Publisert: 25. mars 2020.   Endret: 26. mars 2020
koronateam ålesund

HOLDER AVSTAND, MEN STÅR SAMMEN: I Ålesund tar man grep på tvers av tilhørighet i Koronakrisen: Fra v.: Arild Kvamme, leder Mental helse, Ålesund, Lisbeth Slyngstad, rådgiver psykisk helse Ålesund kommune, Eva Bråland Sætre, leder av Kirkens Bymisjon Møre og Anne Karin Zeitz, leder av Bymisjonssenteret i Ålesund. (FOTO: Privat)

I Ålesund tar man grep på tvers av tilhørighet i koronakrisen

I Ålesund tar man grep på tvers av tilhørighet i koronakrisen

-Sammen finner vi frivillige. Det er etablert lokale hjelpetelefoner og matombringing fem dager i uka, og satt opp åpningstider for en kopp kaffe og samtale.

Det forteller Lisbeth Dorthea Slyngstad, rådgiver psykisk helse, stab Helse og velferd i Ålesund kommune.

I kommunen har man drevet et organisasjons-forum innen psykisk helse og rus, siden 2012. Forumet, som har blitt utvidet etter hvert, består av alle organisasjonene innen psykisk helse og rus i Ålesund, leder for komité for helse og omsorg, tre rådgivere fra kommunen, samt leder for psykisk helse og rus.

Normalt sett har de fire til fem faste informasjons-/ dialogmøter i året. Nå, når koronaviruset har endret alles hverdag, har forumets virksomhet endret karakter.

-Melder seg mange frivillige

Samarbeidsforumet har kanskje aldri før vært så viktig som nå, og vi arbeider mer hyppig sammen enn vanlig.

-Vi møtes nå på Skype og i fysiske møter med maks 10 fremmøtte. I møtene har vi også hatt med leder/koordinator for frivillighetsarbeidet/ innbyggertorgene i kommunen, forteller Slyngstad.

-Målet er å finne ut hvordan vi kan bidra nå og finne folk til å hjelpe. Vi skal ha nytt møte nå torsdag og vil fortsette med møter en gang i uka inntil videre.

Gjennom møtene fanger de også opp andre personer enn de i forumet, som kan bidra i aktivitet som kan hjelpe de som trenger det i denne spesielle tiden.

-Det melder seg mange frivillige, sier Slyngstad.

Hjelper ensomme og personer som sliter psykisk og/eller med rus

Organisasjonene som deltar i forumet er Mental helse Ålesund, Haram, og Ørskog/Skodje, LPP Ålesund og omegn, Angstringen Ålesund, Kirkens SOS, Kirkens Bymisjon Møre, LEVE, Frelsesarmeen/Varmestua, Suppebilen/Parat III og Støttegruppa for rusomsorg i Ålesund.

-Bymisjonssenteret er nå i gang med matombringing, det samme er Frelsesarmeen. Det er i hovedsak snakk om å bistå med matombringing og samtaler. Brukergruppen er i hovedsak personer som sliter med psykiske helseproblemer, eller er ensomme eller har rusproblemer, sier Slyngstad.

Hun forteller at Suppebilen har sine faste brukere, som treffer hverandre ute hver tirsdag og fredag, får en prat og ei suppe eller kaffe. De har også matposer som deles ut. Maten får de gratis fra matgrossistene i Ålesund.

-En del sliter med å sortere informasjon

Slyngstad snakket med Bymisjonen senest i dag.

-De fortalte at de treffer mange engstelige personer, som sliter med å sortere informasjonen som nå sendes ut via TV og radio. Det er tydelig at de trenger mer tydelig informasjon om Koronaviruset, farlighet og smitte, og hvordan de skal forholde seg til det hele, slår hun fast.

I tiden fremover vil to helsepersonell fra kommunen være tilgjengelig til faste tidspunkt på Bymisjonssenteret.

-Dette setter vi i verk for å informere mer tydelig om situasjonen og svare på spørsmål relatert til Korona viruset, sier Slyngstad.

Viktig supplement til de offentlige tjenestene

I forumet føler man at jobben man gjør er ekstra viktig nå.

-Gjennom samarbeid i flere år, kjenner vi hverandre godt. Dette er en stor fordel for tiden. Det gjør at vi kan spille enda mer på lag.

Slyngstad slår fast at tilbudet forumet gir er et viktig supplement til de offentlige tjenestene innen psykisk helse og rus, samt hjemmetjenestene nå.

-Dette ved at vi kan informere direkte om hva som gjøres, og også hva som er satt i gang av tiltak på NAV.

Får direkte informasjon

-Organisasjonene gjør litt av en jobb! Det er viktig at kommunens ansatte og frivillige /ideelle lag og organisasjoner kan utfylle hverandre, påpeker Slyngstad, som lærer mye om hva som gjøres av arbeid i de forskjellige organisasjonene.

-Vi får også direkte informasjon om det de ser er utfordringer blant de som tar kontakt, nor som er svært viktig når vi planlegger hvilke tiltak vi skal sette i gang i kommunen også.

Hun slår fast at det har vært nyttig med samarbeidet i årene før også.

-Vi arrangerer fagkonferanser sammen, markeringer rundt Verdensdagen for psykisk helse, Overdosedagen, Pårørendedagen med mer, sier Slyngstad.

Korona på toppen av kommunesammenslåing

Fra årsskiftet slo Ålesund kommune seg sammen med Haram, Ørskog, Sandøy og Skjodje.

-Å få Korona-krisen i denne tiden med kommunesammenslåing, hvor svært mange ting ikke er på plass, er utfordrende. Men det er mitt inntrykk at alle ansatte nå står sammen for å komme oss gjennom dette på best mulig vis.

-Viktige spørsmål for oss alle nå er: Hva er første prioritet? Hva kan vente?

 

 

Kommenter:

Mer om

samhandling god.hjelp.i.et.brukerperspektiv møre.og.romsdal nyheter koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid korona

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen