Publisert: 16. oktober 2019.   Endret: 27. oktober 2019
medin


AKTUELT: Alexander Medin (t.h.) er sertifisert ashtanga yogalærer og leder Yoga for livet. Stian Rysjedal (t.v.) drev med rus og krim, men er nå utdannet yogalærer og jobber i Back in the ring. FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Skaper yogainstruktører av mennesker som har falt utenfor

Skaper yogainstruktører av mennesker som har falt utenfor

Da Alexander Medin så hvilken effekt yoga hadde på rusavhengige og innsatte, startet han stiftelsen Yoga for livet

-Det er fantastisk å se hvordan folk endrer seg gjennom yoga, sier Medin.

-De blir mer bevisste på negative personlige adferdsmønstre, og får en styrke til å gjøre noe med det. Yoga har en sprengkraft i seg, til å gi livsgnist og større selvinnsikt.

I Yoga for livet har medarbeidere med brukererfaring en sentral rolle. Stiftelsen driver nå yogatilbud på nærmere 20 steder over hele landet, samt tilbud i 12 fengsler.

Les mer fra Folkehelsekonferansen 2019:

Midler fra Helsedirektoratet og kriminalomsorgen

-Vi har nå gitt 15 medarbeidere med brukerfaring yogautdanning, åtte av dem jobber inne i prosjektet. Mange er også i gang med kurs, forteller Medin.

Først skjedde instruksjonsaktiviteten på frivillig basis, men etter hvert som den har ekspandert, mottar mange av instruktørene lønn.

Yogatilbudet som Medin har startet i norske fengsler, har betegnelsen Gangster Yoga.

-De siste to åra har virksomheten vår økt kraftig, noe som er flott å oppleve. Yogatilbudene vi har for disse to gruppene får prosjektmidler til drift fra Helsedirektoratet og kriminalomsorgen.

-På sikt håper vi på å komme inn på statsbudsjettet. Vi har stor tro på dette. Vi ser at så mange blir hjulpet.

-Jeg har vært der selv

Medin holdt både yogatime og innlegg om yoga på Folkehelsekonferansen 2019.

-Det finnes ingenting vakrere enn å se mennesker, som har gått på trynet, løfte seg og begynne å leve igjen, sa han.

Selv har han også opplevd noe lignende. Kanskje har det gitt grobunn for det store engasjementet han har for de svake.

For hans egen del startet det hele for mange, mange år siden.

Løvetannbarn med to NM-titler

-Jeg hadde en litt vanskelig oppvekst og kom på skråplanet, forteller Medin, som alltid har vært en aktiv fyr.

-Jeg var et løvetannbarn, og oppnådde NM-titler både i breakdance og boksing.

Han var også profesjonell danser i fem år.

-Så ble jeg kjent med yoga. Det ga en helt annen følelse.  Jeg begynte å kjenne på en ny stabilitet, styrke og sinnsro. Jeg gikk i lære selv, og har nå vært yogalærer i 15 år.

Gikk fra å hjelpe de priviligerte, til å hjelpe de svakeste

De første åra reiste han rundt i verden og var yogalærer for priviligerte mennesker.

-Jeg følte etter hvert at det ble ganske feil, og ønsket heller å hjelpe folk som virkelig hadde snublet i sine liv.  

I 2010 begynte han å undervise innsatte i norske fengsler, som frivillig.

-Jeg merket fort hvordan yogaen påvirket deltagerne positivt. Det førte til at jeg etablerte Yoga for livet. Jeg ønsket å utforske alternative veier i rehabilitering av innsatte, rusmisbrukere og unge mennesker på skråplanet.

-Å gjøre godt for andre er det som teller

-Back in the Ring ble opprettet noe senere. Det skjedde etter at jeg oppsøkte rusmiljøet i Oslo og etablert en yogaklasse der.

-Å gjøre godt for andre er det som teller. Egoisme fører til depresjon. Uselviske handlinger fyller oss til noe mer enn noe selv, sier Medin.

Han slår fast at regelmessig yogapraksis over tid bygger positive adferdsmønstre i kropp og sinn.

-Vår erfaring viser at dette har konstruktive konsekvenser, både for enkeltindividene og samfunnet som helhet.

Stian drev med krim og rus, er nå instruktør

Han forklarer at det ofte litt tid, men at de totalt sett ser at de fleste som deltar får det mye bedre.

-Det det faller på er om de klarer å lære seg å gjøre jobben sjøl. Grovt sett ser det ut til at rundt 60 prosent blir rusfrie.

Stian Rysjedal er medarbeider med brukererfaring, og er nå kursholder i Back in the Ring.

-For fem år siden visste jeg ingenting om yoga. Jeg var på et dårlig sted i livet, slet med rus, drev med kriminalitet og var deprimert. Hadde ingen livsgnist. Tilfeldigvis møtte jeg Alexander som oppfordret meg til å prøve yoga.

Begynte å føle takknemlighet

Etter 14 dager med daglige øvelser begynte han å merke stor forskjell.

-Kroppen, som jeg før følte var stiv og støl, ja nærmest ødelagt, ble mykere. Og sinnet mitt endret seg. Jeg begynte å merke takknemlighet. En mye større ro. Større impulskontroll. Jeg fikk en følelse av å være i harmoni med meg selv, noe jeg hadde søkt etter i mange år.

-Det begynner med at du får kontroll over pusten, og kroppen. Så påvirker det resten av deg. I dag jobber jeg som yogalærer, og føler på en stor takknemlighet. Den er også rettet mot meg selv.

-Jeg er takknemlig for at jeg har fått til dette, og er nå glad for å hjelpe andre.

 

Folkehelsekonferansen 2019
 • Arrangeres av Folkehelseforeningen 15. og 16. oktober, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, program Bilfritt byliv og Folkehelseinstituttet.
 • Årets tema: «Livskvalitet og psykisk helse - Nye perspektiver på folkehelse»
 • Målgruppe: helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.
Back in the ring (BITR)
 • Er et yogatilbud rettet mot rusmisbrukere.
 • Drives nå på 20 steder i Norge.
 • Medarbeidere med brukererfaring har en sentral rolle.
 • Henvender seg til folk som har gått på noen smeller, men ønsker å rette opp kursen og ta tak i sine liv.
 • Mener at alle kan gjøre rett for seg og alle fortjener en ny sjanse. Er et tilbud for de som ønsker å ta tak i livet og forstår at de må gjøre jobben sjøl. 
 • Drivkraften er å gi hjelp til selvhjelp. Bruker yoga, pust og meditasjonsteknikker for å bygge opp større selvinnsikt.
 • Fokuserer mye på veldedighetsarbeid, da dette hjelper rusavhengige til å komme ut av sin egen «boble» og oppleve gleden av å kunne gjøre en jobb, og samtidig kunne være til nytte for andre.

Kilde: backinthering.no

Gangsteryoga
 • Er et nasjonalt ukentlig yogatilbud, som nå drives i 12 ulike fengsler i Norge.
 • Er en idéell virksomhet som er underordnet stiftelsen «Yoga for Livet».
 • Tilbyr yogaøvelser som styrker kjernemuskulaturen, frigjør spenninger, gir impulskontroll, indre ro og stabilitet.
 • Arbeider forebyggende mot tilbakefall, hjelper mennesker til å ta større ansvar i hverdagen utvikle større empati og bli aktive bidragsytere i samfunnet.

Kilde: gangsteryoga.no

Kommenter:

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging fysisk.aktivitet brukererfaringer recovery empowerment

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen