Hopp til meny
Schizofrenidagene
I NOVEMBER: Schizofrenidagene holdes i Stavanger 4.-8. november. FOTO: schizofrenidagene.no.

Schizofrenidagene - arena for sosialt entreprenørskap eller bidragsyter til multippel reduksjonisme? Del 2

NAPHA-blogger Odd Volden mener Schizofrenidagene har et for ensidig psykologisk og spesialisthelsetjenesteorientert program.
Odd Volden
NAPHA-blogger Odd Volden.

ODD VOLDEN

  • Odd Volden er brukeraktivist og faglig rådgiver i NAPHA.
  • Han holder et skarpt blikk på psykisk helse, og blogger jevnlig på napha.no

I del 1 av dette blogginnlegget gjorde jeg rede for hva som ligger i begrepene sosialt entreprenørskap og multippel reduksjonisme. Vi starter derfor del 2 med litt repetisjon:

Sosialt entreprenørskap dreier seg ofte om å dyktiggjøre mennesker til å hjelpe seg selv, gjennom å bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold. I Norge kan magasinet =Oslo, Barnevernsproffene og Pøbelprosjektet trekkes fram som eksempel.

Reduksjonisme: I mange sammenhenger er det fint at vi ser bort fra mylderet av saksforhold og konsentrerer oss om noen få ting (reduksjonisme). Hvis vi ikke hadde evnen til å se bort fra noe og konsentrere oss om noe annet, ville verden vært fullstendig uhåndterbar.

Multippel reduksjonisme: Problemet på psykisk helsefeltet er at reduksjonismen ofte kommer ut av kontroll. Reduksjonen skjer på så mange nivåer, og i så mange sammenhenger, at ingen kan sies å ha oversikt.

Spesialisthelsetjenesten reduserer, kommunene utvider

Der spesialisthelsetjenesten bygger sin virksomhet på reduksjonisme, forstått som forsøk på å finne årsaken til uro og kriser i fysisk eller psykisk svikt hos enkeltindivider, forsøker kommunene så godt de kan, ofte med langt spedere ressurser, å utvide brukerens handlingsrom, nettverk, selvtillit og ”plass på jorden”.

Dette gjøres blant annet gjennom å opprette gode møteplasser, gi muligheter for skapende arbeid og legge til rette for sosial turisme (tilrettelagt og assistert reisevirksomhet for grupper av mennesker som av ulike årsaker - lave inntekter, psykososiale funksjonsnedsettelser, m.v. - sjelden kommer seg avgårde på egen hånd).

For meg peker noen av artiklene i NAPHAs kunnskapsbase i retning av sosialt entreprenørskap, selv om de rent teknisk og formelt kanskje ennå ikke fullt ut lar seg ramme inn av denne tenkningen. Et eksempel kan være artikkelen Hvorfor så årntli´ når vi har recovery?

Artikkelen er skrevet av ansatte i Hinna bydel i Stavanger. Det skulle vært interessant å vite hvordan artikkelforfatterne vurderer programmet til årets Schizofrenidager. Slik jeg leser artikkelen, er den et like viktig bidrag til livets sirkel som noe av det man finner i konferanseprogrammet. Jeg kan ikke forstå at Schizofrenidagene 2013 ville blitt dårligere av at stemmene som målbæres i artikkelen hadde nådd deltakerne på konferansen, snarere tvert i mot.

Ny regjering

Norge skal nå styres av en borgerlig regjering. Det skal bli spennende å se om det vil føre til at sosialt entreprenørskap får større plass på psykisk helsefeltet, eller om en blåspettet regjering vil vise seg å være like servil overfor psykiatere, psykologer og sykepleiere som alle foregående regjeringer har vært. 

Ingen drahjelp fra Schizofrenidagene

En gjennomgang av programmet til Schizofrenidagene 2013 viser at en ny regjering ikke vil få noen drahjelp derfra. Ikke i år i hvert fall. Jeg kan ikke huske å ha sett et så ensidig psykologisk og spesialisthelsetjenesteorientert program for denne konferansen noensinne.

Dette kamufleres riktignok godt. Det er som vanlig gjort plass til kunstnere, musikere, forfattere, rikssynsere og brukeralibier (for ordens skyld: Jeg har selv ved tre anledninger tjenestegjort som brukeralibi under Schizofrenidagene).

Tittelen The Circle of Life peker i retning av bredde og mangfold. Men om vi ser på de enkelte innleggene, og på hvem som skal holde dem, finner vi fort at det er det sedvanlige psykiatriske filigransarbeidet som dominerer.

Ikke et dårlig program

Det betyr ikke at programmet er dårlig. Målt mot noen parametere kan man tvert i mot hevde at programmet er både godt og konsistent. Det har et sterkt barn og unge-perspektiv. Det går an å finne en rød tråd. For leger, psykologer og noen helsesøstre er dette sikkert interessant (hvilket ikke nødvendigvis er det samme som at det er nyttig i hverdagen).

For den jevne vernepleier, sosionom, sykepleier, ergoterapeut eller barnevernspedagog, enten hun jobber i stat eller kommune, er det vanskelig å se at dette vil gi mye annet enn et avbrekk fra hverdagen og nok et innblikk i hvordan leger og psykologer tenker og forsker.

Jeg finner knapt et praktisk prosjekt, verken i plenum eller parallellsesjoner. Sosiobiten i den biopsykososiale modellen er så godt som fraværende. Her er ingen barnevernsproffer eller pøbler. Her er ingen frivillig sektor. Her er knapt nok en referanse til kommunal sektor.

Et skritt tilbake

Jeg har alltid slitt med Schizofrenidagene. Uansett hvor folkelige PsykOpp har forsøkt å framstå, har spesialisthelsetjeneste- og psykiatriforankringen alltid skint sterkest. Jeg hadde stor sans for Gerd Ragna Bloch Thorsen og hennes kreativitet og visjoner. På sitt beste har Schizofrenidagene i hvert fall vært i nærheten av å være en representativ feiring av mangfoldet  på feltet. Men årets utgave er definitivt ikke blant disse.

Brukerrepresentantene i arrangementskomiteen bør vurdere å trekke seg. Jeg har siden nittitallet tenkt at det er et problem at PsykOpp benytter seg av lokale brukerrepresentanter i komiteen for en konferanse av Schizofrenidagenes dimensjoner. Nå er det på tide å si det offentlig:

Enten får PsykOpp supplere med erfaringsstemmer (for eksempel fra Erfaringskompetanse.no) og representanter for kommunesektoren (for eksempel fra NAPHA) som kan matche legene og psykologene i programkomiteen, eller så må vi en gang for alle slutte å betrakte Schizofrenidagene som en bredspektret og feltrepresentativ psykisk helse-festival.

Mest opptatt av psykiatri

Nå har PsykOpp aldri lagt nevneverdig skjul på at det er psykiatri og ikke psykisk helse de er mest opptatt av. Det er kanskje på tide å ta dem på alvor. I del 1 av dette blogginnlegget stilte jeg noen spørsmål til deg som vurderer om du skal melde deg på årets konferanse:

Finner jeg noe jeg kan bruke? Hva tenker jeg om brukerperspektivets plass på konferansen? Hva tenker jeg om samhandlingsperspektivet på konferansen? Hvorfor bør sjefen min si ja hvis jeg og noen av kollegaene mine søker om å få dra på Schizofrenidagene 2013? Hvorfor bør hun si nei?

Jeg oppfordrer fagfolk og ledere som vurderer å delta på konferansen om å svare på disse spørsmålene før de tar beslutningen om deltakelse. Dersom Schizofrenidagene 2013 fortsatt virker som en god idé, er det jo bare å dra til Stavanger i begynnelsen av november.

Men vi kan ikke fortsette å bruke skattepenger på å la kommunale psykisk helsearbeidere og miljøpersonale i spesialisthelsetjenesten rutinemessig dra på hotell i Stavanger hver høst, for å få et avbrekk fra hverdagen og sole seg i glansen av nasjonale og internasjonale forskere fra det psykiatriske og psykologiske fagfeltet.

Spørsmålet i overskriften

Hva svarer jeg så på spørsmålet i overskriften for dette todelte blogginnlegget:

Er Schizofrenidagene en arena for sosialt entreprenørskap, eller en bidragsyter til multippel reduksjonisme?

Jeg mener at PsykOpp i år mer enn noensinne bidrar til den multiple reduksjonismen. Ved å se bort fra de sosiale, kommunale og sivile bidragene til The Circle of Life, gir konferansen et fortegnet bilde av livssirkelen.

Det er ikke feil å formidle resultater fra forskning på tilknytning og på gode og vanskelige liv. Det som er feil, er at konferansedeltakere som i sin praksis like gjerne forholder seg til sosialt entreprenørskap og identitetsbygging som til psykoterapi og miljøterapi, ikke får verken påfyll av eller anerkjennelse for dette.

PsykOpp bør ta et valg

PsykOpp bør ta et tydelig valg: Enten må Schizofrenidagene (under nytt navn) bli en representativ psykisk helse-festival, med en bred og representativ programkomité. Eller så må den være redelig nok til å innrømme at den, når det kommer til stykket, alltid har vært og alltid vil være en psykiatrisk fagkonferanse, til hygge og nytte for leger, psykologer og sykepleiere som ikke trives så godt på det moderne psykisk helsefeltet.

Hvis PsykOpp ikke ønsker å ta dette valget, blir vi andre nødt til å velge for dem. Da kan jeg ikke se at vi har noe annet valg enn å velge bort denne konferansen.

Dagens musikalske

Selv en kritisk blogger fra Sandnes, Stavangers sterkt voksende lillebror i sør, må innrømme at det har kommet noe godt fra siddisbyen, i tillegg til fagfolkene fra Hinna bydel.

I dag får dere derfor Stavangerensemblet med Trega deg igjen, opptaket er for sikkerhets skyld fra en festival i Sandnes, et steinkast fra bloggerens barndomshjem (bloggeren var selvfølgelig tilstede på konserten:)

Hopp til meny