Publisert: 01. oktober 2020
Turid Irene Turunen

VEIVISER: Turid Irene Turunen er eneste erfaringskonsulent ved Finnmarkssykehuset, og bruker det samiske begrepet Ofelaš eller veiviser for å beskrive sin rolle. Denne uka møtte hun blant andre Napha og 22 andre erfaringskonsulenter i Bodø. FOTO: Gretha Evensen/napha.no

 

Erfaringskonsulenten - en veiviser og brobygger

Erfaringskonsulenten - en veiviser og brobygger

Ofelaš er samisk for erfaringskonsulent, og betyr blant annet også veiviser. Vi møtte Finnmarkssykehusets eneste erfaringskonsulent.

-Ofelaš kan være en veiviser, en som bygger broen sammen med deg. Ofelaš går ved siden av deg, kan støtte, men dytter ikke.

Avdekke ressurser

Slik beskriver erfaringskonsulent Turid Irene Turunen arbeidsinstruksen sin, basert på den samiske forståelsen av ofelaš. Hun jobber i Klinikk for avhengighet og psykisk helse i SANKS, ved Finnmarkssykehuset. Som eneste brukeransatte ved sykehuset opplever hun at kompetansen hennes er sterkt etterspurt. Turunen tolker oppdraget som brukeransatt til å være en stifinner eller veiviser, for pasienter med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller begge deler. Hun opplever at hun sammen med den det gjelder leter etter veier til bedring, blant annet ved å stille spørsmål som kan avdekke ressurser, og gi håp.

Brobygger

-Rollen som brobygger er en like viktig oppgave for ofelaš, ifølge Turunen.

Som brobygger bidrar hun til å skape forbindelse mellom pasient og samfunn, ved å vise vei fra pasientrollen til framtiden og hvordan en kan komme seg dit. En brobygger kan for eksempel kople sammen noe av det som har blitt borte. Dette kan være aktiviteter de har drevet med før.

Håpsbærer

-Vi er der for håpet. Jeg tenker at pasientene ikke skal være i sykehuset resten av livet. Vi må hjelpe til å finne ressursene, sånn at folk kan komme videre. Vi må være framtidsretta, og må sammen med brukeren sette mål som er oppnåelig, sånn at folk ikke mislykkes, sier hun, og viser til en pasient som sa dette til henne

«Etter at jeg har snakket med deg, så tror jeg på at jeg kan komme meg fram». Med det mente hun at Turunen, i kraft av rollen som brukeransatt i sykehuset, bidro til håp.

Måten du stiller spørsmål på er viktig, mener hun:

-For eksempel: «Er det noe du liker å gjøre? Hva likte du før? Hva har gjort at du kom ut av ting før?»

Oversetter

Ofelaš sin oppgave er også å bygge bro mellom pasient og behandler, ved blant annet å oversette fagspråk til et hverdagslig språk.

-Vi må huske at brukeren ikke forstår fagspråk. Han eller hun vil ikke framstå som dum, og viser derfor ikke at de ikke skjønner. Samtidig må vi forstå at de jo er eksperter på egen sykdom, mener hun.

Brobyggerrollen er særlig viktig der pasienten er samisk, og fagpersonene mangler samisk språk- og kulturforståelse. Mange klinikere i Finnmarksykehuset er norske, noe som er utfordrende. Turunen ser det som en av sine oppgaver å bidra til at samiske pasienter får bruke sitt eget språk, og fremhever at tolketjenestene må brukes.

Samlet 23 erfaringskonsulenter

I Bodø 30.september til 1. oktober deltok hun på en samling med 23 erfaringskonsulenter. Hva som er det særegne ved kompetansen til erfaringskonsulenten, hva erfaringskonsulenten kan bidra med og hva som skal til for at en står i jobben og utvikler seg var noen av temaene som ble drøftet. 

Kommenter:

Mer om

nyheter erfaringskonsulent erfaringskompetanse erfaringskonsulenter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen