Publisert: 26. november 2019.   Endret: 26. november 2019
rune schytte

AKTUELT: Produsent Rune Schytte står bak en ny film, som viser kommuner hvordan man kan jobbe med Housing First. -Jeg er dypt imponert over hjelperne jeg har fulgt i arbeidet, sier Schytte. (FOTO: Privat)

Schytte skaper filmer om Housing First

Schytte skaper filmer om Housing First

I en ny film, som kan være nyttig for kommuner, deler Housing First-arbeidere erfaringer og suksesskriterier.

Filmen heter «Housing First – for å bekjempe bostedsløshet», og er tilgjengelig for alle, på veiviseren.no. Den er produsert av Rune Schytte i Baldur film, finansiert av Husbanken, og gir fin bakgrunnskunnskap til kommuner som vil komme i gang med Housing First.

I filmen møter man Housing First-arbeidere i Bergen, Kristiansund og Trondheim. Den inneholder også  kommentarer fra fagpersoner i Husbanken, Helsedirektoratet og NAPHA.

Vil inspirere kommuner

Produsent Rune Schytte forteller at målet med den nye filmen er å inspirere flere kommuner til å starte opp med Housing First.

-Housing First fungerer veldig godt, og flere land, f. eks. Danmark, bruker HF som hovedmodell for bekjempelse av bostedsløshet. Jeg som filmskaper, de fleste som arbeider med HF, og også NAPHA, ønsker at staten skal bruke metoden som hovedmodell. Samtidig som det også kan være plass til andre boligtilbud, naturligvis.

Har noe universelt ved seg

Schytte har nå produsert tre filmer om Housing First. «Hjerterom», har nå blitt vist flere steder i USA, med god respons. I denne filmen møter vi fire brukere i Trondheim og deres hjelpere.

- At «Hjerterom» også treffer publikum i USA, bekrefter at Housing First-måten å jobbe med mennesker på har noe universelt ved seg, som fenger. Publikum gir tilbakemeldinger om at den indre prosessen til de fire brukerne som medvirker i filmen, kommer godt frem, sier Schytte.

Viser ærlige og sårbare sider

Også Sam Tsemberis, grunnleggeren av metoden, har gitt tilbakemelding om møtene mellom brukerne og hjelperne er godt beskrevet i filmen. Schytte tror folk blir berørt av filmen fordi den viser ærlige og sårbare sider hos brukerne. Man får medfølelse med dem.

-Noen har kritisert filmen, fordi de mener den går for tett på traumer og personlige opplevelser. Men jeg mener dette er nødvendig for å få forståelse for hvordan vi kan hjelpe de videre i et komplisert system, slår Schytte fast.

Slik startet det

Schytte har nå fulgt Housing First i sju år.

-Jeg er glad for å ha fått finansiering av Husbanken i produksjonen av alle tre filmene. I tillegg har ulike Fylkesmenn og et par direktorater bidratt i finansieringen av de to første.

Det hele begynte med at Schytte deltok på et møte med Husbanken Midt Norge, der tema var at modellen skulle satses på i Trondheim.

-Jeg hadde fulgt med på Housing First oppstarten i Danmark, og synes umiddelbart det var en fantastisk ide å hjelpe de hjemløse inn i bolig, før man begynte å iverksette andre tiltak.

Er dypt imponert

Da han fulgte Housing First i Trondheim, ble Schytte mest imponert over hvordan hjelperne var med på hele prosessen, fra gaten til bolig, og ga stående hjelp videre i livet.

-Måten de koordinerer med andre samarbeidspartnere imponerte meg. Hvor rolige de er i urolige stunder og hvordan de hjelper brukeren gjennom systemet. HF-teamet aldri gir opp aldri med å støtte og hjelpe, og kommer med nye løsninger. Sist og ikke minst er de noen fantastiske mennesker med hjertet på rett sted. 

Fra utrygg tilværelse til egen bolig

Han ser at brukerne har blitt sterkere individer, når de har kommet inn i tryggere rammer gjennom en HF-bolig med oppfølging.

-De har gått fra en utrygg hverdag med småhus, lavterskeltilbud og hjemløshet, til å ha sin egen bolig. De har gått fra å ha rus og kriminalitet som hovedfokus, til en annen tilværelse, med mer ro til å kunne betrakte sitt liv fra et annet perspektiv.

Kan velge sitt eget liv

-Jeg opplever at de får mer orden på livet sitt. Dette kan ta flere år, men prosessen blir trygg, på grunn av hjelpen de får fra HF teamet, sier Schytte.

Han synes aller største er at de har et sted å komme hjem til.

-De kan velge sitt eget liv. Det kunne de ikke før, da de bodde på herberger og nød-plasser. 

Bør bli nasjonal modell

Det er en vanskelig oppgave å arbeide med traumene som en person har fått gjennom livet og føre vedkommende på riktig vei, slår Schytte fast.

-Særlig når personen selv ikke vil hjelpes. Det aller viktigste nå er å få Housing-First metoden inn, som hovedmodell på nasjonalt plan. Dette gjorde Danmark for sju år siden, og det funger godt.

Filmskaperen opplever at det er viktig at Housing First-team ansetter personer med brukererfaring.

-Disse kan bidra der de andre ikke strekker til.

 

Housing First
  • Målgruppe: Personer som er bostedsløse og sliter med rus og /eller psykiske lidelser.
  • Overordnet mål for Housing First-modellen er at det skal bli slutt på bostedsløshet, og at det å bo med nødvendig oppfølging for å støtte bedringsprosessene til den enkelte, er et grunnleggende behov, som må dekkes før annen behandling og rehabilitering.
  • Det vurderes som viktig å arbeide med å finne en bolig som deltakeren vil bo i. Valgfrihet og påvirkning er viktige verdier.

Kilde: Metodehåndbok for Housing First

Fem sentrale prinsipper i Housing first-modellen:

  • Tilgang til bolig uten krav om rusfrihet eller behandling.
  • Deltakers ønske om type bolig og i hvilket bomiljø er viktig.
  • Housing First er recoveryorientert.
  • Støtte og tjenester er tilpasset deltaker.
  • Integrering i nærmiljø og nettverk

Kilde: Pathways to Housing

 

Kommenter:

Mer om

nyhet film housing.first rusproblem.og.psykisk.lidelse erfaringskonsulent bolig

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen