Publisert: 14. juni 2018.   Endret: 14. juni 2018
David Rogne, Dolores Brox og Reidun Sundli Ramberg fra Lærings- og mestringssenteret, St.Olavs Hospital HF

PLASS TIL FLERE DELTAKERE: Lær av ledere og erfaringskonsulenter fra kommuner og enheter på samling viktig for nyskaping i psykisk helse- og rustjenestene i Midt-Norge. David Rogne (tv) og Reidun Sundli Ramberg (th) er mestringsveiledere og Dolores Brox (midten) seksjonsleder ved Lærings-og mestringssenteret ved St. Olavs Hospital. 

Erfaringskompetanse – hvordan lykkes i Trøndelag?

Erfaringskompetanse – hvordan lykkes i Trøndelag?

Få til gevinst og løse utfordringer ved hjelp av medarbeidere med brukererfaring? Fortsatt plasser igjen 19. juni for ledere og andre med lyst til å innovere.

Samling om erfaringskompetanse for ledere, fagutdannete og erfaringskonsulenter i Midt-Norge med lyst til å utvikle gode psykisk helse og rustjenester.

Tid og sted: Stjørdal DPS, tirsdag 19. juni, kl 9.00. Påmelding til mbstrete@hnt.no. Se hele programmet.

-Det er ønskelig at flere kommuner og DPS skal tilsette erfaringskonsulenter og få brukerkompetanse inn i enhetene. Mange ønsker seg mer kunnskap om hvordan gå frem og hvordan lykkes med det, sier Møyfrid Kjølsdal, faglig rådgiver i NAPHA.

Lær av ledere som har forsøkt

Kommuner og enheter som ligger foran, kommer til samlingen.

Dolores Brox, seksjonsleder ved Lærings- og mestringssenteret ved St. Olavs Hospital kommer sammen med mestringsveilederne Reidun Sundli Ramberg og David Rogne. Senteret har satset på erfaringskompetanse i fem og et halvt år, og erfaringen er svært positiv.

Dra nytte av unik kompetanse

-Tilbakemeldingen fra pårørende og pasienter er at de blir møtt med unik kompetanse. Mestringsveilederne, som har henholdsvis pårørendeerfaring og rusavhengighetserfaring selv, fungerer som brobyggere, og bidrar til opplevelse av likeverd og håp, sier Dolores Brox.

I gruppetilbudet for pårørende er alltid mestringsveilederen med. Det samme i 12-trinnsbehandlingen over seks uker for rusavhengige pasienter.

Jakt på gode kandidater

Reidun Ramberg har lang erfaring fra pårørendearbeidet, og Brox kunne allerede nyte godt av hennes kompetanse da hun tiltrådte som leder for to år siden. David Rogne ble tilsatt i 2016. Hans kompetanse fikk seksjonen tak i ved stillingsutlysning, gode søknader fra flere kandidater og intervjuprosess som ved andre ordinære ansettelser, der man jakter på unik kompetanse.

Stig Antonsen, leder for enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune og Anita Veivåg, avdelingsleder psykisk helse og oppfølging, Levanger kommune kommer også med spennende perspektiver. 

Lær av andre erfaringskonsulenter

Å ansette erfaringskonsulenter forplikter, skrev Torbjørn Mohn-Haugen napha.no 18. mars i år. 

Mohn-Haugen er erfaringskonsulent i Bydel Gamle Oslo, og styreleder Erfaringssentrum, erfaringskonsulentenes interesseorganisasjon. Han kommer til samlingen.   

I blogginnlegget nevner han utfordringer mange erfaringskonsulenter støter på i jobben: 

  • Hva slags rettigheter har jeg i forhold til lønn?
  • Jeg får ikke lov til å skrive journal.
  • Jeg står i en jobb der jeg føler at rollen min vannes ut, og at jeg gjør samme jobb som de andre ansatte.
  • Jeg synes det er veldig vanskelig å ikke vite om jeg har jobb om tre, seks eller tolv måneder.

Under samlingen i Stjørdal skal det dannes et nettverk som erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring i kommunene i Midt-Norge kan få støtte fra og bli med å utvikle videre.

Brukerstemmen-nettverket tok initiativ

Ideen bak denne samlingen springer ut fra nettverket Brukerstemmen i Nord-Trøndelag. I arbeidsgruppen sitter erfaringskonsulent Morten Koldaas fra Crux, Stein Arve Strand fra KOrus, Ann Inger Leirtrø, avdelingsleder ved DPS Stjørdal, Heidi Westerlund, KBT Midt-Norge og Andreas Evenhus, leder for Oppfølgingstjenesten i Stjørdal kommune  

De ønsker at deltakerne skal bli inspirert og motivert! 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Unni Pedersen har innvilget økonomisk støtte til samlingen.

Vi vil ha deg med på Erfaringskompetansesamling 19. juni 

 

Erfaringskompetansesamling, Stjørdal 19. juni

Deltakerne vil få innsikt i hvordan erfaringskompetanse, erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring eller dobbeltkompetanse kan bidra til å utvikle bedre tjenester.  

  • Erfaringskonsulentens rolle og funksjon
  • Lederes erfaringer med å tilsette erfaringskonsulenter som en del av staben
  • Erfaringskonsulenters erfaringer med yrket og rollen
  • Praksiseksempel: Hvordan erfaringskompetanse nyttes ved Crux Jarlegården oppfølgingssenter

Kommenter:

Mer om

erfaringskompetanse trøndelag brukerkunnskap

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen