre profesjoner som i utgangspunktet har en helt annen bakgrunn, og dermed tilnærming, til våre pasienter og brukeres behov. Sist, men ikke minst, dreier manifestasjonen av musikkterapi som del av vårt behandlingstilbud seg om den betydning våre pasienter og brukere tillegger terapiformen.

Rapporten beskriver erfaringer 20 informanter har hatt, ved å delta i musikk-terapi, som en del av et helhetlig behandlingstilbud. Alle sier at det har betydd mye for dem. Det har betydd mye for deres glede, mestring og håp.

 

Kommenter:

Mer om

forskning musikkterapi god.hjelp.i.et.brukerperspektiv hordaland rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen