Publisert: 24. november 2016.   Endret: 24. november 2016
Berit Østberg,erfaringskonsulent, (foran) og Gunnhild Bjørnes, psykisk helsearbeider (bak) i Levanger kommunene (2)

LIVREDNING OG BEDRING: -Jeg har alltid vært kjempeglad i hunder og friluftsliv, forteller erfaringskonsulent Berit Østberg (foran) som mener det er en nøkkel til bedring å sette seg nye mål. Gunnhild Bjørnes (bak) fra Levanger kommune er blant hjelperne som ser muligheter som den enkelte kan strekke seg mot.

Viktig med drømmer og mål

Viktig med drømmer og mål

Livredning spiller en rolle på flere måter for Berit Østborg. Hun er erfaringskonsulent innen psykisk helse i Levanger, og trener redningshund på fritiden.

Bra-boka kaller Berit Østborg det som ble et enkelt, men effektiv verktøy for henne. I en bok med blanke ark noterte hun hver dag noe positivt hun hadde gjort i løpet av dagen.

-Jeg tok med boken til behandleren min når jeg møtte henne. Dette var noe av poenget, for da måtte jeg skrive ned noe. At jeg hadde stått opp en dag, kunne være nok. Slik begynte min bedringsprosess, forteller Berit Østborg.

Kompetanseutvikling i Nord-Trøndelag

Berit Østborg (erfaringskonsulent) og Gunnhild Bjørnes (miljøarbeider) i psykisk helse og oppfølgingstjenesten i Levanger holdt det første foredraget da den årlige samlingen for kompetanseutvikling og nettverk innen rus- og psykisk helse i Nord-Trøndelag startet i Steinkjer 23. november. Tema for det to dager lange programmet er brukermedvirkning og brukererfaring i tjenesteutvikling. Deltakerne fikk også høre foredrag fra erfaringskonsulent Solveig Bartun Rob som fortalte om Erfaringspanelet i Bergen  og Syng deg friskere - koret, som fortalte om hvordan deltakelsen har bidratt til mestring. Brukerplan med tall og oversikter fra Nord-Trøndelag ble også presentert og diskutert.     

Erfaringskonsulent i Levanger

-Vi er stolte av å ha Berit, det er fortsatt nytt i fagfeltet å ha erfaringskonsulent i staben, sier Gunnhild Bjørnes. Bjørnes er miljøarbeider med videreutdanning i psykisk helse, og mange års erfaring fra tjenestene i Levanger kommune.

Som erfaringskonsulent i Levanger kommune bidrar Østborg med veiledning, motivasjon og eksponering. Hun er med i planmøter i kommunen og i gruppetimer med brukere.

-Jeg har en tung historie bak meg med erfaringer jeg gjerne skulle jeg vært for uten. Men, når jeg først har den erfaringen, er det godt å kunne hjelpe noen andre, forteller Berit Østborg.

15 år med sykdom, særlig alvorlige tilbakevendende depresjoner og selvmordsforsøk, er blant erfaringene hun bærer på. At hun er så frisk som hun er nå, gir håp til andre.

-Viktig med drømmer og mål

-Det er ingen selvfølge at jeg lever i dag, forteller Berit Østborg.

En psykiatrisk sykepleier fanget henne opp i et avgjørende øyeblikk. Senere, som bruker av tilbudet Losen i Levanger kommune, fikk hun etter hvert grepet om egen bedringsprosess. I dag er hun initiativtaker til en selvhjelpsgruppe, samtidig som hun stadig setter nye mål i sitt eget liv. Dette skal vi straks få høre mer om.

-Erfaringen vår er at det virker å sette mål og følge drømmer. Målene trenger ikke å være så store, men menneskers drømmer er blitt en viktig del av arbeidsdagen vår, sier Bjørnes.

To hunder - livredning

Berit blåser selv liv i en gammel drøm.

-Fra jeg var liten har jeg vært glad i hund, og for 30 år siden, før jeg selv fikk familie, var jeg engasjert i hjelpekorps. Jeg lurte på om jeg skulle tørre å prøve meg i dette miljøet igjen.

Bestå en prøve

Med de to belgiske gjeterhundene av typen groenendael, har Berit tatt opp igjen interessen for friluftsliv og aktivitet. Pim var prøveklut, anskaffelsen i seg selv et første skritt. Unghunden Lala trenes nå til neste milepæl. I løpet av 2017 skal hund og eier (trener) gjennom en ukes testing døgnet rundt for til slutt å bestå søksprøver. Målet er godkjent hundefører i Norske redningshunder.

-Dette sier oss først og fremst, noe om hvor viktig det er å gå etter det man higer etter. Finne noe å strekke seg etter, sier Gunnhild.

Skrive ned det positive

Tilbudet Losen i Levanger benytter i dag bra-boka, som Gunnhild Bjørnes gjerne kaller for Berit-boka. Brukerne av Losen skal allerede være motiverte og ha sagt ja til å jobbe med endring. Det er en forutsetning at de jobber aktivt med utfordringene sine, så hva de skriver i bøkene, er det kun de selv som ser. Gunnhild og Berit underviser derimot i hvordan boka kan være nyttig.

-Hensikten er at hver og en begynner å lete etter det som er positivt. Selv små ting er verdt å notere, for eksempel at man har tatt en telefon man gruet seg til. Jeg vet at det kan være lett å dette tilbake til gamle mønstre, men da boka minne om hvor man var på vei. Det ligger bevisstgjøring i dette.

-Riktig å stille noen krav

-Jeg ser brukerne på en annen måte enn dem som ikke selv har den erfaringen jeg har, sier Berit.

Noen ganger kjenner hun seg igjen i dem hun møter. Hun kunne selv være unnvikende og kom ofte med unnskyldninger for ikke å ha gjort "hjemmeleksen sin", mener hun.

-Hvis noen hadde stilt litt større krav til meg - gitt meg noen klare retningslinjer - samtidig med oppfølging, er det ikke sikkert jeg ville vært syk i 15 år, sier Berit.

Det handler blant annet om å ikke gi seg så lett, gi et lite puff, forvente noe, spørre en ekstra gang, også om hvordan det går med de pårørende, som barn og ektefeller.

-Berit har lært oss å at det kan være riktig å stille mer krav til den enkelte, sier Gunnhild Bjørnes.

Kompetanseutvikling og nettverk innen rus og psykisk helse i Nord-Trøndelag 2016

Nettverkssamling i Steinkjer 23.-24. november 2016.

Nettverkssamlingen er arrangert i samarbeid mellom Kompetansesenter rus Midt-Norge (Korus Midt), Mental Helse, Alle kan, KBT Midt-Norge og NAPHA.

113 deltakere fra rus- og psykisk helsearbeid i kommunene Stjørdal, Verdal, Levanger, Steinkjer, Frosta, Grong, Høylandet, Inderøy, Leksvik, Lierne, Midtre Namdal, Namdalseid, Namsos, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, samt representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner i området, og  fra kompetansesentrene.  

 

Losen i Levanger

Rehabiliteringstilbud organisert under Psykisk helse og oppfølgingstjenesten i Levanger kommune. 

For voksne over 18 år som har utfordringer innen psykisk helse/og ettervern rus, men er i en aktiv og målrettetrehabiliteringsprosess, og har behov for støtte/oppfølging i sin videre tilfriskning. Det er en forutsetning at deltakere på Losen må være motiverte for å jobbe aktivt med sine utfordringer. '

Losen samarbeider med andre kommunale tjenester, frivillige lag og foreninger.

  • Åpent to dager pr uke.
  • Det gis vedtak på tilbudet.
  • Tilbudet er gratis

 

 

DELTAKERNE i Syng deg friskere-koret har også utfordret egne grenser, satt seg mål og fulgt en drøm underveis. Her under musikalsk ledelse av Grethe Daling sang de nydelige for nettverket i Nord-Trøndelag, og dro med seg salen på et av refrengene.

Kommenter:

Mer om

brukerkunnskap erfaringskonsulenter brukermedvirkning nyheter recovery nord-trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen