Publisert: 09. januar 2021.   Endret: 08. januar 2021

SE VIDEO: Trykk på bildet, og se hvordan Thomas Kulbrandstad reiser rundt og støtter ulike FACT-team i Innlandet. Teamene består av ulike faggrupper fra både kommuner og spesialisthelsetjeneste, og jobber oppsøkende overfor personer med omfattende psykisk helse- og rusproblemer. FOTO/REDIGERING: Roald Lund Fleiner/napha.no. MUSIKK: bensound.com

SE VIDEO: Trykk på bild...

Ressursperson på hjul bistår FACT-team i Innlandet

Ressursperson på hjul bistår FACT-team i Innlandet

6 FACT-team i Innlandet blir snart til 8. Som del av satsingen er det ansatt en egen ressursperson for å understøtte teamene.

-Vi har 6 FACT-team i dag, og to til er under etablering. Min rolle er å være en koordinator og et bindeledd mellom teamene, sykehus, kommune og fylkesmannen, slik at oppbyggingen kan bli samkjørt og av god kvalitet, sier FACT-koordinator i Innlandet, Thomas Kulbrandstad.

«Edderkopp»-rolle

Innenfor de til enhver tid gjeldende koronasmitterådene opererer han som en slags «edderkopp», som både bringer inn og henter med seg erfaringer til og fra FACT-teamene.

-FACT-team jobber oppsøkende overfor mennesker med alvorlige psykisk helse- og rusproblemer, og jeg forsøker på samme måte å jobbe litt oppsøkende overfor teamene, sier han.

Drifter 10 nettverk

En nøkkeloppgave for teamene er å få til et godt samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, som begge stiller med ansatte i teamene. I tillegg til tidvis å reise rundt har Kulbrandstad opprettet 10 ulike nettverk for ansatte i teamene, som han drifter, og som i stor grad møtes digitalt.

-Det er ulike roller i hvert team, og i de digitale møtene kobler jeg sammen folk fra ulike team som har de samme rollene. Hensikten er at de skal kunne dele erfaringer og lære av hverandre, og oppleve å være del av en større satsing som FACT er, forklarer han.

Diskusjonspartner og idégenerator

I en filmreportasje napha.no har laget om hvordan han jobber, møter man teamledere både i Gjøvik og Lillehammer som forteller om stor verdi av å ha Thomas som diskusjonspartner, og at de tar med seg gode ideer fra de andre teamene gjennom ham.

I reportasjen intervjues også to seniorrådgivere hos Fylkesmannen i Innlandet, som forteller om hvordan FACT-satsingen ble så stor at det ble nødvendig med en ressurs som kunne drive satsingen fremover på en samordnet måte.

Høyt prioritert

-Et viktig poeng er at stillingen min er lagt inn under divisjonsdirektør for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet. En slik organisering er med på å understreke at dette er en satsing det legges mye tyngde i. Det betyr at den er prioritert på høyt nivå i organisasjonen, noe som også signaliserer ut til alle team og samarbeidspartnere at det er viktig med erfaringsdeling og samkjørt satsing for å oppnå tjenester av god kvalitet, sier Kulbrandstad.

Bytter jobb – men satsingen videreføres

Han har vært i stillingen siden høsten 2019. Fra 1. mars 2021 begynner han hos Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

-Jeg skal også der jobbe mye med ACT og FACT, og det er ansatt en ny person som kommer inn i jobben jeg har nå som koordinator. Så satsingen fortsetter med uforminsket styrke, sier Kulbrandstad.

-FACT-team jobber oppsøkende overfor mennesker med alvorlige psykisk helse- og rusproblemer, og jeg forsøker på samme måte å jobbe litt oppsøkende overfor teamene, sier Thomas Kulbrandstad. FOTO: Privat

Kommenter:

Mer om

act-.og.fact-team fact oppsøkende.team rusproblem.og.psykisk.lidelse reportasjer video nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen