Hopp til meny
Berit Rustand2
KOORDINATOR: NAPHA-rådgiver Berit Rustand skal koordinere arbeidet med det nasjonale temanettverket om brukerkunnskap. Foto: Kjell-Ivar Myhr

Agder får temanettverk

Nå er det klart hvem som får etablere nasjonalt temanettverk om brukerkunnskap.
Arve m globus 2
PROSJEKTLEDER: Arve Almvik er prosjektleder for nasjonale temanettverk i NAPHA. Foto: Kjell-Ivar Myhr.

Tre søkere hadde meldt seg da søknadsfristen gikk ut i mai: Universitetet i Agder, UnniK AS og Erfaringskompetanse.no.

Nå er det klart at oppdraget gis til Universitetet i Agder (UiA), der nettverket vil bli organisatorisk forankret i Praxis-sør. Begge miljøene har formalisert kontakt med det brukerstyrte senteret ROM-Agder og brukerorganisasjonen A-LARM .

- Vi ser fram til å samarbeide med Universitetet i Agder om etablering og drift av nasjonalt temanettverk om brukerkunnskap, sier prosjektleder for nasjonale temanettverk Arve Almvik i NAPHA til Napha.no.

Forhandlinger

Før det ble bestemt hvem som skulle få etablere temanettverket, var NAPHA i forhandlinger med alle søkerne.

Alle tre leverte også skriftlige svar på spørsmål fra NAPHA i etterkant av forhandlingene.

- Skriftlige tilbud, muntlig fremlegg i forhandlinger, samt skriftlige svar på spørsmål i etterkant av forhandlingene er lagt til grunn for vurderingen av tilbudene, sier Almvik. 

Best på

Universitetet i Agders søknad er vurdert som best på formidlings- og publiseringserfaring, konkretisering av arbeidsprosess, beskrivelse av samarbeidsformer, egeninnsats og budsjett.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er vurdert som best når det gjelder ressurser og kompetanse på temaområdet. Det anses å ha høy formidlings- og publiseringserfaring, samt solid inkludering av temanettverket i egen virksomhet.

Unnik AS er vurdert best på prosjektgjennomføring og milepælplan, og gjør det også sterkt på beskrivelse av arbeidsprosess og samarbeidsformer.

Når valget til slutt falt på Universitetet i Agder, så var det fordi det ble vurdert som det beste tilbudet samlet sett.

Klage

Søkerne som ikke nådde fram, har hatt anledning til å komme med innsigelser mot avgjørelsen, og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har benyttet seg av dette.

Klagesaken er ennå ikke endelig avgjort, men temanettverket er uavhengig av dette gitt Universitetet i Agder.

- Det betyr at vi kan komme igang med arbeidet i nettverket i løpet av kort tid, sier Almvik.

Startmøte

Han opplyser at det planlegges et startmøte i løpet av september.

Arve Almvik er prosjektleder for nasjonale temanettverk i NAPHA, mens NAPHA-rådgiver Berit Rustand vil koordinere arbeidet med temanettverket om brukerkunnskap.

Hopp til meny