Publisert: 08. oktober 2020.   Endret: 08. oktober 2020
Erfaringskonsulent, trives i rollen, planlagt ansettelse

ANSETTE ERFARINGSKONSULENTER: Hvordan legge til rette for at erfaringskonsulentene skal trives og kompetansen komme til nytte? Kanskje trenger de det samme som en psykolog som blir ansatt!   

Erfaringskonsulentens rolle – paralleller til psykologer i kommunene 

Erfaringskonsulentens rolle – paralleller til psykologer i kommunene 

-Mye er gjenkjennelig fra psykologsatsingen og hvordan psykologene opplevde sin situasjon, sier Kjetil Orrem, faglig rådgiver i NAPHA.

En merkelig og litt søkt sammenligning, erfaringskonsulenter er da mer radikalt og nytt, tenkte jeg først, men Åkerblom, Agdal og Haakseths rapport om erfaringskonsulentenes arbeidssituasjon (Erfaringskompetanse.no), ga meg en a-ha-opplevelse. Mye var gjenkjennelig fra psykologsatsingen og hvordan psykologene opplevde sin situasjon, sier Kjetil Orrem, faglig rådgiver i NAPHA. 

Fra 2014-2019 bisto NAPHA Helsedirektoratet i satsingen på å få flere psykologer ansatt og  kompetansen deres best mulig utnyttet i kommunene. 

På et webinar for arbeidsgivere, ledere og erfaringskonsulenter om rolle og arbeidssituasjon 8. oktober presenterer Ellen Hoxmark (leder) og Kjetil Orrem (faglig rådgiver) i NAPHA interessante paralleller mellom psykologers og erfaringskonsulenters erfaringer.  

De mest åpenbare parallellene

 • Mange opplever å bli møtt med skepsis til å begynne med og at ansattgruppa er lite forberedt. Etterhvert som de får etablert seg i rollen, og kollegaene ser at fagmiljøet styrkes, føler de seg mer verdsatt.
 • Enheter som har ansatt én psykolog eller erfaringskonsulent, ser verdien, og ansetter gjerne flere med samme bakgrunn.
 • Begge må i stor grad utforme rollen sin selv, og arbeide aktivt for å få anerkjent sin kompetanse og finne sin plass blant kollegaene.
 • Begge ønsker seg oppfølging, veiledning og et fellesskap fra og med «likesinnede». Andre ansatte kan lære deg mye, men ikke veilede deg på hvordan du skal få brukt din unike kompetanse som erfaringskonsulent eller psykolog.
 • Erfaringskonsulentenes ønsker og behov ligner også det vi fant ut om psykologene: De trives veldig godt i tverrfaglige miljø, men for at de skal kunne gi sitt eget, unike bidrag til det tverrfaglige arbeidet, har de behov for å diskutere dette med andre som sitter i samme situasjon. Det er utfordrende å være ny på en arbeidsplass og den eneste med sin bakgrunn.
 • Kompetansen blir etterspurt av diverse enheter, og de jobber gjerne med både tjenesteutvikling og veiledning, i tillegg til å følge opp enkeltbrukere.

Skape trivsel og få nytte av kompetansen

–Vi var opptatt av hvordan kommunene kunne legge til rette for at psykologen skulle trives og kompetansen komme til nytte i kommunene, sier Hoxmark.

Under satsingen på psykologer arrangerte NAPHA regionale og nasjonale nettverkssamlinger, først for psykologene og etter hvert også for deres ledere i kommunene. Fokusgruppeundersøkelsen i 2015, der vi snakket med psykologer, ledere og samarbeidspartnere, ga innsikt og ble grunnlag for heftet Psykolog i kommunen – en medspiller (2016) med praksiseksempler og gode råd til kommunene som skal ansette.

Tenk nøye gjennom og planlegg!

Fire områder peker seg ut som særlig overførbare til ansettelse av erfaringskonsulenter:

 1. Vær bevisst at alle trenger å høre til et sted, trenger arbeidskolleger, trenger en base og tilhørighet. Blant psykologene så vi at marginalisert på et kontor langt unna samarbeidspartnere, opplevde mange å ikke får brukt seg selv.
 2. Tenk nøye gjennom hvor i organisasjonen stilingen som psykolog skal plasseres. Hvis kommunen ønsker at erfaringskonsulenten skal arbeide på systemnivå, må stillingen være plassert nært ledelsen i kommunen. Hvis derimot ønsket er arbeid med klienter og med veiledning, må stillingen plasseres sammen med de mest aktuelle samarbeidspartnerne.
 3. De et er nødvendig å avgrense. Ingen kan være med overalt, og det er ofte store forventninger i en kommune om hva en psykolog – eller en erfaringskonsulent for den del – kan bidra med.
 4. Ikke legg alt ansvar for stillingsinnhold Vi traff psykologer som hadde fått et kontor og en nøkkel, og beskjed om å finne ut av jobben selv. Det er ikke bra for noen. 

5 råd for å lykkes med ansettelsen

Daværende leder av psykologforeningen, Tor Levin Hofgaard, formulerte råd til hjelp for kommunene som skulle ansette psykolog. (De gjelder fortsatt). Nedenfor har vi erstattet ordet psykolog med erfaringskonsulent.

Dette gir mening, gjør det ikke?

 • La erfaringskonsulenten være en del av et team. Vedkommende bør fra dag en inn i teamet og jobbe med tverrfaglig samarbeid.
 • Bidra til at erfaringskonsulenten føler seg velkommen. Gi teamet som allerede jobber i kommunen en introduksjon om hva erfaringskonsulenten skal jobbe med.
 • Gi erfaringskonsulenten tydelige roller og oppgaver. Pass på å ikke legge alle funksjoner på en person, og unngå at alle må finne ut selv hva de egentlig skal drive med
 • Tilby veiledning. Det er en viktig del av utøvelsen av yrket at vi kan drøfte det vi gjør med andre, for å få nye innfallsvinkler til å hjelpe. Dette vil erfaringskonsulentene ha nytte av og behov for i arbeidet.
 • Nettverk er viktigst. Du klarer ikke å rekruttere og beholde en erfaringskonsulent dersom ikke erfaringskonsulenten får muligheten til å være del av et faglig nettverk.

 

 

Kjetil Orrem, faglig rådgiver i NAPHA.
Ellen Hoxmark, leder i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter webinar erfaringskonsulenter psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen