Publisert: 05. april 2020.   Endret: 05. april 2020
Håkon Stenmark

VIKTIG ROLLE: -Vi har signaler på at det er en del i flyktninggruppene som sliter ekstra nå. Her kan de kommunale psykisk helsetjenestene spille en viktig rolle, sier psykolog Håkon Stenmark. FOTO: Privat

-Flyktninger kan trenge ekstra psykisk helsehjelp nå

-Flyktninger kan trenge ekstra psykisk helsehjelp nå

-Lokale psykisk helsetjenester bør samarbeide med de som jobber med flyktninger i kommunen, og aktivt kontakte mottak under koronatiden.

Det mener psykolog Håkon Stenmark ved RVTS Midt. Han arbeider til daglig med psykisk helseoppfølging av flyktninger og asylsøkere i Trondheim.

-Kan minne om krigstilstand

-Det er en del med denne situasjonen nå som kan minne om å være i en krigstilstand, slik som tomme gater, et nyhetsbilde preget av mye dramatikk, det å være isolert i leiligheter og at det oppleves utrygt å ferdes ute, sier Stenmark. Det er viktig at vi som helsepersonell har et særlig blikk på gruppen av flyktninger og asylsøkere i denne situasjonen. RVTS Midt har derfor lagt ut informasjon på senterets nettside om flyktninger og pandemi, rettet mot psykisk helsepersonell.

-Vi har signaler på at det er en del i flyktninggruppene som sliter ekstra nå. Her kan de kommunale psykisk helsetjenestene spille en viktig rolle, mener han.

Vær aktiv og spør

Blant rådene hans er å undersøke både direkte med enkeltpersoner hvordan det går, og kontakte øvrige relevante instanser.

-Hør om de har kontakt med andre, og hvor isolerte de er. Tilby samtaler over Skype for eksempel. Kontakt andre tjenester som jobber med denne gruppen, og asylmottakene for å spørre om de opplever at det er noen som særlig sliter, oppfordrer Stenmark.

Bruk kanaler migrantene bruker

Ellers opplyser han om at det virker som mange i flyktninggruppen ikke søker informasjon i norske medier.

-Så det å bruke kanaler som de er vant til å bruke kan være lurt. Vi har hatt samarbeid med en moské i Trondheim for å nå ut med informasjon. Disse har egne nettsider også, sier han.

Andre aktuelle kanaler er Facebook-kanaler mange i målgruppen bruker, samt innvandrerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner. Han fremhever også det å gjøre tilgjengelig PCer, smarttelefoner, nettbrett for migranter som ikke har tilgang til internett.

Kommunisere via tolk

Stenmark sier at mange i målgruppen vil kunne snakke tilstrekkelig godt norsk til at man som psykisk helsearbeider kan prate direkte med dem.

-I noen tilfeller vil det være aktuelt å få med en tolk. Dersom de man skal hjelpe ikke har tilgang til internett og video, kan man for eksempel som hjelper snakke med tolke via video, mens tolken snakker med de som skal hjelpes via telefon. Da blir tolken bindeleddet, noe som ikke er optimalt, men bedre enn ingen kontakt, understreker Stenmark.

Kommenter:

Mer om

nyheter korona koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen