Publisert: 16. mars 2020.   Endret: 19. mars 2020
Housing First-teamet i Bodø

HJELPER PÅ NYE MÅTER: Som mange andre psykisk helse-team rundt i landet må også Housing First i Bodø gjøre store tilpasninger for å klare å hjelpe de 27 personene de følger opp, under den krevende korona-situasjonen. F.v. Tom Kåre Staurvik, Lars Jensen, Aina Brunstad (vikar til  23.03), Remi Larsen (leder) og Tobias Christensen. FOTO: Housing First Bodø

Housing First-team møter korona-krisen med telefon og god hygiene

Housing First-team møter korona-krisen med telefon og god hygiene

De ansatte i Bodøs Housing First-team bruker telefon og er nøye med hygiene, for å kunne fortsette å hjelpe de 27 personene de følger opp.

-Vi sitter nå i dag og ringer rundt til alle deltakerne, for å høre hvilke behov de har. Vi som er på kontoret holder god avstand og er svært nøye med hygienen, for å unngå at noen av oss blir smittet, sier leder for Housing First Bodø, Remi Larsen.

Går turer, ringer og hjelper til praktisk

Teamet har fire fast ansatte og en vikar, men bare fire som er i virksomhet på grunn av at en er i foreldrepermisjon. Dermed er de sårbare for smitte. Skype er ikke så aktuelt å bruke for å hjelpe folk, fordi de fleste av dem de følger opp ikke har dette.

-Vi tilbyr å møtes ute og gå turer med de som ikke har symptomer på forkjølelse og lignende. Vi dro også hjem til en person i dag og monterte en ny vaskemaskin, fordi den gamle var gåen, og man må nesten ha slike ting på plass. Vi tar alle forholdregler her, og det viktigste er å være nøye med håndhygiene og unngå direkte kontakt. Den vi besøkte har ingen symptomer, men oppholdt seg også i et annet rom, sier Larsen.

Han forteller at kona til en av de ansatte er leder på smitteavdeling på sykehuset.

-Så vi får gode råd i forhold til smittevern, påpeker han.

Må stadig tilpasse seg

Som leder for teamet føler han et stort ansvar for å ivareta målgruppen, som har både psykisk helse- og rusproblemer.

-Vi strekker oss alle så langt vi kan her. Mat fra Kirkens Bymisjon kjører vi ut og leverer, og setter på trappa om nødvendig. Det kommer stadig nye beskjeder om prosedyrer, så det er en krevende situasjon som krever at vi hele tiden tilpasser oss og er så forsiktige vi klarer, samtidig som vi prøver å gi så god hjelp som mulig, sier Larsen.

-Kan ikke bli syke

Selv var han i morges ute og leverte medisin til en hurtigbåt som skal ut på en øy hvor en av deltakerne bor.

-Vi kan ikke bli syke her som du skjønner, gjentar han.

Tilgjengelighet en nøkkelfaktor

Tilgjengelighet er viktig for et Housing First-team. Derfor har de bemanning på dag- og ettermiddagstid. Fra 8-21 er to til tre medarbeidere normalt tilgjengelige på dagtid, og en er på jobb på ettermiddag. De har også vakttelefon i helger fra 8-21.

-En del av deltakerne har ikke penger selv til å ringe oss, så vi må ringe dem. Vi ringer alle i starten av uka og har etter det telefonkontakt ut fra behov. Vi må slik situasjon er nå kutte det faste ukentlige hjemmebesøket hos deltakerne. Vi reiser kun ut til de som har stort behov for det her og nå, og tar da alle forholdsregler vi kan for å unngå å smitte eller bli smittet, sier han.

Også andre faste aktiviteter, som trening, klatring, konserter, kafébesøk og andre sosiale aktiviteter, har måttet tas ut. Alle fritidstilbud er uansett stengt ned nå.

-Vi forsøker som best vi kan å jobbe etter Housing First-metodikken i denne krevende situasjonen. Mange er jo naturlig bekymret i denne situasjon. Våre deltakere har ulike utfordringer,  som for mange gjør at det blir ekstra vanskelig nå. Andre tjenestetilbud er nå reduserte, og vi må prioriterer de med størst behov,  og ut fra hva vi har mulighet å løse her og nå, sier Larsen.

Videreføres med mulig budsjettkutt

Stemningen blant de ansatte er god, tross den vanskelige situasjonen.

-Vi er optimistiske, og prøver å løse utfordringene på best mulig måte, sier Larsen.

Teamet har i august i år eksistert i tre år. Det vil si at en treårig periode med tilskudd til driften er over.

-Det er bestemt at prosjektet skal videreføres. Vi er inne i en prosess med implementering i ordinær drift, som nå naturligvis blir satt noe på vent fordi her og nå-situasjonen krever så mye av oss, sier Larsen.

Budsjettet på tre millioner kuttes til 2,5.

-Det betyr at vi må redusere i driften eller lønnsbudsjettet. Men internt i hjemme- og oppfølgingstjenesten i Bodø, som prosjektet i dag er en del av, har vi prøvd å finne penger. Det jobbes med den saken, sier han.

HOUSING FIRST
  • Modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske helseproblemer.
  • Brukerne skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få.
  • Det er per i dag 22 Housing First-team i Norge. De to sist opprettede er teamene i Harstad og Kristiansand.

Kommenter:

Mer om

nyheter housing.first korona koronavirus korona-krisen

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen