Publisert: 16. november 2017.   Endret: 17. november 2017
Nettverk for ACT og FACT i Oslo

Nettverk for ACT/FACT-team i Oslo

Nettverk for ACT/FACT-team i Oslo

– Vi ser at det er behov for en møteplass og felles læringsarena. Målet med nettverket er å bidra til etablering og drift av ACT/FACT-team, sier Stig Hermann Nygård, seniorrådgiver i Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Den første samlingen i et nytt nettverk for ACT og FACT-team ble arrangert i Oslo i begynnelsen av november, skriver ROP.no. Rundt 60 deltakere møtte opp for å høre hvordan team kan jobbe for å få brukere i arbeid, få gode råd til oppstart og lære av erfarne team.

-Evaluering av ACT/FACT-team har vist at modellen kan bidra til økt livskvalitet for brukerne, mindre bruk av tvang og færre liggedøgn i psykisk helsevern. Derfor er det et klart ønske fra Helsedirektoratets å etablere nye team.

Fem team og fem nye

Fem ACT/FACT-team er allerede etablert i Oslo, noen har vært i drift i flere år. I år har Oslo fått oppstartsmidler til ytterligere fem team.

Oslo har også fått midler til et pilotprosjekt med FACT for ungdom.

 

 

 

PILOT: -Oslo har fått midler til å starte et pilotprosjekt med FACT-team for ungdom, forteller seniorrådgiver Stig Hermann Nygård fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (Foto: Kari Nysveen)

Kommenter:

Mer om

act fact oppsøkende.team nyheter oslo act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen