Hopp til meny
Pengetrapp
NEDTRAPPING?: -Noen kommuner har allerede måttet avvikle psykologstillinger av økonomiske grunner, skriver blogger og kommunepsykolog Birgit Valla. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Bekymret for psykologer i kommunene

-Jeg er bekymret. Stimuleringsmidlene til psykologstillinger i kommunene tar snart slutt, og ingen varig finansieringsordning er i sikte, skriver blogger og kommunepsykolog Birgit Valla.
Birgit Valla
BEKYMRET: Blogger og kommunepsykolog Birgit Valla.

BIRGIT VALLA

  • Birgit Valla er kommunepsykolog i Stange kommune i Hedmark.
  • Hun har også fem års erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
  • I en fast blogg på Psykologforeningens nettside deler hun sine personlige tanker om hverdagen som kommunepsykolog.
  • Med tillatelse fra Psykologforeningen gjengir napha.no deler av blogginnleggene.

-De psykologene som gikk i gang med høyt engasjement står i fare for ikke å få fortsette fordi kommunene ikke greier å ta regningen selv. Noen kommuner har allerede måttet avvikle psykologstillinger av økonomiske grunner, skriver Birgit Valla i blogginnlegget Bekymringsmelding på Psykologforeningens nettside.

-Kan ikke smøre tynt utover

Valla beskriver hvordan hun de siste to og et halvt årene har vært med å bygge opp et lavterskeltilbud for barn og unge i Stange kommune.

-Problemet er at tilbudet bare gjelder frem til man er 6 år eller er gravid. For å kunne utvide det til å gjelde hele aldersgruppen barn og unge trenger vi to psykologer til. For å greie å opprettholde den gode kvaliteten vi nå har, kan vi ikke smøre ressursene tynt utover, skriver Valla.

Bekymret for fortsettelsen

Hun mener mange andre kommuner også har entusiastiske psykologer, som ønsker å lage tjenester som er i tråd med befolkningens behov og ønsker, og der samarbeid med andre faggrupper verdsettes.

-Psykologer i kommunen er en satsing fra regjeringens side. Det har blitt satt av flere millioner på statsbudsjettet til disse stimuleringsmidlene som ble gitt kommunene over tre år. Men nå ser jeg altså med bekymring på fortsettelsen, skriver Valla.

-Statlig medfinansiering haster

Hun mener det haster med en varig statlig medfinansiering av psykologer i kommunene.

-Det tar tid å bli kjent og finne sin rolle i kommunen. Og det tar tid å bygge opp tjenester. Mange psykologer har gjort nettopp det. Jeg er meget bekymret for at det arbeidet som er gjort kan vise seg å bli penger ut av vinduet, skriver hun.

-Svært dårlig økonomi

Valla mener det vil være svært dårlig økonomi å risikere å miste de psykologene som nå er i gang.

-I lys av samhandlingsreformen burde man tvert i mot ta vare på de kommunene som er godt i rute med det psykiske helsearbeidet, og sikre at psykologene der kan fortsette det viktige arbeidet som er begynt, mener hun.

Hopp til meny